Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thu Hoài
Ngày gửi: 21h:53' 14-03-2019
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 316
Số lượt thích: 0 người
Bài 26: QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1 Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
Cuối thế kỉ XVIII tình hình kinh tế gặp khó khăn gì?
Sau chiến tranh kết thúc Quang Trung tiến hành làm những công việc gì?
- Xây dựng chính quyền mới đóng đô ở Phú Xuân.
a. Khôi phục kinh tế:
* Nông nghiệp:
- Ban hành Chiếu khuyến nông.
“ …Phàm những người dân nào trước đó kiều ngụ tha
phương, trốn tránh lao dịch, hoặc vì có thê hương mẫu
quán mà đến ở, hoặc vì đi buôn bán làm ăn mà ngụ cư
được 3 đời trở lên mới cho ở, còn ngoài ra, bắt về bản
quán hết thảy…Những ruộng công, ruộng tư đã trót bỏ
hoang, nay đều cho về nhận lấy cày cấy…”
(Trích chiếu khuyến nông)
*Công thương nghiệp:
Bãi bỏ và giảm nhẹ các loại thuế.
- "Mở cửa ải, thông chợ búa."
Tại sao " Mở cửa ải, thông chợ búa thì công thương nghiệp mới phát triển được?
“Mở cửa ải tức là để buôn bán trao đổi hàng hóa với các nước khác, “thông chợ búa” để nhân dân trong nước trao đổi mua bán sản phẩm của mình làm ra. Lưu thông hàng hóa trong nước và nước ngoài khiến cho hàng hoá không ngưng động , đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân. Việc buôn bán trong nước ngoài nước phát triển tạo điều kiện cho thủ công nghiệp phát triển. Thủ công nghiệp phát triển tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển.
Tiền giấy thời Tây Sơn.
TiÒn ®ång thêi T©y S¬n
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
b. Văn hóa, giáo dục
- Ban bè ChiÕu lËp häc.
Chiếu lập học nói lên hoài bảo gì của Quang Trung?
Phát triển giáo dục nâng cao dân trí.
Tuyển chọn nhân tài.
- Khuyến khích mở trường học.
- Đề cao chữ nôm.
- Lập Viện Sùng chính.
Chiếu nôm bút tích của Nguyễn Huệ.
Qua cỏc biện pháp của Quang Trung nhằm khôi phục kinh tế và xây dựng văn hóa dân tộc có tác dụng gì?
c.Tác dụng:
Kinh tế được khôi phục và phát triển.
Giỏo d?c nh?m nõng cao dõn trớ, m? mang b?n s?c dõn t?c.
Xó h?i ?n d?nh.
1 Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
2 Chính sách quốc phòng, ngoại giao
* Quốc phòng: Củng cố và xây dựng quân đội mạnh.
* Ngoại giao:
- D?i v?i Nhà Thanh: Mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ Quốc.
- Đối với NguyÔn ¸nh: Kiªn quyÕt tÊn c«ng tiªu diÖt.
- 16-9-1792 Quang Trung từ trần => tổn thất lớn, niềm đau thương của dân tộc.
* Âm mưu của kẻ thù:
Phía Bắc: Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động.
Phía Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp.
Ai tư vãn
…Buồn thay nhẽ! Sương rơi gió lọt
Cảnh đìu hiu thánh thót châu sa!
Tưởng lời di chúc thiết tha,
Khóc nào nên tiếng, thức mà cũng mê.

Buồn thay nhẽ! Xuân về hoa nở!
Mối sầu riêng ai gỡ cho xong?
Quyết liều mang vẹn chữ tòng,
Trên rường nào ngại giữa lòng nào e!

Con trứng nước thương vì đôi chút
Chữ tình thân chưa thoát được đi
Vậy nên nấn ná đợi khi…
Hình thì tuy ở phách thì đã theo….
Công chúa Ngọc Hân ghi lại sự nghiệp của Quang Trung:
“ Mà nay áo vải cờ đào,
Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình.”
Ý nghĩa hai câu thơ trên nói lên điều gì?
Anh hùng áo vải từ một nông dân.
Lật đổ các thế lực phong kiến Nguyễn – Trịnh – Lê.
Đánh tan quân Xiêm ở Gia Định.
Đánh tan quân Thanh bảo vệ độc lập thống nhất đất nước gần 200 năm chia cắt.
Khôi phục kinh tế xây dựng đất nước.
Ấn tính thời Quang Trung
Tiểu ấn.
Vuông nhỏ lượn uốn góc.
Kiếm ấn.
- Hình ô van khuyết giữa cân xứng.
- Triều đường chi ấn
- Ấn trình bày thanh mảnh.
Ngày nay để biết ơn người anh hùng Quang Trung nhân dân ta đã làm gì?
Tượng đài Quang Trung ( Tại gò Đống Đa – Hà Nội
Bảo tàng Quang Trung ở Tây Sơn Bình Định
Tượng đài chiến thắng
Rạch Gầm- Xoài Mút.
Tượng đài Quang Trung ở núi Bân
– Thừa Thiên Huế
1
7
2
6
3
4
5
1.Nơi nghĩa quân Tây Sơn lập căn cứ dựng cờ khởi nghĩa đầu tiên ở đâu?
T Â Y S Ơ N T H Ư Ợ N G Đ Ạ O
2 Nơi nghĩa quân tây Sơn tiêu diệt chính quyền chúa Nguyễn?
G I A Đ Ị N H
3. Chiến thắng nào đánh tan quân xâm lược Xiêm?
R Ạ C H G Ầ M X O À I M Ú T
4. Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế lấy niên hiệu là gì?
Q U A N G T R U N G
5. Chiến thắng nào đã đánh tan quân xâm lược Thanh?
N G Ọ C H Ồ I Đ Ố N G Đ A
6. Để phục hồi nông nghiệp Quang Trung ban hành chính sách gì?
C H I Ế U K H U Y Ế N N Ô N G
7. Thời Quang Trung nơi dùng để dịch sách chữ hán sang chữ nôm gọi là gì?
V I Ệ N S Ù N G C H Í N H
Bài tập 1: Trò chơi ô chữ.
Bài tập2:
Nghĩa quân Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa.
Nghĩa quân TS lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong.
Đánh tan quân xâm lược Xiêm
Lật đổ chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.
Lật đổ chính quyền nhà Lê, thống nhất nước nhà. Ng Huệ lên ngôi Hoàng Đế, lấy niên hiệu là Quang Trung.
Đánh tan quân xâm lược Thanh.
Quang Trung xây dựng đất nước.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