Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trang
Ngày gửi: 18h:09' 09-01-2019
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ
THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
TIẾT HỌC HÔM NAY
Môn: GDCD 8
Lớp: 8C
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Trang
Kiểm tra bài cũ:
1. Dnh d?u x vo ơ tr?ng d?i v?i nh?ng lo?i, ch?t d? gy tai n?n nguy hi?m cho con ngu?i:
? a. Thu?c n?. ? b. Thu?c lm pho
? c. D?u g?i d?u ? d. Xang, d?u, ga
? d. Thu?c di?t chu?t. ? e. Thu?c tr? su.
? f. A xít. ? g. Luong th?c, th?c ph?m
×
×
×
×
×
×
A. Làm mất tài sản của cá nhân
B. Bị thương, tàn phế và chết người
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
2. Tác hại của tai nạn do vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại:
BÀI 16: QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
I- ĐẶT VẤN ĐỀ
Thảo luận
1. Nh?ng ngu?i sau dy cĩ quy?n gì?
1 – a, b, c.
2 - a
3 – a, b
2. Em hãy chọn các quyền ở cột B tương ứng với các quyền ở cột C sao cho phù hợp.
a - 1
c - 3
b - 2


Người chủ
xe máy
Giữ gìn, bảo quản xe.
Sử dụng xe để đi.
Bán, tặng, cho, mượn.
Quyền chiếm hữu
Quyền sử dụng.
Quyền định đoạt
I- ĐẶT VẤN ĐỀ
II- N?I DUNG BI H?C
Quy?n s? h?u ti s?n l gì?
- Quy?n s? h?u ti s?n c?a cơng dn l quy?n c?a cơng dn (ch? s? h?u) d?i v?i ti s?n thu?c quy?n s? h?u c?a mình.
Quyền sở hữu của công dân bao gồm những quyền nào ?
Bao gồm

- Quyền chiếm hữu
- Quyền sử dụng
- Quyền định đoạt
Quyền chiếm hữu:
Quyền sử dụng :
Quyền định đoạt:
Trực tiếp nắm giữ, quản lý tài sản
Là quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ các giá trị sử dụng tài sản đó
Là quyền quyết định đối với tài sản như: mua, bán, tặng, cho , phá hủy....
Quyền chiếm hữu
Quyền sử dụng
Quyền định đoạt
Điều 173: Chñ së hữu cã ®ñ ba quyÒn trªn ®èi víi tµi s¶n. Trong ba quyÒn cña quyÒn së hữu thì quyÒn ®Þnh ®o¹t tµi s¶n cã ý nghÜa quan träng. B»ng quyÒn ®Þnh ®o¹t chñ së hữu cã thÓ giao c¸c quyÒn kh¸c cho ng­êi kh«ng ph¶i chñ tµi s¶n. Ng­êi kh«ng ph¶i chñ së hữu cã thÓ cã quyÒn chiÕm hữu hoÆc sö dông, ®Þnh ®o¹t ®èi víi tµi s¶n kh«ng thuéc quyÒn së hữu cña mình theo tho¶ thuËn víi chñ së hữu.
I- ĐẶT VẤN ĐỀ
II- N?I DUNG BI H?C
Quy?n s? h?u ti s?n l gì?
Cơng dn cĩ quy?n s? h?u nh?ng ti s?n gì?
Ông An không có quyền bán chiếc bình cổ đó vì nó không thuộc sở hữu của ông An mà nó thuộc sở hữu của Nhà nước (Cơ quan văn hoá hoặc Viện bảo tàng), chỉ có chủ sở hữu bình cổ mới có quyền bán bình cổ.
Theo em bình cổ ông An tìm thấy có phải của ông An không? Ơng An cĩ quy?n bn chi?c bình c? dĩ khơng? Vì sao?
? Nêu những tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân ?


Tiền lương, tiền công, tiền kiếm được từ lao động hợp pháp,…. thu nhập hợp pháp
 của cải để dành
 sở hữu nhà ở
Bàn, ghế, tivi, tủ lạnh,… tư liệu sinh hoạt
Máy cày, máy gặt, máy xay xát,…. tư liệu sản xuất
 Vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong tổ chức kinh tếĐiều 58: “Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác ".

