Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hà Châu
Ngày gửi: 19h:50' 21-10-2014
Dung lượng: 367.5 KB
Số lượt tải: 415
Số lượt thích: 0 người
chào mừng quý thầy cô
ĐếN THAM Dự TIếT HọC HÔM NAY
LớP 12a7
KIỂM TRA BÀI CŨ
? Nêu nội dung hội nghị BCH TW ĐCS Đông Dương tháng 11 – 1939 ? Ý nghĩa?

BÀI 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM(1939-1945).
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI
3. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941)
* Hoàn cảnh lịch sử
- 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Người chủ trì Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng tại Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 – 19/5/1941.

Nêu hoàn cảnh lịch sử của Hội nghị lần thứ 8 BCH TW ĐCS DD?
Cột mốc 108
Bác Hồ về nước
Hang Pác Bó
Bàn đá
Lán Khuổi Nậm
Bác Hồ làm việc
* Nội dung Hội nghị
- Nhiệm vụ: giải phóng dân tộc.
- Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, thuế, chia lại ruộng công, tiến tới người cày có ruộng

Nêu nội dung hội nghị BCH TW ĐCS DD lần thứ 8?

- Chính quyền: Thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
- Thành lập: Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh ( Việt Minh ), giúp đỡ Lào và Campuchia.
- Hình thái khởi nghĩa: KN từng phần lên Tổng khởi nghĩa. Chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân.

? Mặt trận Việt Minh ra đời có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước* Ý nghĩa: hoàn chỉnh chủ trương đề ra tại Hội nghị Trung ương tháng 11/ 1939 nhằm giải quyết vấn đề số 1 là dân tộc giải phóng.
:
? Nêu ý nghĩa của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW Đảng

4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền
a. Xây dựng lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang


HOẠT ĐỘNG NHÓM
( 3 phút )
Nhóm 1: Tìm hiểu công tác xây dựng lực lượng chính trị của Đảng?
Nhóm 2: Đảng ta chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang ra sao?
Nhóm 3: Tìm hiểu nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa Cách mạng?
4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền
a. Xây dựng lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang
* Xây dựng lực lượng chính trị:
- Năm 1942, xây dựng hội Cứu quốc ở Cao Bằng, Bắc và Trung kỳ.
- Ủy ban Việt Minh Cao Bằng và liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng ra đời.
- Năm 1943, Đề cương văn hóa Việt Nam
- Năm 1944, Đảng Dân chủ và Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam thành lập.
- Vận động binh lính người Việt và ngoại kiều.

* Xây dựng lực lượng vũ trang:
- Năm 1941 du kích Bắc Sơn chuyển thành Trung đội Cứu quốc quân I, phát động chiến tranh du kích 8 tháng .Ngày 15/9/1941 Trung đội cứu quốc quân II ra đời
* Xây dựng căn cứ địa:
- 1940, Bắc Sơn – Võ Nhai.
- 1941, Cao Bằng.

Lễ tuyên thệ thành lập Trung đội Cứu quốc quân II
( 15/9/1941)
b. Gấp rút chuẩn bị KN vũ trang giành chính quyền
- Từ 25 đến 28/2/1943, Ban Thường vụ TW Đảng họp ở Võng La ( Đông Anh ): kế hoạch chuẩn bị KN vũ trang.
- Các đoàn thể Việt Minh, hội Cứu quốc được xây dựng và củng cố ở Bắc Kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ.
- Ở Bắc Sơn – Võ Nhai: Trung đội Cứu quốc quân III ra đời ( 2/1944 )
- Ở Cao Bằng các đội tự vệ vũ trang, đội du kích thành lập. Năm 1943, 19 ban “ Xung phong nam tiến ” được lập ra


Đảng ta gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền như thế nào?
- Ngày 7/5/1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa”.
- Ngày 10/8/1944, Kêu gọi “Sắm sửa vũ khí đuổi thù chung”.
- Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập.


Đây là sự kiện gì? Diễn ra ở đâu? Gồm bao nhiêu người

? Đây là tổ chức tiền thân của tổ chức nào hiện nay
Lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
34 đội viên đầu tiên của hội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
Trận công đồn Phay Khắt – Nà Ngần
- Đội đánh thắng 2 trận Phay Khắt, Nà Ngần (Cao Bằng).

Củng cố :Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Nguy?n i Qu?c v? nu?c vo th?i gian no:
Ngy 28/11/1939 C. Ngy 28/11/1941
Ngy 28/11/1940 D.Ngy 28/11/1942
Câu 2: Vi?t Nam D?c l?p d?ng minh ra d?i vào thời gian nào?
Ngày 19/5/1940 C.Ngày 15/9/1941
Ngày 19/5/1941 D.Ngày 2/9/1941
Câu 3: D?i Vi?t Nam tuyờn truy?n gi?i phúng quõn du?c thnh l?p vào thời gian nào?
Ngày 12/9/1941 C. Ngày 6/1/1941
Ngày 22/12/1941 D. Ngày 2/3/1941
Lập bảng: So sánh nội dung Hội nghị BCH TW ĐCS ĐD tháng 11 -1939 và Hội nghị BCH TW ĐCS DD tháng 5 - 1941 theo những yêu cầu sau:
BÀI TẬP
 
Gửi ý kiến