Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Thu
Ngày gửi: 20h:45' 14-04-2021
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KRÔNG NĂNG
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
******************
BÀI GIẢNG
GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
NGƯỜI THỰC HIỆN : Lê Văn Sơn
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Chùa Khải Đoan
Theo em, các hình ảnh trên nói về vấn đề gì?
Nhà thờ Phát Diệm
Nhà thờ Đức Bà
Bàn thờ tổ tiên


TIẾT 27
BÀI 16 : QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO ( TIẾT 1 )
I. TÌM HIỂU THÔNG TIN, SỰ KIỆN
1, Đọc bài
Tình hình tôn giáo ở việt nam
Việt Nam là một nước có nhiều loại hình tín ngưỡng,nhiều tôn giáo (phật giáo, Thiên chúa giáo, đạo cao đài, đạo hoà hảo, đạo tin lành, đạo Hồi.) với khoảng 80% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Số tín đồ của tôn giáo chiếm khoảng 1/4 dân số cả nước và phân bố rải rác từ Bắc đến Nam, có cả trong vùng người Kinh và trong vùng đồng bào các dân tộc ít người.Tuyệt đại đa số đồng bào các tôn giáo ở nước ta là người lao động, có tinh thần yêu nước, tinh thần cộng đồng, có quá trình gắn bó với cách mạng, góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến, hàng chục vạn thanh niên có đạo đã tham gia chiến đấu và nhiều người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiều tín đồ và giáo sĩ đã nhận thức đúng và thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, họ đã làm tốt cả việc đạo và việc đời.

Tình hình tôn giáo ở việt nam
Tuy nhiên, một số người có tín ngưỡng, tôn giáo do trình độ văn hoá thấp, còn mê tín , lạc hậu , thậm chí cuồng tín nên đã bị kích động, bị lợi dụng vào những mục đích xấu. Còn có người lợi dụng tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng để hành nghề mê tín, tiến hành các hoạt động trái với chính sách tôn giáo và pháp luật của Nhà nước ta, để thu lợi cá nhân, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Gây ra những hậu quả xấu đến sức khoẻ, tài sản và tính mạng của công dân. Phỏng theo Mai Trọng Phụng và Vũ Ngọc Sâm Tôn giáo, tín ngưỡng hiện nay,trung tâm thông tin tư liệu Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,Hà Nội,1996
Hãy kể tên những tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam mà em biết ?
Chùa Thiên Mụ - Huế
Nhà thờ Đức Bà –Sài Gòn
Nhà thờ Mary- Đạo Hồi
Bàn thờ tổ tiên
Tiết 27 BÀI 16 : QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG
VÀ TÔN GIÁO ( TIẾT 1 )
I. TÌM HIỂU THÔNG TIN, SỰ KIỆN
1, Đọc bài
2, Nhận xét và tìm hiểu


Theo em ở Việt Nam có những tôn giáo ,tín ngưỡng nào ?
Chùa Thiên Mụ - Huế
Cúng thần Nông
Lề cúng thần Ngư
Nhà thờ đạo Bala môn
Nhà thờ đạo Cao Đài
Tiết 27
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (Tiết 1)
I. TÌM HIỂU THÔNG TIN, SỰ KIỆN
1, Đọc bài
2, Nhận xét và tìm hiểu

Em hãy cho biết tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay?
Tình hình tôn giáo ở Việt Nam
* Có nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng:
- Phật giáo
- Thiên Chúa giáo
- Đạo Cao Đài
- Đạo Hoà Hảo
- Đạo Tin Lành
…..
* 80% dân số có tín ngưỡng và tôn giáo
TÌM HIỂU THÔNG TIN, SỰ KIỆN
Đọc bài
Nhận xét và tìm hiểu

