Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 49. Quần xã sinh vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Đức Huy
Ngày gửi: 19h:42' 11-10-2016
Dung lượng: 8.5 MB
Số lượt tải: 545
Số lượt thích: 2 người (Hoàng Hải Đăng, phạm thị liễu)
SINH HỌC 9
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
Lớp 9
Giáo Viên : Ngô Đức Huy

NĂM HỌC: 2015-2016
Kiểm tra bài cũ
Quần thể người có những đặc điểm nào khác với quần thể sinh vật ? Tại sao lại có sự khác nhau đó ?
Đáp án
Quần thể người có những đặc trưng khác với quần thể sinh vật khác: Đó là kinh tế - xã hội…
- Nguyên nhân: Do con người có lao động và tư duy có khả năng điều chỉnh đặc điểm sinh thái trong quần thể
TIẾT 50-BÀI 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
Kể tên các quần thể có trong một khu rừng mưa nhiệt đới?
QUẦN XÃ SINH VẬT
Tiết 50 Bài 49
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
Quần thể chim
Quần thể dương xỉ
Quần thể rêu
Quần thể nấm
Quần thể hổ
Quần thể kiến
QUẦN XÃ SINH VẬT
Tiết 50 Bài 49
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
Rừng mưa nhiệt đới
QUẦN XÃ SINH VẬT
Tiết 50 Bài 49
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
Em hãy kể tên một số quần thể sinh sống trong ao?
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
Một số quần thể sinh sống trong ao
Các quần thể sinh vật trong khu rừng hay ao nước có những mối quan hệ nào ?
Ao nước tự nhiên
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
Tập hợp các quần thể sinh vật sinh sống trong khu rừng hoặc ao cá được gọi là quần xã sinh vật. Hãy cho biết thế nào là một quần xã sinh vật? Lấy ví dụ?
- Quần xã sinh vật là tập hợp những quần thể sinh vật khác loài cùng sống trong một khoảng không gian xác định, có mối quan hệ gắn bó như một thể thống nhất tạo cho quần xã một cấu trúc tương đối ổn định.
Trả lời: Không vì thả ngẫu nhiên các quần thể chúng không có mối quan hệ thống nhất với nhau.
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
Trong bể cá cảnh người ta thả ngẫu nhiên một số loài cá vàng, loài rong khác nhau. Vậy bể cá này có phải là quần xã hay không?
Trong sản xuất mô hình VAC có phải là quần xã sinh vật hay không?
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
Trả lời: Có.vì các quần thể trong quần xã này có mối quan hệ với nhau.Mô hình VAC là quần xã nhân tạo
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
Quần xã rừng mưa nhiệt đới
Quần xã ao, hồ
Quần xã rừng ngập mặn ven biển
Quần xã rừng ôn đới
Quần Xã Bãi Ngầm San Hô
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
Quần xã đồi cọ Phú Thọ
Quần xã rừng hàn đới
Quần xã đồng cỏ savan
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
II/ Những dấu hiệu điển hình của một quần xã
Nghiên cứu thông tin bảng 49/sgk tr.147 nêu các đặc điểm cơ bản của quần xã sinh vật.
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
Đặc điểm cơ bản của quần xã là về số lượng và thành phần loài trong quần xã
Phân biệt độ đa dạng và độ nhiều ???
+ Độ đa dạng nói về số lượng loài trong quần xã.
+ Độ nhiều nói về số lượng cá thể trong mỗi loài
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
II/ Những dấu hiệu điển hình của một quần xã
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
Quan sát tranh
Trong 2 quần xã trên quần xã nào có độ đa dạng , quần xã nào có độ nhiều?
Quần xã rừng mưa nhiệt đới
Quần xã rừng thông phương Bắc
Quần xã rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng
Quần xã rừng thông Phương Bắc có độ nhiều
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
II/ Những dấu hiệu điển hình của một quần xã
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
Độ thường gặp trong quần xã được thể hiện như thế nào?
Trả lời: Độ thường gặp là tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát
? Một nhà khảo sát số lượng loài trong vườn quốc gia Cát Bà đã đánh dấu 40 địa điểm khác nhau để quan sát trong đó có 5 địa điểm họ tìm thấy Vọoc đầu trắng. Vậy con Vọoc đầu trắng thuộc loài:
a. Loài thường gặp
b. Loài ít gặp
c. Ngẫu nhiên
? Khi khảo sát số lượng loài trong quần xã rừng Cúc Phương người ta đã đánh dấu 10 địa điểm trong đó có 8 địa điểm tìm thấy loài bọ cánh cứng này. Vậy loài bọ cánh cứng này thuộc loài:
a. Loài thường gặp
b. Loài ít gặp
c. Ngẫu nhiên
Chọn đáp án đúng nhất
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
II/ Những dấu hiệu điển hình của một quần xã
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
Phân biệt loài ưu thế và loài đặc trưng?
Trả lời:
+ Loài ưu thế là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã (do số lượng lớn hay tính chất hoạt động của chúng).
