Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn hoàng nhị
Ngày gửi: 20h:49' 29-03-2020
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 274
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Phú Hưng
Gv. Nguyeãn Hoaøng Nhò
Xin chào quí thầy , các em học sinh !
1. Nêu ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí công dân ?
2. Bài tập :
Hành vi nào sau đây chịu trách nhiệm pháp lí ?
a. Không chăm sóc bố mẹ khi ốm đau
b. Ăn cắp tài sản nhà nước
c. Bệnh nhân tâm thần đánh bác sĩ
d. Vận chuyển ma tuý

Kiểm tra bài cũ

Hieân phap naím 1992
ieău2:
" Nha nc coông hoa xa hoôi chụ ngha Vieôt Nam la nha nc phap quyeăn xa hoôi chụ ngha cụa dađn , do dađn, v dađn
......."
Bài16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC , QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN
------------------?-----------------
1 . Nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, xã hội:


Xem tranh
Cađu hoi thạo luaôn
1.Qua cac bc tranh ang eă caôp eân noôi dung g ?
2.Qua hnh ạnh , ngi dađn co theơ tham gia vao nhng noôi dung nao ?
3.Hay tm nhng vú an vi phám phap luaôt , do ngi dađn toâ cao ?
1. Việc chặt phá rừng bừa bãi ; Nước thải của các khu công nghiệp ra sông không qua xử lí gây hậu quả xấu đến môi trường ; Xây dựng hiến pháp ,đây là vấn đề nhà nước ta rất quan tâm hiện nay .
2.Người dân có thể tham gia vào : Giám sát, đóng góp việc xây dựng hiến pháp, các vấn đề gây ảnh hưởng đến môi trường ( xã hội )
3. Các vụ án như : Nhà máy VeDan thải nước không qua xử lí ra sông Thụy Vải , vụ án Năm Cam.
Trả lời
Trương Văn Cam và đồng bọn trước toà
Bài16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC , QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN
------------------?-----------------
Nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, xã hội:
Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và tổ chức xã hội
Tham gia bàn bạc công việc chung
- Tham gia thực hiện và giám sát , đánh giá việc thực hiện các hoạt động,các công việc chung của nhà nước , xã hội
Bài tập
Trong các quyền của công dân dưới đây , quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước , quản lí xã hội ?
Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân
Quyền được hưởng chế độ sức khoẻ
Quyền được học tập
Quyền khiếu nại , tố cáo
Quyền tự do kinh doanh
Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan
nhà nước .
Bài16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC , QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN
------------------?-----------------
Nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, xã hội:
2. Phương thức thực hiện:
Xem đoạn phim
2. Phương thức thực hiện:
Trực tiếp : Tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lí nhà nước , xã hội

Gián tiếp : Thông qua đại biểu nhân dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Troø chôi : (giaûi oâ chöõ)
I

U
N
A
I
T

C
C
H

A
I

S
N
A
E

Đ
N
O
B
N


U
M
C
O
C
S
H
4
3
5
6
Á
K
O
1

1. Quá aín...... trạ vang ?
H
2
A
U
V
Ù
G
N
N
C
I
E
F
O
H
I

M
8
9
7
2.Mung10/3 la ngay gioê cụa ai....?
3.Quy Nhi oăng lieđn hp quoâc vieât taĩt la g ?
4.ađy la lang ngheă truyeăn thoâng xa Phu Bnh ?
5. Hieôp hoôi cac nc ođng Nam A vieât taĩt la g ?
6. Chung ta lam g ..khi ieău khieơn xe gaĩn may ?
7. Con ...caôu ođng tri
Neâu ai anh...th tri anh cho
8. Teđn moôt loái bo sat thng soâng vung aăm laăy ?
ađy la teđn moôt loái tai sạn qủ gia nhaât cụa thaỉng Bm ?
Khiếu
nại
Tố
cáo
Công việc ở nhà
Hóc bai , lam bai taôp sgk
Chuaơn b :
Theo em v sao hieân phap qui nh cođng dađn co quyeăn tham gia quạn l nha nc , xa hoôi ?
Hóc sinh thc hieôn quyeăn nay nh theâ nao a phng , nha trng ?
( baỉng nhng vieôc lam cú theơ nao ? )
Baøi hoïc ñeán ñaây laø keát thuùc.


Xin chào quí thầy !
 
Gửi ý kiến