Nêu những mặt ưu
điểm và hạn chế của
tôn giáo ,tín ngưỡng
ở Việt Nam ?
+ Đa số là đồng bào lao động có đời sống tín ngưỡng và tôn giáo.
+ Thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Hạn chế:
Ưu điểm
+ Một số ở đồng bào dân trí thấp dễ bị lợi dụng , kích động vào việc xấu.
+ Còn mê tín, hoạt động trái pháp luật…
Giáo xứ Thanh Hà
+ Có tinh thần yêu nước, cộng đồng.
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến tôn giáo, đã có những chủ trương, chính sách cho phù hợp với từng thời kỳ.Điều đó được thể hiên trong các tài liệu sau :
Văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng cộng sản Việt Nam khóa VIII đã khẳng định:
+ “ Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động bình thường trên cơ sở tôn trọng pháp luật.Thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc …Đồng thời truyên truyền giáo dục ,khắc phục mê tín dị đoan; chống việc lợi dụng tôn giáo ,tín ngưỡng thực hiện ý đồ xấu.
+ Chăm lo phát triển KT-XH, giúp đồng bào theo đạo xóa đói ,giảm nghèo, nâng cao dân trí ,chăm lo sức khỏe ,xây dựng môi trường văn hóa ,thực hiện tốt trách nhiệm công dân đối với tổ quốc”.
* Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 ,Điều 70 quy định :
+ Công dân có quyền tự do tín ngưỡng,theo hoặc không theo tôn giáo nào .Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật
+ Những nơi thờ tự các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ .
+ Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng,tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng,tôn giáo để làm trái pháp luật
TIẾT 27
BÀI 16 : QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO ( TIẾT 1 )
I. TÌM HIỂU THÔNG TIN, SỰ KIỆN
1, Đọc bài
2. Nhận xét và tìm hiểu:
Qua các phương tiện thông tin,em hãy cho biết chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với tín ngưỡng và tôn giáo ?
=> Đảng và Nhà nước quan tâm,
bảo vệ các tôn giáo và tín ngưỡng, cụ thể trong Điều 70 Hiến Pháp 1992, hoặc trong văn kiện Hội nghị BCH TƯ Đảng khóa 8…Các tôn giáo và tín ngưỡng đều bình đẳng trước pháp luật và phải phù hợp với văn hóa VN.


TIẾT 27
BÀI 16 : QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO ( TIẾT 1 )
I. TÌM HIỂU THÔNG TIN, SỰ KIỆN
1, Đọc bài
2, Nhận xét và tìm hiểu
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
1, Khái niệm

Các em hãy quan sát những
bức ảnh sau.
“ Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.”
Bàn thờ tổ tiên
Thờ Mẫu
Thờ Thành Hoàng


TIẾT 27
BÀI 16 : QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO ( TIẾT 1 )
I. TÌM HIỂU THÔNG TIN, SỰ KIỆN
1, Đọc bài
2, Nhận xét và tìm hiểu
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
1, Khái niệm
a, Tín ngưỡng
Tín ngưỡng là gi?
Tín ngưỡng là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí,hư ảo, vô hình như: thần linh, thượng đế, chúa trời.
CHÙA THIÊN LÂM TỬ
Nhà thờ Đức Bà ( Sài Gòn )
Tòa thánh Vatican
Đạo cao đài


TIẾT 27 BÀI 16 : QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO ( TIẾT 1 )
I. TÌM HIỂU THÔNG TIN, SỰ KIỆN
1, Đọc bài
2, Nhận xét và tìm hiểu
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
1, Khái niệm
a, Tín ngưỡng
b, Tôn giáo
Tôn giáo là gì?
- Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng, có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.
-Tôn giáo còn được gọi là Đạo ( đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Tin Lành, . . .)
Hãy nêu những tôn giáo ,tín ngưỡng ở địa phương em ?
Nhà thờ Chính tòa - BMT
Chùa Khải Đoan
Bến nước Buôn Krông Plơng
Gia đình em theo tín ngưỡng, tôn giáo nào ?
Thờ cúng tổ tiên
Theo em đạo Phật thờ ai? Họ đi lễ ở đâu ? Đi để làm gì ?
Chùa Hương
Đài Di Lạc
* Đạo Phật :
+ Thờ Phật.
+ Đi lễ ở chùa, tụng kinh niệm phật cầu đất nước và gia đình bình an…..
Theo em đạo Thiên chúa thờ ai? Họ đi lễ ở đâu ? Đi để làm gì ?
* Đạo Thiên chúa
+ Thờ chúa Giê su và đức mẹ Ma rya
+ Đi lễ ở nhà thờ , nghe giảng đạo tụng kinh niệm phật cầu đất nước và gia đình bình an…..
Bàn thờ tổ tiên
Trong một số gia đình Việt có bàn thờ Tổ tiên. Việc làm đó nói lên điều gì?
* Thờ tổ tiên :
Thể hiện lòng biết ơn đối
các bậc sinh thành
Ở nước ta vào ngày mồng mười tháng ba âm lịch thường tổ chức giỗ tổ. Việc làm đó có ý nghĩa gì?

