Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: HS Nguyễn Minh Tiến
Ngày gửi: 16h:22' 25-04-2021
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
1
2
5
6
4
7
3
8
9
10
Go home
NGÔI SAO MAY MẮN
VIP
GO HOME
Câu 1:Mã câu hỏi: 15040
Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội; tham gia bàn bạc; tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của Nhà nước và xã hội được gọi là quyền tham gia:
 
 
 
A. Lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội của công dân
B. Quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
C. Hoạt động nhà nước, quản lý xã hội của công dân
D. Tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội của công dân
Đáp án đúng là B
BẠN ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG (+1đ)
GO HOME
Câu 2: 
Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là: 
A.Quyền chính trị quan trọng nhất của công dân
B.Quyền chính trị duy nhất của công dân
C.Quyền của những cán bộ
D.Nghĩa vụ bắt buộc đối với mội công dân
Đáp án đúng là A
BẠN ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG (+1đ)
GO HOME
Câu 3: 
Thông qua việc quản lí nhà nước, quản lí xã hội, công dân sẽ được thực hiện: 
A.Quyền làm chủ của mình đối với nhà nước và xã hội 
B.Mục tiêu và nghĩa vụ của mình đối với đất nước
C.Quyền và nghĩa vụ của mình đối với xã hội
D.Vai trò to lớn của mình đối với đất nước
Đáp án đúng là A
BẠN ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG (+1đ)
GO HOME
Câu 4: 
Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội vừa là quyền vừa là
A.Khát vọng cao đẹp của mọi công dân
B.Nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi công dân
C.Trách nhiệm của công dân đối với nhà nước và xã hội
D.Mong muốn của công dân đối với nhà nước và xã hội
Đáp án đúng là C
BẠN ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG (+1đ)
GO HOME
Câu 5: 
Công dân có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách: 
A.Quan sát và góp ý
B.Đặc biệt và thông thường
C.Bàn bạc và trao đổi
D.Trực tiếp hoặc gián tiếp
Đáp án đúng là D
BẠN ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG (+1đ)
GO HOME
Câu 6: 
"Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là?
A.Hình thức dân chủ trực tiếp.
B.Hình thức dân chủ gián tiếp.
C.Hình thức dân chủ tập trung.
D.Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Đáp án đúng là A
BẠN ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG (+1đ)
GO HOME
Câu 7: 
Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân?
A.Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.
B.Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.
C.Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử.
D.Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử
Đáp án đúng là D
BẠN ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG (+1đ)
GO HOME
Câu 8: 
Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt
A.Giới tính, dân tộc, tôn giáo.
B.Tình trạng pháp lý.
C.Trình độ văn hoá, nghề nghiệp.
D.Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.
Đáp án đúng là B
BẠN ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG (+1đ)
GO HOME
Câu 9: 
Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?
A.Quyền ứng cử.
B.Quyền kiểm tra, giám sát.
C.Quyền đóng góp ý kiến.
D.Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
Đáp án đúng là D
BẠN ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG (+1đ)
GO HOME
Câu 10:Mã câu hỏi: 136101
Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng
A. 1 con đường duy nhất.
B. 2 con đường.
C. 3 con đường
D. 4 con đường.
Đáp án đúng là B
BẠN ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG (+1đ)
Tham gia bàn bạc công việc chung
Tham gia thực hiện và
giám sát việc thực hiện
?
?
?
?
Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và tổ chức xã hội
NHẮC LẠI BÀI CŨ
? Em hãy nêu những phương thức thực hiện tham gia quyền quản lí nhà nước của công dân. ? Em đã tham gia góp ý kiến để quản lí nhà nước, xã hội như thế nào?
Ví dụ: Tham gia quyền bầu cử quốc hội
Tham gia quyền ứng cử vào Hội đồng nhân dân
VD: Góp ý xây dựng phát triển kinh tế địa phương.
Góp ý việc làm của cơ quan quản lí nhà nước trên MXH.
? Nêu ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, xã hội của công dân.
– Đóng góp ý kiến với nhà trường về cơ sở vật chất trường học
– Tham gia bàn bạc biện pháp giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong trường học
– Góp ý với chính quyền địa phương về việc xây dựng khu vui chơi cho trẻ em
ý nghĩa:
- Đảm bảo cho công dân có quyền làm chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lí đất nước
- Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, xã hội.
? Nêu những điều kiện để đảm bảo thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, xã hội của công dân.
Vậy đối với công dân thì cần phải làm gì để thực hiện tốt quyền trên?
Gợi ý:….
- Học tập tốt, lao động tốt.
- Tham gia xây dựng lớp, chi đoàn.
3. ý nghĩa:
- Đảm bảo cho công dân có quyền làm chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lí đất nc.
- Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, xã hội.