I- ĐẶT VẤN ĐỀ
II- N?I DUNG BI H?C
Quy?n s? h?u ti s?n l gì?
Cơng dn cĩ quy?n s? h?u nh?ng ti s?n gì?
Công dân có trách nhiệm gì để tôn trọng tài sản người khác ?
THẢO LUẬN
Em s? lm gì trong nh?ng tru?ng h?p sau:

Nhóm 1: Khi nh?t du?c c?a roi?
Nhóm 2: Khi vay n? ti s?n c?a ngu?i khc?
Nhóm 3: Khi mu?n ti s?n c?a ngu?i khc?
Nhóm 4: Khi lm h?ng, lm m?t ti s?n c?a ngu?i khc?
ĐÁP ÁN

Nhóm 1: Khi nh?t du?c c?a roi?
? Khi nhỈt uỵc cđa ri phi tr li cho ch? s? h?u( ho?c giao n?p cho co quan cơng an).
Nhóm 2: Khi vay n? ti s?n c?a ngu?i khc?
? Khi vay nỵ phi tr y đ ĩng hĐn.
Nhóm 3: Khi mu?n ti s?n c?a ngu?i khc?
Khi mỵn phi gi? gìn cn thn, s? d?ng xong tr? l?i cho ch? s? h?u. ...
Nhóm 4: Khi lm h?ng, lm m?t ti s?n c?a ngu?i khc?
? N?u lm h?ng, m?t ph?i s?a ch?a ho?c b?i thu?ng tuong ?ng gi tr? ti s?n.
QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN
CỦA NGƯỜI KHÁC
I- ĐẶT VẤN ĐỀ
II- N?I DUNG BI H?C
Quy?n s? h?u ti s?n l gì?
Cơng dn cĩ quy?n s? h?u nh?ng ti s?n gì?
Công dân có trách nhiệm gì để tôn trọng tài sản người khác.
Nhà nước có trách nhiệm gì trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân ?

Bộ luật dân sự.
Diều 175: Bảo vệ quyền sở h?u.
1. Quyền sở h?u của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác được pháp luật công nhận và bảo vệ
2. Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái pháp luật quyền sở h?u đối với tài sản của mỡnh. Chủ sở h?u có quyền tự bảo vệ, ngan cản bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền sở h?u của mỡnh, truy tỡm, đòi lại tài sản bị người khác chiếm h?u, sử dụng, định đoạt không có can cứ pháp luật.
? Những tài sản nào Nhà nước quy định phải đăng kí quyền sở hữu?
Xe máy
Xe ô tô
Nhà ở
đất đai
Những tài sản đó vì sao phải đăng kí quyền sở hữu?
Những tài sản đó cần phải đăng kí quyền sở hữu Vì có đăng kí thì Nhà nước sẽ bảo vệ tài sản cho công dân khi bị xâm phạm.
Đăng kí quyền sở hữu có phải là biện pháp để công dân tự bảo vệ tài sản không? Vì sao?
Phải – Vì có cơ sở pháp lý để công dân tự bảo vệ tài sản.
? Nêu những câu ca dao tục ngữ nói về tôn trọng tài sản người khác
Tục ngữ
- Ăn một miếng, điếng cả đời
- Bán ruộng, kiện bờ
- Lòng tham không đáy
Ca dao "Chim tham ăn sa vào vòng lưới
Cá tham mồi mắc phải lưới câu"
Luật chơi: Có 4 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 10 giây.
hộp quà may mắn

Tình huống: Bình nhặt được một túi xách nhỏ trong đó có tiền, một giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Hà và các giấy tờ khác. Do đánh mất tiền đóng học phí, Bình đã vứt giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ, chỉ giữ lại tiền.
Bình hành động như vậy là đúng hay sai? Vì sao? Nếu em là Bình, em sẽ hành động như thế nào?
Hộp quà màu xanh:
Tình huống: Anh Minh mua một chiếc xe máy, anh đã đăng ký quyền sở hữu. Chị Hoa nhà hàng xóm mua một chiếc xe đạp điện, xe của chị không có đăng ký quyền sở hữu. Chẳng may, cả xe máy và xe đạp điện của 2 anh, chị đều bị trộm mất. Cả hai anh, chị đều đi báo công an.


?) Theo em, trong hai trường hợp trên, trường hợp nào sẽ giúp cơ quan nhà nước tìm lại tài sản dễ hơn? Vì sao?
Hộp quà màu hồng:
Hộp quà màu vàng:

Th? no l quy?n s? h?u ti s?n c?a
cơng dn?
KÍNH CHÚC QUÝ
THẦY CÔ VÀ CAC EM
HỌC SINH SỨC KHỎE,
HẠNH PHÚC

TẠM BIỆT
 
Gửi ý kiến