Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Quản trị rủi ro doanh nghiệp 2018-2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Ngân
Ngày gửi: 22h:41' 18-03-2019
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Quản trị rủi ro
Những vấn đề căn bản
Nguyễn Hưng Quang
07/11/2015
NHẬT HOA IC&T
Mở đầu
Nhận thức về rủi ro
Quy trình xác định rủi ro
Tìm hiểu rủi ro
Xây dựng kế hoạch/ma trận về rủi ro
Quản lý rủi ro
Đánh giá quá trình rủi ro
Nhận thức về rủi ro
Xác định rủi ro
Rủi ro chất lượng?
Rủi ro tài chính
Rủi ro dữ liệu?
Rủi ro nhân sự?
Rủi ro chính sách/pháp luật?
Rủi ro thiên tai?
Xác định rủi ro
Rủi ro chiến lược
Rủi ro trong hoạt động hàng ngày
Rủi ro pháp lý
Rủi ro tài chính
Rủi ro thị trường
Xác định rủi ro
Rủi ro chiến lược
Xác định rủi ro
Rủi ro chiến lược
Những câu hỏi cần đặt ra về Rủi ro:
Liệu có những thay đổi tiềm tàng trên thị trường, quy định pháp luật/chính sách, điều kiện tự nhiên trong tương lai không (xác định các khoảng thời gian nhất định)?
Liệu có khả năng xuất hiện những sản phẩm mới làm thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng không?
Sự phát triển về công nghệ, năng lực sản xuất/dịch vụ có đe doạ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không?
Có khả năng gia tăng các chi phí vốn sản xuất không?
…….
Xác định rủi ro
Rủi ro chiến lược
Những câu hỏi cần đặt ra về việc quản lý rủi ro
Đã có một quy trình/kế hoạch chuẩn/chính thức về quản lý/dự phòng những thay đổi tiềm tàng trên thị trường, quy định pháp luật/chính sách, điều kiện tự nhiên trong tương lai không?
Có kế hoạch về phát triển sản phẩm mới cho kế hoạch ngắn hạn và dài hạn không?
Có các hoạt động nghiên cứu về công nghệ, năng lực sản xuất/dịch vụ để đối phó với những phát triển của thị trường/đối thủ cạnh tranh không?
Có các kế hoạch/hoạt động kiểm toán giám sát chi phí tài chính không?
…….
Xác định rủi ro
Rủi ro trong hoạt động hàng ngày
Xác định rủi ro
Rủi ro trong hoạt động hàng ngày
Những câu hỏi cần đặt ra
Liệu doanh nghiệp có những quyết định bất thường mà ảnh hưởng tới kinh doanh không?
Liệu có khả năng xảy ra các sự cố bất khả kháng không (như hỏng máy tính đe doạ mất dữ liệu, cháy, nổ, mất trộm, nhân viên nghỉ đột xuất…)?
Liệu có khả năng thiếu hụt tiền mặt cho hoạt động kinh doanh hàng ngày không?
…….
Xác định rủi ro
Rủi ro trong hoạt động hàng ngày
Những câu hỏi cần đặt ra đối với việc quản lý rủi ro trong hoạt động hàng ngày.
Doanh nghiệp có những cơ chế/chính sách/quy chế để yêu cầu các quyết định về kinh doanh được ban hành phải có tính hợp lý không?
Liệu có khả năng xảy ra các sự cố bất khả kháng không (như hỏng máy tính đe doạ mất dữ liệu, cháy, nổ, mất trộm, nhân viên nghỉ đột xuất…)?
Doanh nghiệp có các biện pháp/kế hoạch quản lý dòng tiền để dự phòng rủi ro về thiếu hụt tài chính không?
Doanh nghiệp có các dự phòng về công nghệ không?
Có các kế hoạch dự phòng rủi ro đối với sự tăng giảm giá chứng khoán chưa (đối với công ty niêm yết)
…….
Xác định rủi ro
Rủi ro pháp lý
Xác định rủi ro
Rủi ro pháp lý
Những câu hỏi cần đặt ra
Liệu các hợp đồng mà doanh nghiệp ký kết có gây bất lợi cho doanh nghiệp trong giao dịch không? Hoặc khó trong việc thực hiện hợp đồng không?
Hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp sản xuất liệu có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty khác không? Hoặc có bị doanh nghiệp khác xâm phạm không?
Liệu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có bị vi phạm vào các quy định pháp lý không?
Liệu các sản phẩm/dịch vụ của công ty có khả năng gây hậu quả bất thường cho người tiêu dùng/người sử dụng không?
…….
Xác định rủi ro
Rủi ro pháp lý
Những câu hỏi cần đặt ra đối với việc quản lý rủi ro pháp lý.
Doanh nghiệp đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ chưa? Doanh nghiệp có các kế hoạch về bảo hộ thương hiệu/quyền sở hữu trí tuệ của mình chưa?
Doanh nghiệp có các biểu mẫu, tiêu chí, quy trình về soạn thảo các hợp đồng không?
Doanh nghiệp có rà soát thường xuyên các quy định pháp lý mới không?
Doanh nghiệp có các hoạt động kiểm tra định kỳ và đột xuất về chất lượng sản phẩm không? Có lưu giữ các mẫu sản phẩm không?
…….
Thảo luận
A presentation of: Nguyễn Thanh Ngân
0703/2019
NHẬT HOA IC&T
Avatar

Các bạn có thể tham khao thông tin doanh nghiệp tại đây nhé!

 
Gửi ý kiến