Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyển Thị Kim Nương
Ngày gửi: 10h:01' 22-03-2016
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 342
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng thầy cô về dự giờ với lớp
Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung. Tên tuổi và công lao của ông không chỉ gắn liền với những chiến công lừng lẫy về quân sự mà còn rất tài ba trong việc xây dựng đất nước.
Tượng đài Vua Quang Trung tại Bình Định
Tiết 54 - Bài 26:
QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1.Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.



b.Phục hồi kinh tế
- Nông nghiệp
Lược đồ Việt Nam cuối thế kỷ XVIII
a. Hoàn cảnh
-Tình hình đất nước khó khắn trầm trọng do trải qua chiến tranh, loạn lạc kéo dài.
- Vua Quang Trung cho xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân.
2.Chính sách quốc phòng, an ninh.
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1.Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.



b.Phục hồi kinh tế
- Nông nghiệp
a. Hoàn cảnh
-Tình hình đất nước khó khắn trầm trọng do trải qua chiến tranh, loạn lạc kéo dài.
- Vua Quang Trung cho xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân.
+ Ban “ Chiếu khuyến nông”
đất bị bỏ hoang và nạn lưu vong.
để giải quyết tình trạng ruộng
 Sản xuất nông nghiệp được phục hồi nhanh chóng.
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1.Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.



b.Phục hồi kinh tế
- Nông nghiệp
a. Hoàn cảnh
- Công thương nghiệp
+“Mở cửa ải, thông chợ búa”.
 Công thương nghiệp được phục hồi dần.

+ Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1.Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.



b.Phục hồi kinh tế
a. Hoàn cảnh
c.Xây dựng văn hóa, giáo dục
- Ban chiếu lập học,
Vua Quang Trung nói “Xây dựng đất nước
lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình
lấy việc tuyển chọn nhân tài làm gốc”
(Trích chiếu lập học)
Vua Quang Trung muốn xây dựng một nền giáo dục phát triển, để mở mang dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài góp phần xây dựng đất nước thịnh trị...
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1.Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.



b.Phục hồi kinh tế
a. Hoàn cảnh
c.Xây dựng văn hóa, giáo dục
- Ban chiếu lập học,
khuyến khích mở trương ở các huyện, xã.
CHỮ MÔM
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1.Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.



b.Phục hồi kinh tế
a. Hoàn cảnh
c.Xây dựng văn hóa, giáo dục
- Ban chiếu lập học, khuyến khích mở trương ở các huyện, xã.
- Chữ Nôm được dùng làm chữ viết chính thức của nhà nước.
Chứng tỏ vua Quang Trung là người có ý thức và tinh thần dân tộc sâu sắc.Đánh dấu một thành quả quan trọng trong lịch sử đấu tranh bảo tồn nền văn hóa dân tộc.
CHỮ MÔM
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1.Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.



b.Phục hồi kinh tế
a. Hoàn cảnh
c.Xây dựng văn hóa, giáo dục
- Ban chiếu lập học, khuyến khích mở trương ở các huyện, xã.
- Chữ Nôm được dùng làm chữ viết chính thức của nhà nước.
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1.Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.



2.Chính sách quốc phòng, ngoại giao
a.Hoạt động của kẻ thù
- Phía Bắc: Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động ở biên giới.
- Phía Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp và chiếm lại Gia Định.
b.Chủ trương của vua Quang Trung
- Quốc phòng
Thi hành chế độ quân dịch.
Quân đội có: bộ binh, thủy binh,
tượng binh, kị binh,có chiến thuyền lớn.
Súng thần công thời Tây Sơn
Hiện được trưng bày tại bảo tàng Quang Trung (Bình Định)
Một số loại dao kiếm thời Tây Sơn
Thuyền Đại Hiệu, một loại thuyền chiến cỡ lớn có trang bị hỏa lực mạnh của Tây Sơn (mô hình)
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1.Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.



2.Chính sách quốc phòng, ngoại giao
a.Hoạt động của kẻ thù
b.Chính sách của vua Quang Trung
- Quốc phòng
- Ngoại giao
+ Đối với nhà Thanh: mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.
+ Quyết định mở cuộc tấn công tiêu diệt Nguyễn Ánh ở Gia Định.
+ Ngày 16/9/1792, Quang Trung qua đời. Quang Toản lên kế nghiệp, nội bộ triều đình Phú Xuân suy yếu dần.
THẢO LUẬN NHÓM
Những công lao to lớn của Quang Trung - Nguyễn Huệ đối với dân tộc?
- Lật đổ các triều đại phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê; thống nhất đất nước.
Đánh đuổi xâm lược Xiêm – Thanh giữ vững độc lập
- Cũng cố - ổn định kinh tế, chính trị, văn hoá.

2 bàn 1 nhóm (2 phút)
Hình bia núi Bân (Phú Xuân, Huế) Nơi Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế và xuất quân
Công chúa Ngọc Hân ghi lại sự nghiệp vua Quang Trung:
“Mà nay áo vải cờ đào
Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình.”
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1.Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.



b.Phục hồi kinh tế
- Nông nghiệp
a. Hoàn cảnh
-Tình hình đất nước khó khắn trầm trọng do trải qua chiến tranh, loạn lạc kéo dài.
- Vua Quang Trung cho xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân.
 sản xuất nông nghiệp được phục hồi nhanh chóng.
Ban “ Chiếu khuyến nông” để giải quyết tình trạng ruộng đất bị bỏ hoang và nạn lưu vong sản xuất nông nghiệp được phục hồi nhanh chóng.
- Công thương nghiệp
“Mở cửa ải, thông chợ búa” Công thương nghiệp được phục hồi.
c.Xây dựng văn hóa, giáo dục
- Ban chiếu lập học, khuyến khích mở trương ở các huyện, xã.
- Chữ Nôm được dùng làm chữ viết chính thức của nhà nước.
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
a. Hoạt động của kẻ thù:
- Phía Bắc: Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động ở biên giới.
Phía Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp và chiếm lại Gia Định.
b. Chủ trương của vua Quang Trung
- Quốc phòng
Thi hành chế độ quân dịch. Quân đội có: bộ binh, thủy binh, tượng binh, kị binh, có chiến thuyền lớn.
Ngoại giao
+ Đối với nhà Thanh: mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.
+ Quyết định mở cuộc tấn công tiêu diệt Nguyễn Ánh ở Gia Định.
+ Ngày 16/9/1792, Quang Trung qua đời. Quang Toản lên kế nghiệp, nội bộ triều đình Phú Xuân suy yếu dần.
+ Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.
Bài tập cũng cố
Hoàn thành các sự kiện sau ?
Dựng cờ khởi nghĩa
Lật đổ chuá Nguyễn ở Đàng trong
Đánh tan quân xâm lược Xiêm
Lật đổ chúa Trịnh ở Đàng ngoài
Lật đổ chính quyền nhà Lê, thống nhất nước nhà. Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung
Đánh tan quân xâm lược Thanh
Xây dựng đất nước
KÍNH CHÚC SỨC KHỎE QUÝ THẦY CÔ
CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT
Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam
 
Gửi ý kiến