Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 8. Qua Đèo Ngang

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổ Ngữ Văn
Người gửi: Đinh Hữu Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:26' 25-04-2017
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 691
Số lượt thích: 1 người (Võ Thị Kim Phụng)
1
TIẾT 29 VĂN BẢN: QUA ĐÈO NGANG
MÔN: NGỮ VĂN 7
Thực hiện: BÙI THỊ THÁI HẰNG
Email: hangvan78@gmail.com
Điện thoại: 0905500565
Đơn vị: Trường THCS Đinh Tiên Hoàng – Cưmnga – Đăk Lăk
Cưmgar, tháng 11 năm 2016
1.Kiến thức
- S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ Bµ HuyÖn Thanh Quan.
- §Æc ®iÓm th¬ Bµ HuyÖn Thanh Quan qua bµi th¬ Qua §Ìo Ngang.
- C¶nh §Ìo Ngang vµ t©m tr¹ng cña t¸c gi¶ thÓ hiÖn qua bµi th¬.
- NghÖ thuËt t¶ c¶nh, t¶ t×nh ®éc ®¸o trong v¨n b¶n.
2. Kĩ năng
- Ph©n tÝch mét sè chi tiÕt nghÖ thuËt ®éc ®¸o trong bµi th¬.
- §äc - hiÓu, v¨n b¶n th¬ N«m viÕt theo thÓ th¬ thÊt ng«n b¸t có §­êng luËt.
3. Thái độ
- Yªu thiªn nhiªn, ®Êt n­íc ViÖt Nam.
- Bồi đắp niềm tự hào về danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước
MỤC TIÊU BÀI HỌC
KIỂM TRA BÀI CŨ

Đọc thuộc bài thơ Bánh trôi nước của nhà thơ Hồ Xuân Hương và phân tích tính đa nghĩa của bài thơ.
Đáp án

- Ý nghĩa tả thực: hình ảnh bánh trôi nước trắng, tròn, chìm nổi.
- Ngụ ý sâu sắc:
+ Trân trọng, ca ngợi vẻ đẹp duyên dáng, phẩm chất trong sáng, nghĩa tình sắc son của người phụ nữ.
+ Cảm thông, xót xa cho thân phận chìm nổi của người phụ nữ.
TIẾT 29 Văn bản QUA ĐÈO NGANG
Bà Huyện Thanh Quan
I. TÌM HIỂU CHUNG
? Nêu những hiểu biết của em về bà Huyện
Thanh Quan?
1. Tác giả – tác phẩm
TIẾT 29 Văn bản QUA ĐÈO NGANG
Bà Huyện Thanh Quan
TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả, tác phẩm
* Tác giả: Tên thật là Nguyễn Thị Hinh.
Sống ở thế kỷ XIX – Quê ở làng Nghi Tàm (nay thuộc Tây Hồ, Hà Nội)
Bà là một nữ sĩ tài danh hiếm có trong lịch sử văn học thời trung đại.
TIẾT 29 Văn bản QUA ĐÈO NGANG
Bà Huyện Thanh Quan
I. TÌM HIỂU CHUNG
? Em biết gì về hoàn cảnh ra đời bài thơ?
1. Tác giả – tác phẩm
TIẾT 29 Văn bản QUA ĐÈO NGANG
Bà Huyện Thanh Quan
TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả, tác phẩm
* Tác phẩm: Bài thơ được ra đời khoảng thế kỷXIX, khi bà Huyện Thanh Quan lần đầu xa nhà, xa quê, vào kinh đô Huế nhận chức “cung trung giáo tập”.
10
* Giáo viên tích hợp môn Lịch sử
Cu?i th? k? XVIII v d?u th? k? XIX s? nghi?p nh Nguy?n ? mi?n Nam b?t d?u v?i v? vua Gia Long ( Nguy?n Phỳc nh )- l v? vua d?u tiờn cai tr? m?t nu?c th?ng nh?t v?i hai d?ng b?ng phỡ nhiờu n?i v?i nhau b?ng m?t d?i duyờn h?i. T? dõy nu?c ta chớnh th?c cú tờn Vi?t Nam. Tri?u d?i nh Lờ dósuy y?u v di vo di vóng. N?i ti?p s? nghi?p c?a Gia Long l con trai ụng - vua Minh M?ng. L v? vua nang d?ng v quy?t doỏn, ụng dó d? xu?t hng lo?t cỏc c?i cỏch t? n?i tr? d?n ngo?i giao. Trong dú cú vi?c m?i b huy?n Thanh Quan vo cung lm Cung trung giỏo t?p - m?t ch?c n? quan d?y nghi l? cho cỏc cung n?, phi t?n theo ch? d? c?a nh vua. Bi tho cú l? du?c sỏng tỏc khi b trờn du?ng vo kinh dụ Hu? nh?m ch?c. "Qua Dốo Ngang"l m?t trong 6 bi tho Du?ng lu?t hi?n cũn d? l?i c?a B Huy?n Thanh Quan.
Bi tho du?c in trong t?p"H?p tuy?n tho van Vi?t Nam"- t?p 3 (1963)

