Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bùi Văn Nhân
Người gửi: Bùi Văn Nhân (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:33' 24-05-2020
Dung lượng: 29.7 MB
Số lượt tải: 215
Số lượt thích: 0 người
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
Thứ ngày tháng năm 2020 (Lớp 7A, 7B, 7C)
I. Thông tin, sự kiện (SGK/Tr 51, 52).
TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
Việt Nam là một nước có nhiều loại hình tín ngưỡng, nhiều tôn giáo (phật giáo, Thiên Chúa giáo, đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo, đạo Tin Lành, Đạo Hồi…) với khoảng 80% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Số tín đồ của tôn giáo chiếm khoảng 1/4 dân số cả nước và phân bố rải rác từ Bắc đến Nam, có cả trong vùng người Kinh và trong vùng đồng bào các dân tộc ít người.Tuyệt đại đa số đồng bào các tôn giáo ở nước ta là người lao động, có tinh thần yêu nước, tinh thần cộng đồng, có quá trình gắn bó với cách mạng, góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến, hàng chục vạn thanh niên có đạo đã tham gia chiến đấu và nhiều người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiều tín đồ và giáo sĩ đã nhận thức đúng và thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, họ đã làm tốt cả việc đạo và việc đời.
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
Thứ ngày tháng năm 2020 (Lớp 7A, 7B, 7C)
TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
Tuy nhiên, một số người có tín ngưỡng, tôn giáo do trình độ văn hoá thấp, còn mê tín, lạc hậu, thậm chí cuồng tín nên đã bị kích động, bị lợi dụng vào những mục đích xấu. Còn có người lợi dụng tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng để hành nghề mê tín, tiến hành các hoạt động trái với chính sách tôn giáo và pháp luật của Nhà nước ta, để thu lợi cá nhân, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Gây ra những hậu quả xấu đến sức khoẻ, tài sản và tính mạng của công dân.
I. Thông tin, sự kiện (SGK/Tr 51, 52).
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến tôn giáo, đã có những chủ trương, chính sách cho phù hợp với từng thời kỳ.Điều đó được thể hiên trong các tài liệu sau:
* Văn kiện Hội nghị năm lần thứ BCHTW Đảng cộng sản Việt Nam khóa VIII đã khẳng định:
+ “ Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động bình thường trên cơ sở tôn trọng pháp luật. Thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc…Đồng thời truyên truyền giáo dục, khắc phục mê tín dị đoan; chống việc lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện ý đồ xấu.
+ Chăm lo phát triển KT-XH, giúp đồng bào theo đạo xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm lo sức khỏe ,xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện tốt trách nhiệm công dân đối với tổ quốc”.
* Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992, Điều 70 quy định:
+ Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
+ Những nơi thờ tự các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.
+ Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng,tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
I. Thông tin, sự kiện (SGK/Tr 51, 52).
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
Thứ ngày tháng năm 2020 (Lớp 7A, 7B, 7C)
I. Thông tin, sự kiện (SGK/Tr 51, 52).
Em hãy nhận xét chung về tình hình tôn giáo ở Việt Nam? (về các đạo, các tôn giáo, số người tham gia…)
* Có nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng:
- Phật giáo
- Thiên Chúa giáo
- Đạo Cao Đài
- Đạo Hoà Hảo
- Đạo Tin Lành
* 80% dân số có tín ngưỡng và tôn giáo
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
Thứ ngày tháng năm 2020 (Lớp 7A, 7B, 7C)
I. Thông tin, sự kiện (SGK/Tr 51, 52).
Tình hình tôn giáo ở Việt Nam
- Hoạt động trái pháp luật.
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
Thứ ngày tháng năm 2020 (Lớp 7A, 7B, 7C)
I. Thông tin, sự kiện (SGK/Tr 51, 52).
Em hãy nhận xét chung về tình hình tôn giáo ở Việt Nam? (về các đạo, các tôn giáo, số người tham gia…)
Em hãy kể tên một số tôn giáo mà em biết? Ở địa phương em có những tôn giáo nào?
* Có nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng:
- Phật giáo
- Thiên Chúa giáo
- Đạo Cao Đài
- Đạo Hoà Hảo
- Đạo Tin Lành
* 80% dân số có tín ngưỡng và tôn giáo
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
- Phật giáo
- Thiên Chúa giáo
- Đạo Cao Đài
- Đạo Hòa Hảo
- Đạo Tin Lành
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
I. Thông tin, sự kiện (SGK/Tr 51, 52).
II. Nội dung bài học.
1.Tín ngưỡng.
Em hiểu thế nào là tín ngưỡng?
- Tín ngưỡng là lòng tin vào một cái
gì đó thần bí như: thần linh, thượng đế, chúa trời.
2.Tôn giáo.
- Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, có giáo lý.
Em hiểu thế nào là tôn giáo?
Tín ngưỡng và tôn giáo giống nhau và khác nhau ở chỗ nào?
3.Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
- Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng và tôn giáo nào.
Công dân có quyền tự do tín ngưỡng như thế nào?
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
Thứ ngày tháng năm 2020 (Lớp 7A, 7B, 7C)
II. Nội dung bài học.
4.Tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng.
- Tôn trọng nơi thờ tự.
- Không bài xích, nói xấu, gây mất đoàn kết…
Chúng ta phải tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng như như thế nào?
5.Cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm những việc trái pháp luật.
Có trường hợp nào lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm việc trái pháp luật không?
Em hiểu thế nào là mê tín, dị đoan?
6. Mê tín, dị đoan.
- Là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên như: bói toán, chữa bệnh bằng phù phép…dẫn đến hậu quả xấu…
Nêu các hiện tượng mê tín dị đoạn ở địa phương? Học sinh có hiện tượng mê tín không?
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
II. Nội dung bài học.
Tín ngưỡng và mê tín dị đoan giống nhau và khác nhau ở chỗ nào?
Các em xem lại video về tác hại của mê tín, dị đoan
Hành vi lợi dụng mê tín dị đoan để lừa đảo
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
Thứ ngày tháng năm 2020 (Lớp 7A, 7B, 7C)
III. Bài tập.
a.(SGK/Tr 53). Theo em người có đạo có phải là người có tín ngưỡng không?
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
Thứ ngày tháng năm 2020 (Lớp 7A, 7B, 7C)
b.(SGK/Tr 53). Hãy phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoạn ?
III. Bài tập.
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
Thứ ngày tháng năm 2020 (Lớp 7A, 7B, 7C)
c.(SGK/Tr 53). Những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo? Cho ví dụ?
III. Bài tập.
d.(SGK/Tr 53). Chính sách tôn giáo và pháp luật của Nhà nước ta đã quy định như thế nào về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?
đ.(SGK/Tr 53). Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân?
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
Thứ ngày tháng năm 2020 (Lớp 7A, 7B, 7C)
e.(SGK/Tr 54). Theo em những hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín?
III. Bài tập.
(1) Xem bói
(2) Xin thẻ
(3) Lên đồng
(4) Yểm bùa
(5) Cúng bái trước khi đi thi để được điểm cao.
(6) Thắp hương trên bàn thơ tổ tiên.
(7) Đi lễ chùa.
(8) Đi lễ nhà thờ.
g.(SGK/Tr 54). Theo em, học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan không? Cho ví dụ? Theo em làm cách nào để khắc phục được việc đó.
Tiết 25, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
Thứ ngày tháng năm 2020 (Lớp 7A, 7B, 7C)
I. Quan sát những hình ảnh sau:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