Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Quản lý nhân sự

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lý Thị Thanh Hương
Ngày gửi: 09h:23' 21-01-2013
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp
Đề tài:
Quản lý nhân sự
trường THPT Khánh Hoà
Giáo viên hướng dẫn:Thầy
Sinh viên thực hiện:
chương I. Cơ sở lý thuyết
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN
1. Khái niệm
Quản lý là một thuật ngữ có nhiều cách hiểu khác nhau: “Quản lý như là một quá trình biến đổi thông tin đưa đến hành động, là một quá trình tương đương, việc đưa ra quyết định…” (F. W.Forester). Quản lý bao gồm việc điều hoà tài nguyên để đạt tới mục đích…” (F.Kasat và J.Rosenweing).
2. Quy trình phát triển hệ thống thông tin
Quy trình phát triển hệ thống thông tin được chia ra làm nhiều giai đoạn, tuỳ thuộc vào phương pháp luận và quy định về phương thức làm việc của đơn vị, quy trình này có thể được chia thành số lượng bước nhiều ít khác nhau. Tuy nhiên có tổng hợp chung thành các bước: Khảo sát, phân tích, thiết kế, xây dựng, cài đặt và bảo trì hệ thống.
2.1. Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án
Là giai đoạn tìm hiểu quy trình hoạt động của hệ thống thực, các nhu cầu thông tin chính làm cơ sở xác định các yêu cầu phạm vi của hệ thống thông tin. Việc khảo sát thường được tiến hành qua 2 giai đoạn.
2.2. Phân tích hệ thống
Là giai đoạn xác định rõ mục tiêu quản lý chính cần đạt được của hệ thống, nhận diện và phân định các thành phần và mối quan hệ trong hệ thống. Từ đó xác định được các chức năng xử lý (Sơ đồ chức năng nghiệp vụ - BFD), sơ đồ dòng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram) và biểu đồ cấu trúc dữ liệu (ERD – Entity Relational Diagram) cách tiến hành.
Là giai đoạn phát triển các bước phân tích ở giai đoạn trước thành các mô hình lôgic và vật lý, thiết kế giao diện người sử dụng.
2.3. Thiết kế hệ thống
2.4. Xây dựng
Là giai đoạn lập trình trên cơ sở các phân tích, thiết kế ở các giai đoạn trước. Kết quả là chương trình, giai đoạn này bao gồm 3 bước.
2.5. Cài đặt hệ thống
Được tính từ khi hệ thống được chính thức đưa vào sử dụng. Bao gồm các công việc: Theo dõi việc sử dụng hệ thống, nhận các thông báo lỗi. Sửa đổi nâng cấp phiên bản và trợ giúp hiệu chỉnh các sai sót số liệu.
- Lập tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Thực hiện việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu nếu có yêu cầu thay đổi sang hệ thống mới. Cơ chế chuyển đổi phải được thiết kế ngay trong giai đoạn thiết kế hệ thống.
- Cài đặt
2.6. Bảo trì hệ thống
II. GIỚI THIỆU VỀ ACEESS
1. Những thế mạnh và tiện ích của MS Access
* Là hệ quản lý CSDL thực sự
* Dễ dàng sử dụng với các Wizard
* Truy vấn một công cụ mạnh Access
* Macros - Lập trình không phải lập trình
* Module – Access Basis cho việc lập trình cơ sở dữ liệu
2. Những công cụ cho phép xây dựng một ứng dụng trên môi trường Access
- Bảng (Table)
- Truy vấn (Query)
- Biểu mẫu (Form).
- Báo cáo (Report)
- Module
- Macro
ch­¬ng II. ph©n tÝch hÖ thèng
I. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN
1. Sơ lược bộ máy công tác nhà trường
Ban giám hiệu: gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng hoạt động theo phương thức “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cộng đồng trách nhiệm”.
2. Mô tả bài toán quản lý nhân sự ở trường
Khi có nhân sự mới phải cập nhật được đầy đủ các thông tin cần quản lý về nhân sự.
Khi nhân sự có sự thay đổi về thông tin như: Chuyển tổ công tác, được nâng lương... phải được cập nhật lại.
Hàng năm phải phân loại, xếp loại cán bộ giáo viên theo các tiêu chuẩn.
Hàng tháng phải kiểm tra trong tổng số nhân sự ở trường có những ai được tăng lương, có những ai đủ tuổi về hưu.
Khi có nhân sự chuyển trường hoặc nghỉ hưu phải xoá khỏi danh sách nhân sự của trường.
Tìm kiếm, thêm, sửa, xoá các thông tin về nhân sự.
In ra các báo cáo thống kế theo các tiêu chuẩn.
II. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN
1. Sơ đồ phân cấp chức năng
II. Sơ đồ luồng dữ liệu
Các ký hiệu sử dụng trong biểu đồ
Các chức năng xử lý