(Bà Huyện Thanh Quan)
TIẾT 29 VĂN BẢN: QUA ĐÈO NGANG
11
2. Đọc, từ khó
I. TÌM HiỂU CHUNG:
1. Tác giả, tác phẩm
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Qua đèo Ngang
( Bà huyện Thanh Quan)
* Cách đọc: chậm,buồn, càng về cuối giọng càng khắc khoải, nhỏ hơn, ngắt nhịp: 4/3,, 2/2/3, 4/1/1/1
(Bà Huyện Thanh Quan)
TIẾT 29 VĂN BẢN: QUA ĐÈO NGANG
12
3. Thể loại
Thất ngôn bát cú Đường luật:
2. Đọc, từ khó
I. TÌM HiỂU CHUNG
1. Tác giả, tác phẩm
QUA ĐÈO NGANG
1 2 3 4 5 6 7
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại trời non nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta.

Bà Huyện Thanh Quan
ĐỀ
THỰC
LUẬN
KẾT
QUA ĐÈO NGANG
1 2 3 4 5 6 7
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại trời non nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta.

Bà Huyện Thanh Quan
4. Bố cục:
(Bà Huyện Thanh Quan)
TIẾT 29 VĂN BẢN: QUA ĐÈO NGANG
- Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật:
+ Đường luật là luật thơ có từ đời Đường, từ năm 618 năm 907 ở Trung Quốc.
+ Số câu: gồm 8 câu trong 1 bài.
+ Số chữ: 7 chữ trong 1 câu.
+ Cách gieo vần: chỉ 1 vần – cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8.
+ Phép đối sử dụng ở các cặp câu: 3 – 4; 5 – 6.
+ Có luật bằng trắc, luật niêm chặt chẽ.
+ Bố cục có 4 phần: Đề - Thực - Luận - Kết.
--> Không theo đúng những điều trên bị coi là thất luật.
Quan sát những bức tranh và nêu hiểu biết của em địa danh Đèo Ngang?

