Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thọ Ý
Ngày gửi: 23h:04' 24-03-2015
Dung lượng: 15.0 MB
Số lượt tải: 404
Số lượt thích: 0 người
Thắng lợi đó có tác dụng như thế nào đối với nhân dân ta ?
Môn Lịch sử 7
TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH
TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD
Chào mừng quý thầy cô
về dự giờ - thăm lớp
Ea Rốk, 03/2015
tiết 55 - Bài 26
QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
KIỂM TRA BÀI CŨ
A. Đống Đa - Ngọc Hồi – Hà Hồi
B. Hà Hồi - Ngọc Hồi - Đống Đa
C. Đống Đa - Ngọc Hồi – Hà Hồi
D. Ngọc Hồi – Hà Hồi - Đống Đa
A. Lật đổ chính quyền phong kiến Trịnh – Lê
B. Xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng
thống nhất quốc gia
C. Đánh tan quân xâm lược Xiêm – Thanh, bảo vệ nền
độc lập và lãnh thổ tổ quốc
D. Tất cả các ý nghĩa trên.
Tiết 55: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
? Vì sao Quang Trung lại chăm lo xây dựng kinh tế trong nước?
a. Kinh tế.
+ Nông nghiệp:
- Ban hành chiếu khuyến nông.
- Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ tô thuế.
? Để phục hồi nền kinh tế Quang Trung đã có những biện pháp gì?
- Do chiến tranh loạn lạc, đất nước bị tàn phá,công nông nghiệp bị đình trệ, nhân dân đói khổ… -> cần xây dựng kinh tế để nhân dân ấm no, đất nước giàu mạnh.
“ …Phàm những người dân nào trước đó kiều ngụ tha phương, trốn tránh lao dịch, hoặc vì có thê hương mẫu quán mà đến ở, hoặc vì đi buôn bán làm ăn mà ngụ cư được 3 đời trở lên mới cho ở, còn ngoài ra, bắt về bản quán hết thảy…Những ruộng công, ruộng tư đã trót bỏ hoang, nay đều cho về nhận lấy cày cấy…”
(Trích chiếu khuyến nông)
Tiết 55: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
a. Kinh tế.
+ Nông nghiệp:
- Ban hành chiếu khuyến nông
- Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ tô thuế.
- Vì nông nghiệp là bộ phận kinh tế chủ yếu và quan trọng nhất của nền kinh tế nước ta lúc đó.
? Vì sao Quang Trung chú ý đến
phát triển nông nghiệp?
? Em có nhận xét gì về chính sách nông nghiệp của Quang Trung?
- Chăm lo đến quyền lợi của nông dân.
- Giải quyết ruộng đất.
- Khắc phục nạn lưu vong, phiêu tán
Tiết 55: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
a. Kinh tế.
+ Nông nghiệp:
+ Công thương nghiệp:
- Mở cửa ải, thông chợ búa.
- Giảm thuế.
? Tại sao “mở cửa ải thông chợ búa” thì CTN được phát triển?
=> Lưu thông hàng hóa trong nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân…
? Về công thương nghiệp. vua Quang Trung đã có những biện pháp gì?
? Tác dụng của những chính sách về kinh tế?
* Tác dụng:
=> Nền kinh tế được phục hồi và phát triển nhanh.
Tiết 55: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
a. Kinh tế.
b. Văn hóa, giáo dục.
- Ban hành “Chiếu lập học”, khuyến khích mở trường học.
- Đề cao chữ Nôm.
- Lập Viện sùng chính.
Nội dung giáo dục chú trọng tính thiết thực sáng tạo “học ở sự nghe trông” phương pháp giáo dục “ học cho rộng sau đó ước lược cho gọn, theo điều học, biết mà làm”
(Lời tâu của Nguyễn Thiếp)
? Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung?
-> Coi trọng giáo dục, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài góp phần xây dựng đất nước thịnh trị.
Quang Trung nói “Xây dựng đất nước
lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình
lấy việc tuyển chọn nhân tài làm gốc”
(Trích chiếu lập học)
? Em có suy nghĩ gì từ lời của Nguyễn Thiếp?
Tiết 55: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
a. Kinh tế.
b. Văn hóa, giáo dục.
* Ý nghĩa:
=>Thể hiện ý thức, tinh thần dân tộc sâu sắc.
? Việc sử dụng chữ Nôm của vua Quang Trung nói lên điều gì?