Luồng dữ liệu

Kho dữ liệu

Tác nhân ngoài
II.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh
III. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
II. 2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
a. Chức năng cập nhật
b) Tìm ki?m
C. Thống kê báo cáo
3. Mô hình liên kết thực thể
CHƯƠNG III.
THIẾT KẾ HỆ THỐNG
I. CÁC BẢNG THIẾT KẾ TRONG ACCESS
1. Bảng nhan su (nhân sự)
2. Bảng danh gia hang nam (đánh giá hàng năm)
3. Bảng dien bien luong (diễn biến lương)
4. Bảng khenthuong_kyluat
5. Bảng qua trinh cong tac (quá trình công tác)
6. Bảng quan he gia dinh (quan hệ gia đình)
7. Bảng trinh do (trình độ)
8. Bảng danh muc chuc nang (danh mục chức năng)
9. Bảng danh muc dan toc (danh mục dân tộc)
10. Bảng danh muc luong (danh mục lương)
II. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
1. Cập nhật
* Cập nhật nhân sự
- Cập nhật danh mục dân tộc:
* Danh mục chức danh:
* Danh mục hệ số lương
2. Tìm kiếm
* Tìm kiếm theo mã nhân sự
* Tìm kiếm theo mã số ngạch
3. Thống kê, báo cáo
* Báo cáo sơ yếu lý lịch
* Thống kê trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
* Thống kê tình hình Đoàn viên, Đảng viên
chương IV
hướng dẫn sử dụng - cài đặt chương trình
1. Cấu hình hệ thống
2. Hướng dẫn cài đặt, sử dụng
3. Hướng phát triển
Kết luận
Sau một thời gian tìm hiểu thực tế quá trình quản lý nhân sự của cán bộ, giáo viên trường THPT Khánh Hoà, được tiếp xúc thực tế từ cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của trường THPT Khánh Hoà, kết hợp với kiến thức cơ bản đã học được ở trường trong 3 năm học và căn cứ vào số liệu cụ thể của trường THPT Khánh Hoà.
Em đã hoàn thành xong đề tài thực tập cơ sở : "Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý nhân sự tại trường THPT Khánh Hoà".
Về ưu điểm: Hệ thống này giúp cho việc quản lý các thông tin của cán bộ, giáo viên một cách chính xác, để từ đó giúp ta thống kê, tìm kiếm được các cán bộ khi có yêu cầu của cấp trên hoặc của một ai đó. Nó giúp cho những người làm quản lý không phải vất vả khi tìm kiếm thông tin về một cán bộ, giáo viên nào đó.
.
Về nhược điểm: Do thời gian tiến hành công việc không nhiều, do yêu cầu của bài toán thực tế quá lớn, do em chưa thể tìm hiểu được một cách sâu sắc yêu cầu thực tế, nên chắc chắn không thể tránh được những thiếu sót chủ quan và những lỗi do người lập trình cũng như do người sử dụng. ở đây em chỉ đề cập đến mảng quan trọng nhất, chủ đạo nhất của phần phân tích xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý tại trường THPT Khánh Hoà.
Trên đây là một số đánh giá kết luận tổng quan nhất về những công việc đã làm được trong quá trình làm đề tài tập thực tập cơ sở tại trường THPT Khánh Hoà. Để hoàn thành tốt hệ thống quản lý này, em đã được sự hướng dẫn tận tình và cung cấp thông tin đầy đủ về mô hình quản lý nhà trường của Hiệu trưởng THPT Khánh Hoà. em xin chân thành cảm ơn các thầy cô và cán bộ trong trường đã giúp đỡ em, chỉ bảo em trong thời gian thực tập.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn th?y Trung đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo cho em rất tận tình trong quá trình làm đề tài thực tập cơ sở để hoàn thành chuyên đề thực tập "Quản lý nhân sự" này.
Em xin chân thành cảm ơn.
Avatar

Hiện nay có nhiều phần mềm nhân sự chuyên nghiệp có thể phục vụ nhu cầu, mục đích quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nổi bật lên trong số đó là phần mềm quản trị nhân sự 365, một phần mềm cung cấp mang đến cho chúng ta những chức năng cần thiết nhất trong công tác quản lý nhân sự, giúp doanh nghiệp quản lý, quản trị nhân sự một cách tối ưu và chuyên nghiệp nhất

 
Gửi ý kiến