Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: buì quang tuyên
Ngày gửi: 15h:11' 29-09-2018
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 557
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ VỚI LỚP HỌC
GV: BÙI QUANG TUYÊN
TRƯỜNG THCS HẠ LỄ
1.Thế nào là trách nhiệm pháp lí?
Em hãy nêu các loại trách nhiệm pháp lí?
Kiểm tra bài cũ
?
?
2.Hành vi nào sau đây chịu trách nhiệm đạo đức hay trách nhiệm pháp lí?
X
X
X
X
?
?
Tình huống
Tại nơi em cư ngụ, bác tổ trưởng tổ dân phố bắt mỗi nhà góp 500.000đ để làm lại đường đi mà chưa thông báo với người dân . Theo em bác tổ trưởng làm vậy đúng hay sai? Vì sao? Gia đình em sẽ làm gì trước tình huống đó?
?
?
TIẾT 30 – Bài 16 :

QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN
(Tiết 1)
?
?
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Trong đợt lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992, theo em, trong số những người dưới đây ai có quyền tham gia đóng góp ý kiến?
a) Tất cả mọi người Việt Nam (sống ở trong nước hay nước ngoài) đều có quyền tham gia.
b) Chỉ có cán bộ, công chức Nhà nước mới được tham gia.
c) Mọi công dân Việt Nam đều có quyền tham gia.
2. Điều 6, quy chế thực hiện dân chủ ở xã (ban hành kèm theo nghị định số 29/1998/NĐ-CP) quy định: nhân dân ở xã thôn, làng, ấp, bản bàn và quyết định trực tiếp những công việc chủ yếu sau:
Chủ trương và mức đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng (điện đường, trường học,…)
Xây dựng hương ước, quy ước làng văn hoá, nếp sống văn minh, trật tự, bài trừ các hủ tục mê tín, dị đoan, các tệ nạn xã hội.
Các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư thôn làng, bản, ấp phù hợp với pháp luật của Nhà nước.
Hiến pháp năm 2013
Điều 28
1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước...
1.Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân:
a. Khái niệm:
- Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội
- Tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, công việc chung của Nhà nước và xã hội
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
Tham gia bầu cử Quốc hội,
HĐND các cấp
Quyền tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước
và tổ chức xã hội
Bầu cử bổ sung đại biểu HĐND
Bầu cử đại biểu Quốc hội

Tham gia bàn bạc các vấn đề
của thôn, ấp

Tham gia bàn bạc việc xây dựng
cầu, đường
Đại biểu Dương Trung Quốc thay mặt cử tri kiến nghị với Quốc hội
Đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến vào dự thảo luật, dự thảo Hiến pháp.
Tố cáo, khiếu nại những việc làm
sai trái của cơ quan Nhà nước

CÂU 2: Gia đình em tham gia bàn bạc hay quyết định những công việc gì của địa phương?

CÂU 1: Em đã tham gia bàn bạc hay quyết định những công việc gì của trường lớp?
Thảo luận nhóm
Học sinh thảo luận bàn về các công việc chung của trường, lớp
Bản thân em:
Bầu lớp trưởng, lớp phó.
Bàn bạc, quyết định việc quan tâm đến học sinh nghèo vượt khó.
Ý kiến với nhà trường về bàn ghế, vệ sinh trường lớp.
Tham gia bàn bạc, quyết định nội quy, các phong trào của lớp.
Tham gia bàn bạc biện pháp phòng chống bạo lực học đường
Tham gia bàn biện pháp xây dựng trường học không có ma túy
………
?
?
HỌP TỔ DÂN CƯ bàn về công tác an ninh trật tự địa phương
Đối với gia đình:
Bầu tổ trưởng tổ dân cư, bầu trưởng thôn.
Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.
Ứng cử vào đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.
Bàn bạc, quyết định:
+ Việc xây dựng các công trình phúc lợi.
+ Các quy ước của xã, thôn, ấp về nếp sống văn minh.
+ Chống tệ nạn xã hội.
- Góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp
Góp ý , kiến nghị với đại biểu HĐND ………….
?
?
?
?
b. Phương thức tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân
- Trực tiếp: Tự mình tham gia vào những công việc của Nhà nước; bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ, công chức Nhà nước.
- Gián tiếp: Thông qua các đại biểu do mình bầu ra (đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp) hoặc qua thư góp ý, kiến nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng, ...
Bài tập 1: Trong các quyền sau, quyền nào thể hiện sự tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
a/ Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân.
b/ Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.
c/ Quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân.
d/ Quyền được học tập.
đ/ Quyền khiếu nại, tố cáo.
e/ Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
g/ Quyền tự do kinh doanh.
h/ Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước.
Bài tập 3/SGK/59
Trong các hình thức thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội dưới đây, hình thức nào là trực tiếp, hình thức nào là gián tiếp?
Tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội;
Tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương;
c. Tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương;
d. Giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân địa phương;
đ. Góp ý cho hoạt động của cán bộ công chức nhà nước trên báo, đài ..;
e. Kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Trực tiếp
Trực tiếp
Trực tiếp
TT
Gián tiếp
Gián tiếp
Tham gia bàn bạc công việc chung
Tham gia thực hiện và
giám sát việc thực hiện
?
?
?
?
Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và tổ chức xã hội
Hướng dẫn về nhà:
- Nắm chắc khái niệm
- Nhà nước ban hành quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân để làm gì? Bản thân em đã thực hiện quyền đó như thế nào?
- Nghiên cứu tiếp phần còn lại của bài 16 để giờ sau học tiếp:
+ Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội
+ Trách nhiệm của Nhà nước và công dân
 
Gửi ý kiến