Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Phương Biển
Ngày gửi: 10h:33' 05-03-2015
Dung lượng: 7.8 MB
Số lượt tải: 443
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ:
Trình bày
- Khái niệm,
- Biểu hiện,
- Ý nghĩa thực tiễn
của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh.
Tìm trên bản đồ những đới khí hậu phân hóa theo vĩ độ và những đới khí hậu phân hóa theo kinh độ?
Phân hóa theo kinh độ
Phân hóa theo vĩ độ
Phân hóa theo kinh độ
Phân hóa theo vĩ độ
Tìm trên bản đồ những kiểu thảm thực vật phân hóa theo vĩ độ và những kiểu thảm thực vật phân hóa theo kinh độ?
Các vành đai thực vật và đất phân bố theo vĩ độ hay kinh độ, hay theo độ cao?
Hình 19.11: Các vành đai thực vật và đất ở sườn Tây dãy Cap-ca
Em có nhận xét gì về sự phân hóa khí hậu và các thảm thực vật ?
Nhận xét:
Khí hậu và các thảm thực vật phân hóa theo nhiều kiểu khác nhau, khi thì phân hóa theo theo vĩ độ, khi thì phân hóa theo kinh độ, hoặc theo độ cao.
NỘI DUNG CỦA BÀI HỌC GỒM:

I/ QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI
1- Khái niệm
2- Nguyên nhân
3- Biểu hiện

II/ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
1- Khái niệm
2- Nguyên nhân
3- Biểu hiện
3/5/2015
6
TIẾT 24 – Bài 21
QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ
QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I. QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI
1. Khái niệm
Là sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lý theo vĩ độ.
Tại sao các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lý lại thay đổi một cách có quy luật như vậy?
3/5/2015
7
Nguyễn Thị Phương Biển
Bài 21: Quy luật địa đới và phi địa đới
Em có nhận xét gì về sự thay đổi của tia sáng Mặt Trời khi đến Trái Đất từ xích đạo về 2 cực, ảnh hưởng của nó?
Do dạng hình cầu của Trái Đất và bức xạ Mặt Trời.
3/5/2015
9
Nguyễn Thị Phương Biển
Bài 21: Quy luật địa đới và phi địa đới
I. QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI
1. Khái niệm
2. Nguyên nhân
3/5/2015
10
Nguyễn Thị Phương Biển
Bài 21: Quy luật địa đới và phi địa đới
I. QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI
3. Biểu hiện của quy luật
a. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất
=> Từ cực Bắc đến cực Nam, có 7 vòng đai nhiệt.
3/5/2015
11
Nguyễn Thị Phương Biển
Bài 21: Quy luật địa đới và phi địa đới
I. QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI
3. Biểu hiện của quy luật
b. Các đai áp và các đới gió
- Có 7 đai áp.
- Có 6 đới gió hành tinh.
c. Các đới khí hậu trên Trái Đất
Đới khí hậu cực
Đới khí hậu cận cực
Đới khí hậu ôn đới
Kiểu khí hậu ôn đớI lục địa
Kiểu khí hậu ôn đới hải dương
Đới khí hậu cận nhiệt
Kiểu khí hậu cận nhiệt hoang mạc và bán hoang mạc
Kiểu khí hậu cận nhiệt hảI dương
Kiểu khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải
Đới khí hậu nhiệt đới
Kiểu khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc nhiệt đới
Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa
Đới khí hậu cận xích đạo
Đới khí hậu xích đạo
=>Có 7 đới khí hậu chính
d. Các đới đất và các thảm thực vật
Băng tuyết
Đất đài nguyên
Đất pốt dôn
Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới
Đất đen thảo nguyên, đồng cỏ núi cao
Đất nâu rừng, cây bụi lá cứng
Đất đỏ, vàng cận nhiệt
Đất xám hoang mạc, bán HM
Đất đỏ, nâu đỏ xa van
Đất đỏ vàng(feralit), đen nhiệt đới
=>Có 10 nhóm đất .
Hoang mạc lạnh
Đài nguyên
Rừng lá kim
Rừng lá rộng và hỗn hợp ôn đới
Rừng cận nhiệt ẩm
Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt
Rừng nhiệt đới
Xa van, cây bụi
Hoang mạc, bán hoang mạc
Thảo nguyên, cây bụi ưa khô
và đồng cỏ núi cao
=>Có 10 kiểu thảm thực vật
3/5/2015
15
Nguyễn Thị Phương Biển
Bài 21: Quy luật địa đới và phi địa đới
I. QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
1. Khái niệm
Là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lý và cảnh quan.
2. Nguyên nhân:
Năng
lượng
trong
lòng đất
Các
dãy núi
Lục địa,
đại dương
Quy luật
đai cao
Quy luật
địa ô
Bài 21: Quy luật địa đới và phi địa đới
I. QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
3/5/2015
17
Nguyễn Thị Phương Biển
Bài 21: Quy luật địa đới và phi địa đới
I. QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
3. Biểu hiện của quy luật
Thảo luận nhóm
Nhóm 1
Nhóm 2
Các nhóm nghiên cứu kênh chữ, liên hệ kiến thức đã học, lấy ví dụ minh họa.
Nhóm 1
Nhóm 2
19
Hình 18: Các vành đai thực vật theo độ cao ở núi An-pơ (Châu Âu)
Hình 19.11: Các vành đai thực vật và đất ở sườn Tây dãy Cap-ca
Các thảm thực vật theo hướng kinh tuyến ở Bắc Mỹ
Ôn đới hải dương
Ôn đới lạnh
Ôn đới lục địa
Ôn đới hải dương
Sự thay đổi nhiệt, ẩm và lượng mưa theo độ cao địa hình.
Sự phân bố đất liền, biển và đại dương.
Sự thay đổi các thảm thực vật theo kinh độ.
Sự phân bố các vành đai thực vật và đất theo độ cao.
Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và các cảnh quan địa lí theo độ cao địa hình.
Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và các cảnh quan địa lí theo kinh độ.
1. Tính địa đới là sự thay đổi có qui luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo:

a. Vĩ tuyến.

b. Kinh tuyến.

c. Độ cao.

d. Bờ Tây và Đông lục địa.
2. Các thành phần và cảnh quan địa lí sẽ không có tính đới, nếu:

a. Bề mặt Trái Đất là mặt phẳng.
b. Góc nhập xạ không đổi khi đi từ xích đạo về hai cực.
c. Lượng bức xạ Mặt Trời đều tương tự nhau ở mọi điểm trên bề mặt đất.
d. Tất cả đều đúng.
3. Nguyên nhân gây ra tính phi địa đới là:

a. Độ cao địa hình.

b. Độ lục địa.

c. Khu vực.

d. Tất cả đều đúng.
Nối các ý cho đúng:
1.QUI LUẬT ĐỊA ĐỚI
2.QUI LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
a. Sự phân bố các
vành đai nhiệt
b. Sự thay đổi các cảnh quan
theo kinh độ
c. Các đới đất và
các thảm thực vật
d. Các đai khí áp và các
đới gió trên Trái đất
e. Sự thay đổi các thảm
thực vật theo đai cao
f. Các đới khí hậu trên Trái Đất
CÂU HỎI VỀ NHÀ
Giải thích câu nói: “Các qui luật địa đới và phi địa đới không tác động riêng lẻ mà diễn ra đồng thời và tương hỗ lẫn nhau”. Cho ví dụ
Phan-xi-păng
CHÀO CÁC EM!!!

Qua các hình ảnh vừa xem các em hãy nêu rõ khái niệm qui luật địa đới?
 
Gửi ý kiến