Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 11h:50' 31-03-2018
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 86
Số lượt thích: 0 người
Tiết 61-Bài 26:

QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
KIỂM TRA MIỆNG
Câu 1: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?
BÀI 26: QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc
Sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm (quân Thanh), Quang Trung đã xây dựng kinh đô ở đâu?
Thông tin
Kinh đô được bao bọc bởi ba bức tường thành dài 15 km; Cung điện gồm ba khu trong đó Hoàng Thành và Tử Cấm Thành rộng 500 ha. Dưới triều Nguyễn, nơi đây là chốn phồn hoa, đài các và cũng là nơi ra đời những câu ca dân gian oán giận chế độ phong kiến đương thời...
Phú xuân là kinh đô phong kiến cuối cùng của nước Việt
Toà kinh đô phong kiến cuối cùng của đất nước bây giờ là di sản văn hoá thế giới đang được gìn giữ, tôn tạo.
Kinh đô Phú Xuân ( Huế )
Sau khi trải qua chiến tranh, nền kinh tế đất nước lúc bấy giờ như thế nào?
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc
Ruộng bỏ hoang
Để khôi phục lại nền kinh tế, vua Quang Trung đã có những biện pháp gì (nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp)?
Biện pháp:
- Ban hành chiếu Khuyến nông.
a. Kinh tế:
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc
?
…Phàm những người dân nào trước đó kiều ngụ tha phương, trốn tránh lao dịch hoặc vì có thể thê hương mẫu quán mà đến ở, hoặc vì buôn bán làm ăn mà ngụ cư được 3 đời trở lên mới cho ở .Còn ngoài ra bắt về bản quán hết thảy… Những ruộng công, ruộng tư đã trót bỏ hoang nay đều cho về nhận lấy cày cấy …

( Trích “ Chiếu khuyến nông” )
Vì sao Quang Trung chú ý đến nông nghiệp?
- Ban hành chiếu Khuyến nông.
a. Kinh tế:
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc
- Bãi bỏ hoặc giảm thuế, chia ruộng đất cho nhân dân
- Yêu cầu nhà Thanh “mở cửa ải, thông chợ búa”.
- Nghề thủ công và buôn bán được phục hồi.
Tại sao “mở cửa ải, thông thương chợ búa” thì thương nghiệp lại phát triển?
?
“Mở cửa ải tức là để buôn bán trao đổi hàng hóa với các nước khác, “thông chợ búa” để nhân dân trong nước trao đổi mua bán sản phẩm của mình làm ra. Lưu thông hàng hóa trong nước và nước ngoài khiến cho hàng hoá không ngưng động , đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân. Việc buôn bán trong nước ngoài nước phát triển tạo điều kiện cho thủ công nghiệp phát triển. Thủ công nghiệp phát triển tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển.
Tiền đồng thời Tây Sơn
1. Kinh tế
Tổng kết:
Nông nghiệp
Ra “chiếu khuyến nông” giải
quyết tình trạng đất bỏ
hoang và nạn lưu vong.
Thủ công nghiệp
-Ban bố nhiều chiếu chỉ, tạo điều
kiện cho nền thủ công nghiệp,
các làng nghề hồi phục trở lại.
Thương
nghiệp
Mở cửa ải, thông chợ búa.
Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều
loại thuế.
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc
a. Kinh tế
b. Văn hoá, giáo dục
Vua Quang Trung đã làm gì để xây dựng lại nền giáo dục đất nước?
- Ban Chiếu lập học
- Mở trường học ở các huyện, xã.
?
…Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu, tìm lẽ trị bình, tuyển nhân tài làm gấp. Trước kia bốn phương xảy ra nhiều việc biến động, chế độ học hành không được sửa sang, phép khoa cử dần dần sa sút, nhân tài ngày một khan hiếm. Việc đời lúc trị, lúc loạn là lẽ tuần hoàn. Song sau khi loạn càng cần phải hưng khởi chấn chỉnh, lập giáo hoá đặt khoa cử. Đó là quy mô lớn chuyển loạn thành trị vậy...