+Loài đặc trưng chỉ có ở một quần xã hoặc nhiều hơn hẳn các loài khác.
Trên thảo nguyên, trong số các loài cỏ thấp, động vật móng guốc, các loài chim ăn thịt, sư tử, linh miêu, loài nào là loài ưu thế loài nào là loài đặc trưng?
Trả lời: Loài đặc trưng: cỏ thấp
Loài ưu thế: động vật móng guốc
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
II/ Những dấu hiệu điển hình của một quần xã
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
Cá cóc Tam Đảo
San hô
Xương rồng khổng lồ
Sếu đầu đỏ
Loài ưu thế
Loài đặc trưng
II/ Những dấu hiệu điển hình của một quần xã
Đặc điểm
Số lượng
các loài
trong
quần xã
Thành phần
loài trong
quần xã
Các chỉ số
Độ đa dạng
Độ nhiều
Độ thường
gặp
Loài ưu thế
Loài
đặc trưng
Thể hiện
Mức độ phong phú về số
lượng loài trong quần xã
Mật độ cá thể của từng loài
trong quần xã
Tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài
trong tổng số địa điểm quan sát
Loài đóng vai trò quan trọng
trong quần xã
Loài chỉ có ở một quần xã hoặc
có nhiều hơn hẳn các loài khác
Bảng 49: Các đặc điểm của quần xã
Lá rụng vào mùa thu
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
II/ Những dấu hiệu điển hình của một quần xã
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
III/ Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã:
Đàn sếu di cư
Gấu Ngủ Đông
Dơi hoạt động về đêm
Điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng tới quần thể trong quần xã như thế nào?
Sự biến đổi của điều kiện ngoại cảnh dẫn đến sự biến đổi của quần thể trong quần xã.
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
II/ Những dấu hiệu điển hình của một quần xã
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
III/ Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã:
Điều kiện thuận lợi
? Em hãy rút ra kết luận về mối quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã?
Trả lời: Nhờ hiện tượng khống chế sinh học mà số lượng loài luôn được khống chế ở mức độ phù hợp với môi trường.
Vì sao số lượng cá thể trong quần thể luôn luôn biến động mà quần xã lại có cấu trúc tương đối ổn định?
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
II/ Những dấu hiệu điển hình của một quần xã
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
III/ Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã:
Ngoại cảnh biến đổi dẫn tới số lượng cá thể trong quần xã thay đổi và luôn được khống chế ở mức độ phù hợp với môi trường
Trong sản xuất nông ngiệp người ta áp dụng hiện tượng khống chế sinh học này như thế nào?
Rắn ăn chuột
Bọ xít ăn sâu non
Mèo bắt chuột
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
II/ Những dấu hiệu điển hình của một quần xã
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
III/ Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã:
Cân bằng sinh học là gì?
Cân bằng sinh học là trạng thái mà số lượng cá thể của quần thể trong quần xã dao động quanh vị trí cân bằng nhờ khống chế sinh học
Khi nào có sự cân bằng sinh học trong quần xã?
Trả lời: Khi số lượng cá thể của mỗi quần thể dao động trong một vị trí cân bằng.
Đốt rừng làm nương rẫy
Săn bắt, mua bán động vật hoang dã
Quá trình đô thị hóa quá nhanh,
thiếu quy hoạch
Chặt phá rừng
Trong thực tế, con người đã có những tác động nào
gây mất cân bằng sinh học trong các quần xã?
I/ Thế nào là một quần xã sinh vât?
II/ Những dấu hiệu điển hình của một quần xã
Tiết 49 Bài 49
QUẦN XÃ SINH VẬT
III/ Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã:
Trồng cây gây rừng
Nghiêm cấm săn bắt, mua bán động vật hoang dã
Tuần tra bảo vệ rừng
Theo em, chúng ta đã, đang và sẽ làm gì
để bảo vệ thiên nhiên?
III/ Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã:
Củng cố:
1.Tập hợp sinh vật nào dưới đây có thể hình thành nên quần xã?
b. Cá diếc
c. Sen trong hồ
2. Trong quần xã, hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể nào sau đây ?
b. Quần thể ếch đồng và quần thể chim sẻ
d. Quần thể cá mè và quần thể cá chép
c. Quần thể chim sẻ và quần thể chim chào mào
a. Bèo cái
a. Quần thể chim sâu và quần thể sâu đo
d. Thực vật trong hồ

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1.Kiến thức
-Học bài và nắm vững:
+ Khái niệm quần xã sinh vật . Lấy được ví dụ.
+ Các dấu hiệu điển hình của quần xã.
+ Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã.

2.Bài tập
- Hoàn thành các bài tập sgk tr149

3.Chuẩn bị bài sau
- Xem trước nội dung bài 50: Hệ sinh thái
- Tìm hiểu về lưới thức ăn, chuỗi thức ăn.
Trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo
Và các em học sinh
 
Gửi ý kiến