Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 5. Prôtêin

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Vĩnh Giang
Ngày gửi: 15h:49' 25-09-2016
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 281
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ TIẾT HỌC !
Năm học 2016 - 2017
II- PRÔTÊIN:
1- Cấu tạo:
2- Chức năng:
Tiết 6 – Bài 5: PRÔTÊIN
CẤU TRÚC BÀI
Các ví dụ dưới đây đều có 1 đặc điểm chung là gì ?
Prôtêin
Tại sao cùng là thịt nhưng khi ăn lại thấy khác nhau ?
Tiết 6 – Bài 5: PRÔTÊIN
V- PRÔTÊIN:
Đặc điểm cấu tạo của Prôtêin ?
Hãy quan sát cấu tạo một đoạn phân tử prôtêin sau và cho biết prôtêin có cấu tạo như thế nào?
Tiết 6 – Bài 5: PRÔTÊIN
amino group-NH2
carboxyl group-COOH
Cacbuahyđrô - R
Tiết 6 – Bài 5: PRÔTÊIN
Ví dụ:
Glixin
CH2OH
Xêrin
Xistêin
CH2SH
H2O
Lk peptide
Sự hình thành liên kết peptide giữa 2 acid amin
V- PRÔTÊIN:
1- Cấu tạo:
- Là đại phân tử hữu cơ có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các axit amin.
1 a.a gồm 3 thành phần: 1 nhóm amin (- NH2) ; 1 nhóm cacboxyl (- COOH ) ; gốc (- R).
Có 20 loại a.a khác nhau, các a.a có cấu tạo khác nhau ở gốc (- R ).
Các phân tử Prôtêin khác nhau về số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các axit amin.
Tiết 6 – Bài 5: PRÔTÊIN
V- PRÔTÊIN:
1- Cấu tạo:
- Prôtêin có 4 bậc cấu trúc không gian:
Mô tả cấu trúc không gian bậc 1, 2, 3 và 4 của phân tử Prôtêin ?
Tiết 6 – Bài 5: PRÔTÊIN
V- PRÔTÊIN:
1- Cấu tạo:
Prôtêin có 4 bậc cấu trúc không gian:
Mô tả cấu trúc không gian bậc 1 của phân tử Prôtêin ?
Cấu trúc bậc 1: Là một chuỗi pôlipeptit do các axitamin liên kết với nhau tạo thành.
Mô tả cấu trúc không gian bậc 2 của phân tử Prôtêin ?
Cấu trúc bậc 2: Cấu trúc bậc 2 là cấu trúc bậc 1 co xoắn(dạng α) hoặc gấp nếp (dạng β) tạo thành.
Tiết 6 – Bài 5: PRÔTÊIN
V- PRÔTÊIN:
1- Cấu tạo:
Prôtêin có 4 bậc cấu trúc không gian:
Mô tả cấu trúc không gian bậc 3 của phân tử Prôtêin ?
Cấu trúc bậc 3: Là cấu trúc không gian 3 chiều của Protein do cấu trúc bậc 2 tiếp tục co xoắn.
Mô tả cấu trúc không gian bậc 4 của phân tử Prôtêin ?
Cấu trúc bậc 4: Do 2 hay nhiều chuỗi polipeptit cùng loại hay khác loại tạo thành và có dạng hình cầu đặc trưng.
Tiết 6 – Bài 5: PRÔTÊIN
V- PRÔTÊIN:
1- Cấu tạo:
to > 45oC
Prôtêin biến tính
? Hiện tượng biến tính là gì?
Hiện tượng biến tính: là hiện tượng prôtêin bị biến đổi cấu trúc không gian.
Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc của prôtêin?
Các yếu tố môi trường như nhiệt độ cao, độ pH,…có thể phá hủy các cấu trúc không gian 3 chiều của phân tử Prôtêin làm chúng mất chức năng sinh học, còn gọi là hiện tượng biến tính của phân tử Prôtêin.
Tiết 6 – Bài 5: PRÔTÊIN
V- PRÔTÊIN:
2- Chức năng:
Prôtêin có những chức năng gì ?
 Prôtêin cấu trúc: cấu tạo nên tế bào và cơ thể.
VD: Côlagen cấu tạo các mô liên kết da.
 Prôtêin dự trữ: dự trữ các axit amin.
VD: Prôtein trong sữa (cazein), trong các hạt cây…
Tiết 6 – Bài 5: PRÔTÊIN
V- PRÔTÊIN:
2- Chức năng:
Prôtêin có những chức năng gì ?
 Prôtêin vận chuyển: vận chuyển các chất
Ví dụ: hemoglobin
Tiết 6 – Bài 5: PRÔTÊIN
 Prôtêin bảo vệ: bảo vệ cơ thể chống bệnh tật.
VD: kháng thể.
V- PRÔTÊIN:
2- Chức năng:
Prôtêin có những chức năng gì ?
Tiết 6 – Bài 5: PRÔTÊIN
- Prôtêin thu nhận thông tin và trả lời thông tin.
VD: Các thụ thể trong tế bào
- Prôtêin xúc tác cho các phản ứng sinh hoá.
VD: Các loại enzim.
M?t s? s?n ph?m protein
Tơ nhện
Thịt, tôm
Trứng
Sữa
Đậu phụ
Đậu nành
M?t s? s?n ph?m protein
? Tại sao chúng ta cần ăn prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau?
Căn cứ để phân biệt các bậc cấu trúc của Protein? Bậc nào quan trọng nhất ? Vì sao ?
- Dựa vào loại liên kết có trong thành phần cấu trúc của Pr.
- Bậc 1 – vì nó thể hiện trình tự các axit amin → cấu trúc bậc 2, 3, 4 → tính chất Pr.
Tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà, thịt lợn đều được cấu tạo từ Prôtêin nhưng rất khác nhau về đặc tính. Hãy giải thích?
 
Gửi ý kiến