* Giỗ tổ Hùng Vương
Thể hiện lòng biết ơn về
các vua Hùng đã có công
dựng nước.

Đền Hùng- Phú Thọ
So sánh sự giống và khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo?
Gọi hồn
Giếng “ chữa bách bệnh” ở Quảng Nam (tháng 6. 2010 )
Lên đồng
Bói chỉ tay
Chữa bệnh bằng cách bùa phép
Những hoạt động trên có phải là tín ngưỡng không?
MÊ TÍN DỊ ĐOAN


TIẾT 27 BÀI 16 : QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO ( TIẾT 1 )
I. TÌM HIỂU THÔNG TIN, SỰ KIỆN
1, Đọc bài
2, Nhận xét và tìm hiểu
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
1, Khái niệm
a, Tín ngưỡng
b, Tôn giáo
c. Mê tín dị đoan
Mê tín dị đoan là gì?
- Mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí không phù hợp với lẽ tự nhiên dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân,gia đình và cộng đồng về sức khỏe, thời gian, tài sản và có thể cả tính mạng con người.
- Phải đấu tranh chống hiện tượng mê tín dị đoan.
Theo em, trong học sinh hiện nay
có hiện tượng mê tín dị đoan không?
Cho ví dụ.
So sánh sự giống và khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan?


TIẾT 27 BÀI 16 : QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO ( TIẾT 1 )
I. TÌM HIỂU THÔNG TIN, SỰ KIỆN
1, Đọc bài
2, Nhận xét và tìm hiểu
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
1, Khái niệm
a, Tín ngưỡng
b, Tôn giáo
C, Mê tín dị đoan
III. Bài tập
III. BÀI TẬP
1. Đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
X
X
X
X
X
III. BÀI TẬP
2. Trong các hành vi sau, hành vi nào thể hiện sự tín ngưỡng?
A. Xem bói. B. Đi lễ chùa.
C. Lên đồng. D. Yểm bùa.
3. Trong các hành vi sau, hành vi nào là mê tín dị đoan?
A. Đi lễ nhà thờ.
B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên.
C. Cúng bái trước khi đi thi để được điểm cao.
D. Rút thẻ đầu xuân.
B
C
1
2
3
5
4
6
7
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
c
n
t
S
i
a
Q
g
u

c
Ê
N
Y
n
i
h
T
a
ú
h

ư
t
u

l
P
á
h
P
n

ư
g
n
í
i
g
ế
h
t
ù
h
Hàng thứ 2
Đạo gì thờ chú Giê su và đức mẹ Ma ria
Hàng thứ 4
Việc thờ cúng tổ tiên , bỏ mả, bến nước …. người ta gọi là gì?
Hàng thứ 6 Phạm vi của tín ngưỡng tôn giáo là ở đâu?
Hàng số 1
Ở nước ta công dân có … theo hoặc không theo tín ngưỡng tôn giáo nào ?
Hàng thứ 3:
Ở nước ta, các tôn giáo đều bìnhđẳng
trước gì ?
Hàng thứ 5
Các thầy tu ở trong chùa , người ta thường gọi là nhà gì ?
Hàng thứ 7
Những người theo đạo phật đi lễ ở đâu ?
- Nắm chắc nội dung đã học:
+ Các khái niệm về: Tín ngưỡng, tôn giáo, mê tín dị đoan.
+ í thức về việc tuyên truyền chống mê tín dị đoan.
- Chuẩn bị phần còn còn lại của nội dung bài học:
+ Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.
+ Những hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
- Tìm hiểu tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở địa phương.
* DẶN DÒ :


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
 
Gửi ý kiến