Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Quãng đường

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Hổ
Ngày gửi: 20h:51' 26-03-2019
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Toán
Lớp 5C
Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ
Giáo viên: Nguyễn Đình Hổ
Toán
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Toán
Kiểm tra bài cũ
1. Nêu quy tắc, công thức tính vận tốc.
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Quy tắc: Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.
v = s : t
(v là vận tốc, s là quãng đường, t là thời gian)
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019


a)Bài toán 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.
?km
Tóm tắt
1giờ
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
42,5km
….km?
Bài giải
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
42,5 x 4 =
Đáp số: 170 km
170 (km)
a) Bài toán 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tóm tắt
1giờ
42,5km
….km?
Bài giải
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
42,5 x 4 = 170 (km)
Đáp số: 170 km
(km/giờ)
(giờ)
Vận tốc
Thời gian
Quãng đường
(km)
Để tính quãng đường ô tô đi được ta làm thế nào?
Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô nhân với thời gian đi.
a) Bài toán 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tóm tắt
Bài giải
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
42,5 x 4 = 170 (km)
Đáp số: 170 km
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
Gọi: s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian.
s = v x t
Quy tắc:
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Bài toán 2:
Một người đi xe đạp với vận tốc 12 km/giờ trong 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đi được.
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
(s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian.)
s = v x t
Quy tắc:
Tóm tắt:
t :
2 giờ 30 phút
12 km/giờ.
v :
S : ………km ?
Bài giải:
Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường người đó đã đi được là:
12 x 2,5 =
30(km)
Đáp số: 30 km
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Bài 1 (Trang 141): Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Tóm tắt:
Bài giải:
v :
15,2 km/giờ
t :
3 giờ
s :
… km?
Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là:
15,2 x 3 = 45,6 (km)
Đáp số: 45,6 km
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Bài 2: Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.
v :
12,6 km/giờ
t :
15 phút
s :
… km?
Tóm tắt:
Bài giải:
Quãng đường đi được của người đó là:
12,6 x 0,25 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km
Đổi 15 phút = 0,25 giờ
Cách 1:
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Bài 2: Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.
Bài giải:
Đổi 1 giờ = 60 phút
Vận tốc của người đi xe đạp với vận tốc km/phút là:
12,6 : 60 = 0,21 (km/phút)
Quãng đường đi được của người đó là:
Đáp số: 3,15 km
0,21 x 15 = 3,15 (km)
Cách 2:
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Bài 2 (Trang 141): Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.
v :
12,6 km/giờ
t :
15 phút
s :
… km?
Tóm tắt:
Bài giải:
Quãng đường đi được của người đó là:
12,6 x 0,25 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km
Đổi 15 phút = 0,25 giờ
Cách 1:
Cách 2:
Đổi 1 giờ = 60 phút
Vận tốc của người đi xe đạp với vận tốc km/phút là:
12,6 : 60 = 0,21 (km/phút)
Quãng đường đi được của người đó là:
0,21 x 15 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km
Trò chơi: “Ô cửa bí mật”
1
3
2
Em hãy nêu công thức tính quãng đường?
A. s = v x t
B. v = s x t
C. s = v x v
Một chiếc ca nô đi với vận tốc 50 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.
A. 200 km
B. 150 km
C. 100 km
Em hãy nêu quy tắc tính quãng đường của một chuyển động đều?
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
Gọi s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian
s = v x t
Quy tắc:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