15
Đèo Ngang
16
* Giáo viên tích hợp môn Lịch sử
Dốo Ngang l m?t d?a danh cú ý nghia l?ch s? d?c bi?t. Tru?c kia trong giai do?n cu?i th? k? 18 d?t nu?c ta tr?i qua s? chia c?t b?i s? tranh ginh c?a cỏc th? l?c phong ki?n khi?n d?t nu?c ph?i chia tỏch thnh hai dng. Ranh gi?i gi?a Dng trong v Dng ngoi du?c tớnh b?ng dóy Honh Son, dũng sụng Gianh. Vựng d?t phớa ngoi l vựng d?t B?c H du?i s? th?ng tr? c?a vua Lờ, chỳa Tr?nh nhung vua Lờ ch? l cỏi búng m? trong cung dỡnh, ton b? quy?n l?c ? vựng B?c H n?m trong tay chỳa Tr?nh . Cũn ? Dng trong l vựng d?t c?a chỳa Nguy?n. Ranh gi?i dóy nỳi Honh Son v c? th? ? dõy l Dốo Ngang. Dóy Honh Son dỏnh d?u m?c quan tr?ng c?a l?ch s?.
- Xua kia, dốo Ngang du?c dựng lm noi ranh gi?i gi?a D?i Vi?t v Chiờm Thnh. Nam 1069 tru?c s? dỏnh phỏ c?a ChamPa vua Lý Thỏnh Tụng thõn chinh dỏnh th?ng vo kinh dụ Ch Bn b?t s?ng vua Ch? C?. D? chu?c t?i Ch? C? dõng ba chõu: B? Chớnh, D?a Lý, Ma Linh tuong ?ng v?i lónh th? c?a hai t?nh Qu?ng Bỡnh v m?t ph?n Qu?ng Tr?. T? dú v?i cu?c hụn nhõn c?a cụng chỳa Huy?n Trõn v?i vua Ch? Mõn lónh th? D?i Vi?t ti?p t?c m? r?ng d?n vo phớa Nam.
- 450 nam tru?c, cõu núi d?y ?n d? c?a Tr?ng trỡnh Nguy?n B?nh Khiờm núi v?i chỳa Nguy?n Hong sau khi ngu?i anh ru?t c?a ụng l Nguy?n Uụng b? anh r? sỏt h?i : Honh Son nh?t dỏi v?n d?i dung thõn. Dó t?o m?t bu?c ngo?c quan tr?ng c?a v?n m?nh dõn t?c. S? tranh ginh quy?n l?c c?a h? Tr?nh dó t?o bi?n d?ng l?n d? dua Nguy?n Hong t? nguy?n vo vựng d?t Thu?n Húa ( bờn kia dóy Honh Son) noi " ụ chõu ỏc d?a", vo noi r?ng thiờng nu?c d?c, nghi r?ng ụng khụng ch?t vỡ b?nh cung ch?t vỡ ỏc thỳ vỡ th? Tr?nh Ki?m d?ng ý ngay. V cung nh? th? l?ch s? Vi?t Nam m? ra m?t trang m?i: d?t nu?c m? r?ng vo t?n phuong Nam. M? d?u cho dng trong giu cú, d?t n?n t?ng cho 13 d?i vua v chỳa Nguy?n.
- Ngy nay du?i chõn dốo Ngang: Vung Chựa - D?o Y?n du?c ch?n lm noi an ngh? cu?i cựng c?a D?i tu?ng Vừ Nguyờn Giỏp.
17
* Giáo viên tích hợp môn Địa lí
Dốo Ngang phõn cỏch d?a gi?i gi?a hai t?nh H Tinh v Qu?ng Bỡnh. Dóy Honh Son di 50km, ch?y t? dóy Tru?ng Son ? phớa Tõy ra bi?n dụng.Tru?c kia mu?n vu?t nỳi thu?ng ph?i leo Dốo Ngang cao t?i 256m v di t?i 6km r?t khú di. D?n nay m?t h?m du?ng b? du?c hon thnh giỳp cho vi?c di l?i t? B?c vo Nam d? dng. D?c bi?t dõy l vựng du?c xem l c?u n?i B?c - Nam v n?i Lo, Dụng B?c Thỏi Lan ra bi?n nờn h?m du?ng b? ny khụng ch? cú ý nghia trong nu?c m cũn d?i v?i c? qu?c t? .
- Khớ h?u: Dóy Honh Son cung lm cho khớ h?u nu?c ta khụng thu?n nh?t. Dõy l ranh gi?i c?a giú mựa dụng b?c. T? Honh Son ( vi tuy?n 18 ) tr? ra cú mựa dụng l?nh ớt mua - h? núng mua nhi?u, t? Honh Son tr? vo giú mựa dụng b?c dó suy y?u d?n mựa mua l?ch v? mựa thu dụng
I. TÌM HiỂU CHUNG
II. PHÂN TÍCH
1. Cảnh Đèo Ngang
Bước tới Đèo Ngang,