4. Điều kiện đảm bảo thực hiện.
* Nhà nước:
- Quy định bằng pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

* Công dân
- Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện.
- Nâng cao năng lực và tích cực tham gia thực hiện tốt.
Phần bài tập
Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân được quy định trong văn bản pháp luật nào?

A. Bộ luật Dân sự

B. Hiến pháp năm 1992

C. Luật Xử lí vi phạm hành chính

D. Bộ luật Lao động
Lời giải:

Chọn đáp án: B
Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền và trách nhiệm của ai?
A. Tất cả mọi người dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam
B. Cán bộ, công chức nhà nước
C. Mọi công dân
D. Những người đứng đầu bộ máy nhà nước
Lời giải:
Chọn đáp án: C
Trưởng thôn X mời các hộ gia đình trong tổ họp để thảo luận về việc đóng góp sửa chữa đường đi và một số việc khác trong thôn. Gia đình anh H kinh doanh rất khá giả nhưng ít khi anh tham gia các việc của thôn, xóm. Khi trưởng thôn đến nhà thông báo nội dung và mời gia đình dự họp, anh đóng luôn tiền rồi báo bận không đến họp được. Anh H cho rằng việc họp hành ở thôn xóm chỉ tốn thời gian mà không có kết quả.
Câu hỏi:
1/ Anh H suy nghĩ như vậy có đúng không? Vì sao?
2/ Theo em, việc tổ chức họp ớ thôn, bản, tổ dân phố, có ý nghĩa thế nào?

Lời giải:
Suy nghĩ của anh H không đúng vì tham gia các cuộc họp ở thôn xóm là hình thức tham gia quản lí xã hội, là dịp để mỗi công dân thể hiện quyền và trách nhiệm của mình đối với xã hội, qua đó mà đóng góp vào sự phát triển của địa phương

Trong khu dân cư nơi gia đình Quang sinh sống có một lò giết mổ động vật. Hoạt động của lò giết mổ động vật này gây ô nhiễm trầm trọng ra xung quanh vì những chất thải của nó. Bà con phàn nàn nhiều nhưng cảnh đó vẫn tiếp tục tái diễn...
Câu hỏi:
Theo em, Quang nên làm gì trước tình trạng đó?

Lời giải:
Quang nên báo cơ quan chính quyền để giải quyết, vận động người dân tham gia ngăn cấm hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Bác Hùng là đại biểu Hội đồng nhàn dân xã H.
Bác Mạnh là nông dân của xã đã đến gặp bác Hùng phàn ánh việc cán bộ xã bán đất công và xây dựng nhà trái phép.
Việc bác Mạnh phản ánh là đúng hay sai ? Vì sao ?

Việc làm của bác Mạnh là đúng. Vì công dân có quyền khiếu nại tố cáo với cơ quan tổ chức, cá nhận có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. (điều 3, 27, 28 và 30 Hiến pháp năm 2013).
Những việc làm nào dưới đây là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
A. Tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng khu dân cư văn hóa
B. Tham gia làm vệ sinh đường phố, thôn xóm
C. Đi bỏ phiếu bầu cử Hội đồng nhân dân
D. Tích cực làm kinh tế gia đình
E. Góp ý kiến với chính quyền địa phương về việc xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em
F. Góp ý kiến vào dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình
G. Tham gia trồng cây gây rừng
H. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật
I. Tham gia công tác hòa giải ở cơ sở
Chọn đáp án: A, B, C, E, F, I
X
X
X
X
X
Ý kiến nào dưới đây về quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là đúng?

A. Chỉ những người lãnh đạo nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội
B. Chỉ nhũng cán bộ công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội
C. Chỉ những công dân đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội
D. Mọi công dân đều có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội


Chọn D
 
Gửi ý kiến