Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Mộng Thúy
Ngày gửi: 20h:31' 21-04-2017
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 368
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ :
1.Quyền tham gia quản lí Nhà nước và quản lí xã hội là gì? Lấy ví dụ thể hiện em đã thực hiện quyền này?
2. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí Nhà nước, quản lí xã hội:
Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
b. Quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
c. Quyền được học tập.
d. Quyền khiếu nại, tố cáo.
e. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
f. Quyền giám sát, kiểm tra các hoạt động của cơ quan Nhà nước.
Bỏ phiếu bầu cán bộ lớp
Họp tổ dân cư bàn về việc xây dựng đường làng
Giám sát công tác cải cách hành chính tại địa phương
Đơn tố cáo những sai phạm của chủ tịch và bí thư tỉnh Long An
Đại biểu Dương Trung Quốc thay mặt cử tri kiến nghị với Quốc hội
TIẾT 31 – Bài 16 :

QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN
(Tiết 2)
?
?
Vì sao công dân có quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội?
?
?
?
?

b. Ý nghĩa:

- Là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân.
-Thể hiện quyền làm chủ của nhân dân.
Thực hiện trách nhiệm của công dân đối với
Nhà nước và xã hội.
?
?
Hiến pháp 2013( sửa đổi, bổ sung) quy định:
Điều 2. 
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
Hiến pháp 2013 (sửa đổi, bổ sung)quy định:
Điều 3.
Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Điều 6.
Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.
Hiến pháp năm 2013
Điều 27
Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.
Bầu cử bổ sung đại biểu HĐND
3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân:
- Nhà nước: Bảo đảm và tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Công dân: Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội thông qua các hoạt động cụ thể như:
+ Tham gia thảo luận các vấn đề chung của địa phương.
+ Kiến nghị với các cơ quan nhà nước.
+ Thực hiện quyền bầu cử, ứng cử vào QH, HĐND
Bài tập 2: Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao?
a/ Chỉ cán bộ, công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước;
b/ Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người;
c/ Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền và trách nhiệm của mọi công dân.
  Vì “ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. ( Điều 2 Hiến pháp 2013)
Bài tập 5/SGK
Trong dịp tổng kết các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của ban dân số, gia đình và trẻ em phường, bạn Vân – một học sinh lớp 9 rất muốn tham gia ý kiến về các quyền của trẻ em nhưng lại băn khoăn không hiểu mình có được tham gia góp ý kiến không?
? Theo em Vân có quyền tham gia góp ý kiến không? Vì sao?
? Vân có thể tham gia góp ý kiến bằng cách nào?
? Việc tham gia góp ý của Vân thể hiện quyền gì của công dân?
Tình huống:
Lợi dụng chức quyền, ông A – thứ trưởng Bộ giao thông vận tải đã tham ô, rút lõi công trình hàng trăm tỉ đồng làm cho nhiều cây cầu không đảm bảo chất lượng, đường xá sụt lún, ... dẫn đến giao thông đi lại không đảm bảo an toàn.
1.Em có nhận xét gì về việc làm của ông A?
2. Nếu em biết được việc làm này, em sẽ làm gì?
Quyền tham
giaquản lý
Nhà nước
và quản lí
xã hội
của công
dân
Nội dung
Ýnghĩa
Trách nhiệm
Tham gia xây dựng bộ máy
Nhà nước và tổ chức xã hội
Tham gia bàn bạc công việc chung
Tham gia thực hiện và giám sát
việc thực hiện
Là quyền chính trị quan trọng
Thể hiện quyền làm chủ và trách
nhiệm của công dân .....
Nhà nước:Phát huy quyền làm
chủ của nhân dân...
Công dân:
Thảo luận vấn đề của địa phương
+ Kiến nghi với các cơ quan ...
+Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo
Bài tập: Hoàn thành sơ đồ nội dung bài học sau:
Hướng dẫn về nhà
Học bài, hoàn thành nội dung bài học.
Làm các bài tập còn lại trong SGK, VBT.
TL nhóm, tổ ( tiết học sau nộp)
+ Tổ 1,2: Bàn bạc tìm biện pháp để làm thế nào phòng chống bạo lực trong học đường.
+ Tổ 3,4: Bàn bạc tìm biện pháp làm thế nào để xây dựng môi trường giáo dục tốt trong trường học.
Chuẩn bị bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc:
+ Đọc bài, trả lời các câu hỏi gợi ý.
+ Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh có liên quan đến bài học.
+ Tìm những hoạt động bảo vệ Tổ quốc ở địa phương.
Tiết học đến đây là hết.
Chúc các em học giỏi, chăm ngoan.
 
Gửi ý kiến