bóng xế tà,
Thời gian: bóng xế tà
-> gợi nỗi buồn, tâm sự.
Tiết 29 Văn bản Qua Đèo Ngang
(Bà Huyện Thanh Quan)
- Không gian: hoang vu, thiếu vắng bàn tay con người.
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
19
* Giáo viên tích hợp phần Văn ( ca dao)
Vớ nhu trong m?t bi ca dao l?i c?a m?t ngu?i con gỏi di l?y ch?ng xa:
" Chi?u chi?u ra d?ng ngừ sau
Trụng v? quờ m? ru?t dau chớn chi?u"
Cỏi th?i gian bu?i chi?u dú chớnh l b?y chim tr? v? t? ?m, dn trõu quay tr? v? chu?ng v con ngu?i quay tr? v? nh d? cựng sum h?p, cựng chia s? n?i v?t v? sau m?t ngy lao d?ng v cung l lỳc con ngu?i khao khỏt hon c? l hoi ?m c?a gia dỡnh, hoi ?m c?a tỡnh c?m, c?a s? s? chia . Th? nhung trong th?i gian ?y l? ra ai cung mong mu?n du?c tr? v? v?i gia dỡnh thỡ tỏc gi? l?i bu?c t?i Dốo Ngang , cỏi bu?c chõn cụ d?c c?a ngu?i l? khỏch d?ng l?i ? m?t d?a danh Dốo Ngang , m?t ng?n nỳi, m?t ng?n dốo heohỳt, v?ng l?ng.
- Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
- Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
"Lom khom", "lác đác" thuộc từ loại nào mà chúng ta đã học?
Đúng. Kích chuột để tiếp tục!
Chưa đúng. Kích chuột để tiếp tục!
Em phải trả lời trước khi tiếp tục!
Em có nhận xét gì về trật tự
cú pháp của 2 câu thực này?
Đúng. Kích chuột để tiếp tục!
Chưa đúng. Kích chuột để tiếp tục!
Em phải trả lời trước khi tiếp tục!
TIẾT 29 Văn bản QUA ĐÈO NGANG
Bà Huyện Thanh Quan
Thảo luận
? Trong cảnh không gian rộng lớn, hoang vu rậm rạp ấy, có thấp thoáng bóng dáng của con người. Có 2 ý kiến cho rằng :
a. Sự xuất hiện của con người làm cho cảnh vui hơn.
b. Sự xuất hiện của con người càng làm tăng thêm sự hoang vu, vắng vẻ của Đèo Ngang.
Em đồng ý với ý kiến nào? Tại sao?
- Hình ảnh Con người: Tiều vài chú, chợ mấy nhà.
Nghệ thuật đối, đảo trật tự cú pháp, từ láy
-> Gợi tả về cuộc sống con người thưa thớt, vắng vẻ, làm cho cảnh vật thêm buồn
II. PHÂN TÍCH

Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Tiết 29 Văn bản : QUA ĐÈO NGANG
(Bà Huyện Thanh Quan)
- Âm thanh: Con quốc quốc và con gia gia
kêu khắc khoải, da diết
Tăng thêm vẻ hoang sơ của đèo Ngang.
Qua đây em có cảm nhận như thế nào về bức tranh Đèo Ngang?

I. TÌM HiỂU CHUNG
II. PHÂN TÍCH
1. Cảnh Đèo Ngang
Thời gian: bóng xế tà -> gợi nỗi buồn, tâm sự.
Tiết 29 Văn bản Qua Đèo Ngang
(Bà Huyện Thanh Quan)
- Không gian: hoang vu, thiếu vắng bàn tay con người.
- Âm thanh: khắc khoải, da diết
-> Bức tranh thiên nhiên đẹp, hoang vu, thấm đượm nỗi buồn
I. TÌM HiỂU CHUNG
II. PHÂN TÍCH
1. Cảnh Đèo Ngang
2. Tâm trang của nhà thơ
Tiết 29 Văn bản Qua Đèo Ngang
(Bà Huyện Thanh Quan)
“Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.”
? Em có nhận xét gì về tâm trạng của nhà thơ?
- Nỗi nhớ nước, thương nhà
28
* Giáo viên tích hợp điển tích
Chim cu?c dó kờu thỡ kờu liờn t?c h?t ngy ny sang ngy khỏc d?u d?u, khoan nh?t, ra r? su?t ngy l?i kh?c kho?i thõu dờm, khi ch?m rói, cú lỳc l?i rỳc lờn t?ng h?i "cu?c... cu?c... cu la... cu la". Cú lỳc b?ng lờn, cú lỳc khn di nghe th?t m?t m?i, nóo nựng. Nh?t l nh?ng dờm trang, ti?ng cu?c kờu d?ng v?ng, khoan nh?t nghe bu?n d?n d?t ru?t, c? nhu ti?ng m?t oan h?n no than vón trong dờm. Ngu?i xua b?o nú l oan h?n c?a Th?c d?. Th?c d? l vua nu?c Th?c. Vua Th?c d? m?t nu?c, b? di lang thang, bu?c chõn vụ d?nh, v?a di v?a kờu "Th?c qu?c! Th?c qu?c!". Dú l ti?ng kờu nu?c Th?c dó m?t. Vua di mói, di mói r?i g?c xu?ng ch?t m húa thnh con cu?c cu?c, su?t d?i g?i nu?c.
Cũn ti?ng chim da da l nh?c t?i tớch Bỏ Di, Th?c T?- l hai b? tụi c?a Nh Thuong th ch?t dúi ch? khụng ch?u s?ng v?i nh Chu, khụng an thúc nh Chu nờn m?i húa thnh chim da da.
Nh? d?n di?n tớch ?y m khi di qua Dốo Ngang, nghe ti?ng con cu?c cu?c, ti?ng con da da kờu, b Huy?n Thanh Quan l?i cng thờm nao lũng n?i nh? nu?c, thuong nh.