Chữ Nôm
Chứng tỏ Quang Trung là người có ý
thức và tinh thần dân tộc sâu sắc.
? Thảo luận theo cặp: Những chính sách về văn hóa, giáo dục của vua Quang Trung nói lên điều gì?
- Ban hành “Chiếu lập học”, khuyến khích mở trường học.
- Đề cao chữ Nôm.
- Lập Viện sùng chính.
Tiết 55: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
a. Kinh tế.
b. Văn hóa, giáo dục.
? Vậy, những việc làm của Quang Trung đã có tác dụng gì đối với nền kinh tế và xã hội của đất nước?
- Kinh tế được phục hồi nhanh chóng.
- Xã hội dần dần ổn định.
Chiêú Nôm- Bút tích của Nguyễn Huệ
Ấn triện
Tiền
đồng
thời Tây
Sơn
Tiết 55: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
? Sau khi Quang Trung thống nhất đất nước, kẻ thù thực hiện âm mưu gì?
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
? Trước những âm mưu của kẻ thù Quang Trung đã có những chính sách gì về quốc phòng ?
- Thi hành chế độ quân dịch,
- Củng cố quân đội về mọi mặt.
+ Quốc phòng:
- Phía Bắc: Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động ở biên giới Việt – Trung.
- Phía Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp và chiếm Gia Định.
a. Âm mưu của kẻ thù
b. Chủ trương của Quang Trung:
- Phía Bắc: Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động.
- Phía Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp.
Súng thần công thời Tây Sơn
Trống trận bằng da voi của quân Tây Sơn
Bộ sưu tập kiếm thời Tây Sơn 
Tiết 55: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
? Đường lối đối ngoại của vua Quang Trung có ý nghĩa gì?
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
* Ý nghĩa: Nâng cao uy tín, vị thế của Quang Trung và Đại Việt
+ Quốc phòng:
+ Ngoại giao:
? Chủ trương ngoại giao của vua Quang Trung là gì ?
- Vừa mềm dẻo vừa kiên quyết với nhà Thanh -> bảo vệ chủ quyền quốc gia.
- Mở đợt tấn công tiêu diệt Nguyễn Ánh.
* Ngày 16-9-1792, Quang Trung qua
đời, nhiều dự định của ông không
được thực hiện.
Tiết 55: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
N2. Những công lao to lớn của Quang Trung - Nguyễn Huệ đối với dân tộc?
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
+ Quốc phòng:
+ Ngoại giao:
N1. Nhận xét về những chính sách của Quang Trung trên các lĩnh vực ?
Thảo luận nhóm
a. Kinh tế.
b. Văn hóa, giáo dục.
Tiết 55: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
=> Tiến bộ, tích cực, phù hợp với xu thế thời đại. Quang Trung mất không thực hiện triệt để gây tổn thất cho dân tộc.
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
+ Quốc phòng:
+ Ngoại giao:
? Nhận xét về những chính sách của Quang Trung trên các lĩnh vực ?
Thảo luận nhóm
a. Kinh tế.
b. Văn hóa, giáo dục.
? Những công lao to lớn của Quang Trung - Nguyễn Huệ đối với dân tộc?
Lật đổ các triều đại phong kiến
Nguyễn, Trịnh, Lê; thống nhất
đất nước.
Đánh đuổi xâm lược Xiêm –
Thanh giữ vững độc lập.
 Củng cố - ổn định kinh tế, chính
trị, văn hoá.
Tiết 55: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Tiết 55: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Hình bia núi Bân (Phú Xuân, Huế) Nơi Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế và xuất quân
Tiết 55: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Tiết 55: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
* Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp với đoạn văn sau:
a. Chính sách ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh
…………………………................ để bảo vệ vững chắc lãnh thổ
Tổ quốc.
vừa mềm dẻo, vừa kiên quyết
Củng cố
b.Tác dụng của Chiếu khuyến nông là…………………………….
………………………
giải quyết tình trạng
ruộng hoang và nạn lưu vong.
Sơ đồ tư duy
- Học bài và làm bài tập số 3 - SGK trang133.
- Ôn tập kiến thức chương V tiết sau làm bài tập lịch sử
Hướng dẫn học ở nhà
Em hãy tóm tắt những nét chính sự nghiệp của Vua Quang Trung?
Mẫu thống kê cho bài tập số 3- SGK trang 133
Chúc sức khỏe quý thầy cô và các em!
Kính chào tạm biệt!
 
Gửi ý kiến