Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 55. Quản lí doanh nghiệp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Trúc Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:07' 19-06-2014
Dung lượng: 316.6 KB
Số lượt tải: 606
Số lượt thích: 2 người (huỳnh tâm đức, Ngô Xuân Lan)
Bài 55
Quản lí doanh nghiệp
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
I. Tổ chức hoạt động kinh doanh
1. Xác lập cơ cấu tổ chức
2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doan
3. Tìm kiếm nguồn huy động vốn
II. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.Hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp
2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh
III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh
1. Xác định cơ hội kinh doanh phù hợp
2. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
3. Đổi mới công nghệ kinh doanh
4. Tiết kiệm chi phí
1. Xác lập cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
a. Khái niệm:
I. Tổ chức hoạt động kinh doanh
Là gồm những bộ phận, cá nhân khác nhau, có mối quan hệ phụ thuộc nhau, được chuyên môn hoá để thực hiện mục tiêu xác định của doanh nghiệp.

b. Đặc trưng
- Tính tập trung
- Tính tiêu chuẩn hoá
GIÁM ĐỐC
DOANH NGHIỆP
Nhân viên
bán hàng 1
Nhân viên
bán hàng n
Nhân viên
kế toán

Nhân viên
bán hàng 2
c. Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhỏ
Doanh nghiệp vừa và lớn
Mô hình cấu trúc chức năng
Mô hình cấu trúc theo ngành hàng
Doanh nghiệp vừa và lớn
c. Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

a. Phân chia nguồn lực
- Tài chính
- Nhân lực
- Thiết bị, máy móc,…
b.Theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Phân công người theo dõi tiến độ thực hiện từng công việc.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch theo tiến độ.
2. Tổ chức kế hoạch kinh doanh
3 .Tìm kiếm và huy động vốn kinh doanh
-
Vốn của doanh nghiệp: vốn riêng hoặc do tích luỹ trong quá trình kinh doanh.
-
Vốn do các thành viên của doanh nghiệp.
-
Vốn vay: Ngân hàng, tổ chức tín dụng.
-
Vốn của người cung ứng cho doanh nghiệp.


Nếu doanh nghiệp phải vay vốn thì phải tính toán như thế nào?
3 .Tìm kiếm và huy động vốn kinh doanh
Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp
Trả lời các câu hỏi sau
1/ Trình bày d?c di?m c?a mơ hình c?u trúc doanh nghi?p nh?? d?c di?m c?a mô hình c?u trúc doanh nghi?p l?n có gì khác v?i d?c di?m c?a mơ hình c?u trúc doanh nghi?p nh??
2/ T? ch?c th?c hi?n k? ho?ch kinh doanh c?a doanh nghi?p g?m nh?ng công vi?c gì?
3/ Doanh nghi?p có th? huy đ?ng v?n t? nh?ng ngu?n nào?
II. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1 .Hạch toán kinh tế
Khái niệm:
- Là việc tính toán chi phí và doanh thu của doanh nghiệp bằng đơn vị tiền tệ
b. Ý nghĩa:
Giúp chủ doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh kinh doanh cho phù hợp.
+ Doanh thu > chi phí → có lãi.
+ Doanh thu < chi phí → thua lỗ
c. Nội dung cơ bản:
Xác định doanh thu.
Xác định chi phí.
Xác định lợi nhuận kinh doanh.
II. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1 .Hạch toán kinh tế
d. Phương pháp hạch toán
Phương pháp xác định doanh thu:
Doanh thu của DN = số lượng sản phẩm bán được x giá bán một sản phẩm
Phương pháp xác định chi phí kinh doanh:
+ Chi phí mua nguyên, vật liệu
+ Chi phí tiền lương.
+ Chi phí mua hàng hoá.
+ Chi phí cho quản lí doanh nghiệp.

2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Doanh thu và thị phần: phản ánh kết quả kinh doanh về quy mô
Lợi nhuận: phản ánh hiệu quả kinh doanh
Mức giảm chi phí là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lí
Tỉ lệ sinh lời là sự so sánh giữa lợi nhuận thu được và vốn đầu tư, cho biết 1 đồng vốn ứng với bao nhiêu đống lời trong 1 thời gian nhất định
Các chỉ tiêu khác :
Việc làm và thu nhập cho người lao động
Mức đóng góp cho ngân sách
Mức độ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Xác định cơ hội kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp
Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
Đổi mới công nghệ kinh doanh
Tiết kiệm chi phí
III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Để quản lí doanh nghiệp, cần tiến hành những bước nào?
Quản lí doanh nghiệp
Tổ chức hoạt động kinh doanh
Đánh giá hiệu quả kinh doanh
Biện pháp nâng cao hiệu quả KD
Xác lập cơ cấu tổ chức.
Tổ chức thực hiện KH
Tìm kiếm và huy động vốn kinh doanh.
Hạch toán kinh tế.
Doanh thu và thị phần.
Lợi nhuận và mức giảm chi phí.
Tỉ lệ sinh lời.
Một số chỉ tiêu khác
XĐ cơ hội KD phù hợp.
Sử dụng hiệu quả nguồn lực
Đổi mới công nghệ KD.
- Tiết kiệm chi phí
c
CÂU HỎI
1/ Hạch toán kinh tế là gì? Ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp?
2/ Trình bày nội dung và phương pháp xác định các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp?
3/ Trình bày các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Hãy thử nhiều lựa chọn khác