Trích đoạn “Chiếu lập học”
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc
a. Kinh tế
b. Văn hoá, giáo dục
- Ban bố Chiếu lập học
- Khuyến khích mở trường học ở các huyện, xã.
Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung?
I. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc
a. Kinh tế
b. Văn hoá, giáo dục
- Ban bố Chiếu lập học
- Khuyến khích mở trường học ở các huyện, xã.
Viện Sùng Chính đảm nhận vai trò gì?
- Lấy chữ Nôm làm chữ viết chính thức.
?
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc
a. Kinh tế
b. Văn hoá, giáo dục
- Ban bố Chiếu lập học
- Khuyến khích mở trường học ở các huyện, xã
Việc sử dụng chữ Nôm có ý nghĩa như thế nào?
- Lấy chữ Nôm làm chữ viết chính thức.
Bút tích chữ Nôm của
Quang Trung
Chiếu chỉ của Quang Trung ra năm 1792 về
việc dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao
a. Quốc phòng
Âm mưu kẻ thù
Phía Bắc
Phía Nam
Lê Duy Chỉ hoạt động ở biên giới
Nguyễn Ánh cầu viện Pháp
Để củng cố nền độc lập trong nước Quang Trung đã làm gì?
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao
* Quốc phòng
Trước âm mưu của kẻ thù, Quang trung đã có những biện pháp gì? (Quân sự - Ngoại giao)
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao
a. Quốc phòng
- Xây dựng chế độ quân dịch (ba suất đinh lấy một suất lính)
- Quân đội gồm: Bộ, thủy, tượng và kị binh
b. Ngoại giao: Quan hệ mềm dẻo nhưng kiên quyết với nhà Thanh, tiêu diệt nội phản.
?
Với nhà Thanh
Với Nguyễn Ánh
Mềm dẻo
nhưng kiên quyết
bảo vệ Tổ Quốc.
Mở cuộc tấn
Công tiêu diệt
Rất tiếc, vào ngày 16/09/1792 thì Quang Trung mất. Quang Toản lên thay nhưng do không đủ khả năng, năng lực nên nội bộ triều đình xảy ra mâu thuân và suy yếu dần.
Kế hoạch đánh Gia Định có thực hiện được không? Vì sao?
Công chúa Ngọc Hân ghi lại sự nghiệp Quang Trung:
“Mà may áo vải cờ đào
Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình”.
Khôi phục kinh tế và
xây dựng văn hóa
dân tộc
Khôi phục kinh tế
Văn hóa giáo dục
Quốc phòng
Ngoại giao
Quang
Trung
xây
dựng
đất
nước
Chính sách quốc
phòng,
ngoại giao
QUANG TRUNG
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
KHÔI PHỤC
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIÁO DỤC
CHÍNH SÁCH
QUỐC PHÒNG
CHÍNH SÁCH
NGOẠI GIAO
Giữ vững nền độc lập dân tộc,
củng cố, ổn định kinh tế,
chính trị văn hoá.
1
5
3
2
4
6
1
2
3
4
5
6
Câu hỏi 1:
Vua Quang Trung ti?n hnh
xõy d?ng d?t nu?c
t? nam no d?n nam no?
TRẢ LỜI

TỪ NĂM 1789 ĐẾN 1792
Câu hỏi 2:
Vua Quang Trung dó cú bi?n
phỏp gỡ d? gi?i quy?t tỡnh
tr?ng ru?ng d?t b? hoang
v n?n luu vong.
TRẢ LỜI

BAN HÀNH
CHIẾU KHUYẾN NÔNG
XIN CHÚC MỪNG
BẠN NHẬN ĐƯỢC
MỘT MÓN QUÀ
Câu hỏi 4:
Th?i Quang Trung, co quan no
ph? trỏch d?ch sỏch ch? Hỏn
ra ch? Nụm dựng lm ti li?u
h?c t?p?
TRẢ LỜI

Viện sùng chính
Câu hỏi 5:
Bi?n phỏp ngo?i giao c?a
vua Quang Trung l gỡ?
TRẢ LỜI

Mềm dẻo nhưng kiên quyết.
Câu hỏi 6:
Nguyờn nhõn no khi?n nhi?u
d? d?nh c?a vua Quang Trung
b? dang d??
TRẢ LỜI
Ngày 16-9-1792 vua
Quang Trung đột ngột qua đời
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Đối với bài học ở tiêt này: Học bài, làm bài tập ở sách bài tập

Đối với bài học ở tiết sau: lịch sử địa phương: Thăng Long từ thời Mạc- Tây Sơn
Chào tạm biệt
Chúc các bạn có một tiết học vui vẻ
 
Gửi ý kiến