(Bà Huyện Thanh Quan)
TIẾT 29 VĂN BẢN: QUA ĐÈO NGANG
29
* Giáo viên tích hợp môn Lịch sử
Du?ng nhu trong tõm trớ c?a tỏc gi? hai ch? nu?c, nh dang dố n?ng lờn trỏi tim. Nh? nu?c l nh? l?i tri?u d?i xa xua du?i th?i vua Lờ. B Huy?n Thanh Quan quờ ? Thang Long- B?c H, khi nh Lờ suy tn ngu?i dõn v?n dau dỏu n?i nh? v? m?t tri?u d?i dó qua.

(Bà Huyện Thanh Quan)
TIẾT 29 VĂN BẢN: QUA ĐÈO NGANG
30
2. Tõm tr?ng c?a nh tho
Cảnh Đèo Ngang
Dừng chân đứng lại trời non nước,

Một mảnh tình riêng ta với ta.
- Nỗi nhớ nước, thương nhà
- Không gian:
 cao rộng, bát ngát, tĩnh lặng.
Dừng chân đứng lại trời non nước,

Một mảnh tình riêng ta với ta.
Trời, non, nước >< Mảnh tình riêng
-> đối lập.
- Tâm trạng:
 Nhà thơ đối diện với chính mình
cô đơn, trống vắng.
Dừng chân đứng lại trời non nước,

Một mảnh tình riêng ta với ta.
Nghệ thuật: phép đối
trời, non, nước >< mảnh tình riêng
Đối lập 2 hình ảnh:
+ Trời non nước: Không gian mênh mông, vũ trụ -hùng vĩ.
+ Một mảnh tình riêng: Nỗi tâm tư khép kín (con người nhỏ nhoi đơn lẻ).
“Ta với ta”: Đối diện với chính mình.
Các con chữ câu kết đều mang một nỗi niềm đơn chiếc: “một - mảnh - tình - riêng – ta – ta
Tất cả đều cực tả nỗi buồn thầm lặng cô đơn đến tột cùng của người lữ thứ.

(Bà Huyện Thanh Quan)
TIẾT 29 VĂN BẢN: QUA ĐÈO NGANG
I. TÌM HiỂU CHUNG
II. PHÂN TÍCH
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Thảo luận :
Tác giả đặt “ mảnh tình riêng
“ giữa cảnh trời non nước bao la
ở Đèo Ngang thể hiện tâm
trạng gì?
Em hiểu cụm từ “ ta với ta”
trong hoàn cảnh đó như thế nào ?

Tâm trạng buồn, cô đơn, tâm sự thầm kín, con người nhỏ bé, yếu đuối như đang bị bao vây bởi trời, non, nước bao la ở Đèo Ngang.
Cụm từ “ta với ta” bộc lộ nỗi cô đơn gần như tuyệt đối của tác giả…-> nỗi lòng đau đáu, da diết, thiết tha…của nữ sĩ Thanh Quan đối với đất nước…
Trời
Non
Nước
Ta
Tiết 29 Văn bản QUA ĐÈO NGANG
(Bà Huyện Thanh Quan)
32
2. Tõm tr?ng c?a nh tho
Cảnh Đèo Ngang
Dừng chân đứng lại trời non nước,

Một mảnh tình riêng ta với ta.
- Nỗi nhớ nước, thương nhà

Dừng chân đứng lại trời non nước,

Một mảnh tình riêng ta với ta.
Trời, non, nước >< Mảnh tình riêng
-> đối lập.
Dừng chân đứng lại trời non nước,

Một mảnh tình riêng ta với ta.

