Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thọ Thiêm
Ngày gửi: 20h:27' 13-02-2019
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN KIỆT
TOÁN
LỚP 4A3
QUY ĐỒNG MẪU SỐ
CÁC PHÂN SỐ (TT).
GIÁO VIÊN: NINH THÚY LỆ
Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019
Toán
Kiểm tra bài cũ:
Quy đồng mẫu số các phân số.
+ Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta làm như thế nào?
+ Quy đồng mẫu số hai phân số sau:
Kiểm tra bài cũ:
Quy đồng mẫu số các phân số.
+ Quy đồng mẫu số hai phân số:
Ta có:
Quy đồng
được
Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019
Toán
Ví dụ:
Quy d?ng m?u s? hai phõn s?:
6
12
Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019
Toán
Tiết 104 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Ví dụ:
Quy d?ng m?u s? hai phõn s?:
12
MSC: 12
Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung (MSC) ta làm như thế nào?
12: 6 = 2
; Giữ nguyên
Quy đồng và được và
Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019
Toán
Tiết 104 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Ví dụ:
Quy d?ng m?u s? hai phõn s?:
(MSC: 12;
12: 6 = 2)
Giữ nguyên
Quy đồng và được và
Ghi nhớ:
Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là MSC ta làm như sau:
- Xác định MSC.
- Tìm thương của MSC và mẫu số của phân số kia.
- Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có MSC.
Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019
Toán
Tiết 104 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Ví dụ:
Quy d?ng m?u s? hai phõn s?:
(MSC: 12;
12: 6 = 2)
Giữ nguyên
Quy đồng và được và
Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số :
a)
b)
c)
Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019
Toán
Tiết 104 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Ví dụ:
Quy d?ng m?u s? hai phõn s?:
(MSC: 12;
12: 6 = 2)
Giữ nguyên
Quy đồng và được và
Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số :
a)
b)
c)
g)
e)
d)

Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019
Toán
Tiết 104 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Bài 3: Viết các phân số lần lượt bằng
Và có mẫu số chung là 24
Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019
Toán
Tiết 104 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

TRÒ CHƠI: AI NHANH – AI ĐÚNG
Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019
Toán
Tiết 104 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

A. 3
B. 6
C. 9
Mẫu số chung của hai phân số trên là:
Câu hỏi
Đáp án
2
3

1
9
3
B. 6
C. 9
Thương của hai mẫu số trên là:
Câu hỏi
Đáp án
2
3

1
9
A. 2 và 1
3 9
B. 2 và 1
6 9
C. 6 và 1
9 9

Quy đồng hai phân số trên ta được :
Câu hỏi
Đáp án
2
3

1
9
Ghi nhớ:
Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là MSC ta làm như sau:
- Xác định MSC.
- Tìm thương của MSC và mẫu số của phân số kia.
- Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có MSC.
Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019
Toán
Tiết 104 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

CHC CC EM
H?C GI?I - CHAM NGOAN.
 
Gửi ý kiến