(Bà Huyện Thanh Quan)
TIẾT 29 VĂN BẢN: QUA ĐÈO NGANG
I. TÌM HiỂU CHUNG
II. PHÂN TÍCH
- “Ta với ta” -> Diễn tả sự cô đơn đến tột cùng của con người trước thiên nhiên hoang vắng, rộng lớn.
 
33
III. TỔNG KẾT
(Bà Huyện Thanh Quan)
1. Ngh? thu?t:
- T? c?nh ng? tỡnh d?c s?c.
- Nhõn hoỏ, d?o ng?,di?p t?, choi ch?.
- Miờu t? k?t h?p bi?u c?m.
- L?i tho trang nhó diờu luy?n, õm di?u tr?m l?ng.
2. í nghĩa: Bài thơ thể hiện tâm trạng
cô đơn thầm lặng, nỗi niềm hoài cổ
của nhà thơ trước c?nh Dốo Ngang.
TIẾT 29 VĂN BẢN: QUA ĐÈO NGANG
I. TÌM HiỂU CHUNG
II. PHÂN TÍCH
34
* Giáo viên tích hợp môn Giáo dục công dân và kĩ năng sống:
? Em bi?t gỡ v? Dốo ngang hụm nay?
G?i ý tr? l?i: Th?ng c?nh Dốo Ngang t?ng l vựng d?t hi?m y?u, du?c m?nh danh l b?c tu?ng thnh ? phớa Nam c?a nu?c D?i Vi?t, xu?t hi?n qua cỏc ỏng tho van b?t h? c?a nhi?u thi nhõn cỏc th?i. Khụng ch? cú c?nh d?p, son th?y h?u tỡnh, Dốo Ngang gi? vai trũ quan tr?ng trong vi?c hỡnh thnh cỏc mi?n khớ h?u Vi?t Nam. So v?i dốo H?i Võn, Dốo Ngang thua kộm v? m?c d? hi?m tr? nhung hon h?n v? v? tho m?ng. Chớnh vỡ v?y, trong chuy?n hnh trỡnh c?a nhi?u ngu?i, Dốo Ngang v?n l d?a ch? khú quờn. V? d?p c?a thiờn thiờn cựng v?i nh?ng cõu chuy?n l?ch s? dó di vo huy?n tho?i cng lm cho Dốo Ngang tr? nờn cu?n hỳt, v?a cú m?t chỳt gỡ dú bớ ?n khi?n nh?ng con tim l? khỏch thụi thỳc tỡm d?n chiờm ngu?ng kỡ quan ny.
? Sau khi h?c xong bi tho em c?n lm gỡ d? b?o v? di tớch l?ch s?, danh lam th?ng c?nh c?a d?t nu?c?
G?i ý:
- B?o v?, gỡn gi?, phỏt huy, tụn t?o,...v? d?p c?a di tớch, th?ng c?nh Dốo Ngang núi riờng v nh?ng di tớch, th?ng c?nh, di s?n van húa,...c?a d?t nu?c ta núi chung.
- S?ng thõn thi?n, tớch c?c v?i mụi tru?ng, c?nh quan thiờn nhiờn xung quanh ta,...

(Bà Huyện Thanh Quan)
TIẾT 29 VĂN BẢN: QUA ĐÈO NGANG
IV. LUYỆN TẬP: (sgk/104)

Tuy hai mà một, chỉ để nói một con người, một
nỗi buồn, một nỗi cô lẻ không có ai ngoài trời ,
mây, nước bát ngát, mênh mông, lặng lẽ ở nơi
đỉnh đèo xa lạ.
Đối diện và chiêm ngưỡng thiên nhiên vô tận,
vô cùng trong ánh hoàng hôn tắt dần, lòng
người phụ nữ càng thấy trống vắng, nhỏ bé
biết bao.
Ta với ta?
36
Trước cảnh sắc thiên nhiên Đèo Ngang nhà thơ bộc lộ tâm trạng gì?
Đúng. Kích chuột để tiếp tục!
Chưa đúng. Kích chuột để tiếp tục!
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Em phải trả lời trước khi tiếp tục!
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học thuộc bài thơ.
Ôn lại đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú đường luật.
Phát biểu cảm nhận của em về bài thơ
Nhận xét về các cách biểu lộ tình cảm, cảm xúc của Bà Huyện Thanh Quan trong bài thơ.
Soạn bài: bạn đến chơi nhà.
 
Gửi ý kiến