Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 15. Quyền và nghĩa vụ học tập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Ngày gửi: 17h:12' 17-03-2016
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 184
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Nhận dạng các loại biển báo thông dụng:
a. Biển báo nào sau đây thuộc loại biển báo cấm?
b. Biển báo nào sau đây thuộc loại biển báo nguy hiểm?
110a
305 423b
Công trường
Cấm xe đạp
227
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh dự lễ khai giảng
tại trường THCS Giảng Võ- Hà Nội
Câu hỏi: Vì sao đảng và nhà nước ta lại quan tâm đến việc học của công dân?
Trả lời
Vì đó là quyền lợi và nghĩa vụ phải thực hiện của mỗi công dân VN đặt biệt là đối với trẻ em đang độ tuổi đi học .
Tiết 25 Bài 15 :
Quyền và nghĩa vụ học tập
( 2 tiết)
Quyền và nghĩa vụ học tập
1/Truyện đọc:
Quyền học tập của trẻ em
ở huyện đảo Cô
( sgk trang 41)
Tiết 25 Bài 15:
( Tiết 1 )
?Cuộc sống ở huyện đảo Cô Tô trước đây như thế nào?
* Trước đây ở Cô Tô:
Như một quần đảo hoang vắng;
Rừng bị tàn phá;
Đồng ruộng thiếu nước, bị bỏ hoang;
Trình độ dân trí thấp;
Trẻ em thất học nhiều.
Điều đặc biệt trong sự đổi thay ở Cô Tô hiện nay là gì?
* Điều đặc biệt hiện nay là:
Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường;
Năm 2000, Cô Tô đã được công nhận hoàn thành chương trình quốc gia về về chống mù chữ và phổ cập giáo dục Tiểu học.
Quyền và nghĩa vụ học tập
1/Truyện đọc
Quyền học tập của trẻ em ở huyện đảo Cô Tô.
3
Quần đảo hoang vắng
Đồng ruộng bỏ hoang,
trẻ em thất học nhiều
Một góc đảo Cô Tô ngày nay
Trẻ em đến tuổi được đi học,
Trường lớp khang trang
Tiết 25 Bài 15:
( Tiết 1 )
1/Truyện đọc
2/ Nội dung
a. Ý nghĩa của việc học tập:
Quyền và nghĩa vụ học tập
Tiết 25 Bài 15:
( Tiết 1 )
Quan sát ảnh:
Các em này đang làm gì ?
Quyền và nghĩa vụ học tập
Tiết 25 Bài 15:
( Tiết 1 )
Thảo luận nhóm:
- Thời gian: 4 phút.
- Câu hỏi thảo luận :
Câu 1: Tại sao ta lại phải học tập? Nếu không đi
học, sẽ bị thiệt thòi như thế nào?
Câu 2: Ý nghĩa của việc học tập đối với bản
thân?
Câu 3: Ý nghĩa của việc học tập với gia đình?
Câu 4: Ý nghĩa của việc học tập đối với xã hội?
Tiết 25 Bài 15:
Quyền và nghĩa vụ học tập
1/Truyện đọc
2/ Nội dung
a /Ý nghĩa của việc học tập:
1/Truyện đọc
2/ Nội dung
a. Ý nghĩa của việc học tập:
*Đối với bản thân: Giúp con người có kiến thức, có hiểu biết, được phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
* Đối với gia đình: Góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Quyền và nghĩa vụ học tập
Tiết 25 Bài 15:
( Tiết 1 )
* Đối với xã hội: Giáo dục để đào tạo nên những con người lao động mới có đủ những phẩm chất và năng lực xây dựng đất nước giàu ,đẹp .
1/Truyện đọc
2/ Nội dung

Quyền và nghĩa vụ học tập
Tiết 25 Bài 15:
Nhóm 1: Hệ thống giáo dục ở nước ta có những bậc học nào?
* Nhóm 2: Độ tuổi của các bậc học qui định như thế nào?
* Nhóm 3: Thời gian học tập của công dân là bao lâu?
* Nhóm 4: Trách nhiệm của gia đình đối với quyền và nghĩa vụ học tập của con em mình như thế nào?
Thảo luận nhóm:
Câu 1: Hệ thông giáo dục ở nước ta có những bậc học là: Mầm non, tiểu học, trung học ( THCS và THPT), đại học và sau đại học.
Đáp án phần thảo luận:
Câu 2: Độ tuổi của các bậc học được qui định là:
+ Mầm non dưới 6 tuổi,
+ Tiểu học từ 6-> 14 tuổi,
+ THCS từ 11-> 18 tuổi,
+ THPT từ 18-> 21 tuổi,
Câu 3: Công dân có thể học suốt đời không hạn chế về thời gian.
Câu 4: Gia đình tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập nhất là bậc tiểu học.
1/Truyện đọc
2/ Nội dung
a.Ý nghĩa của việc học tập:
b.Nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập:
Quyền và nghĩa vụ học tập
Vậy những qui định của nước ta về quyền và nghĩa vụ học tập như thế nào ?.
* Quyền:
- Học không hạn chế từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học.
- Có thể học bất kì ngành nghề nào thích hợp với bản thân.
Lớp học
tình thương
Lớp học bổ túc
13
Học theo trường lớp
Tự học
1/Truyện đọc
2/ Nội dung
a. Ý nghĩa của việc học tập:
b. Nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập:
Những qui định của nước ta về quyền và nghĩa vụ học tập như thế nào ?.
*Quyền:
- Học không hạn chế từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học;
- Có thể học bất kì ngành nghề nào thích hợp với bản thân.
- Tùy điều kiện cụ thể có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học suốt đời.
Quyền và nghĩa vụ học tập
1/Truyện đọc
2/ Nội dung
a. Ý nghĩa của việc học tập:
b. Nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập:
* Nghĩa vụ:
Quyền và nghĩa vụ học tập
- Trẻ em trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục tiểu học ( từ lớp 1 đến lớp 5) là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục nước ta.
Tiết 25 Bài 15:
( Tiết 1 )
Quyền và nghĩa vụ học tập
Tiết 25
Bài 15:
* Hiến pháp 1992
“ Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Công dân có quyền học văn hóa và học nghề bằng nhiều hình thức…” ( Trích Điều 59 )
* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
“Trẻ em có quyền được học tập và có bổn phận học hết chương trình giáo dục phổ cập…” ( Trích Điều 10 )
* Luật Phổ cập giáo dục tiểu học.
“ Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục tiểu học bắt buộc từ lớp 1 đến hết lớp 5 đối với tất
cả các trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ
6 đến 14 tuổi .”( Trích Điều 10 )
Tổng kết
Quyền và nghĩa vụ học tập
3/Bài tập d/ sgk trang 43: Theo em, những biểu hiện trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập sau đây là đúng hay sai? Vì sao?
- Chỉ chăm chú vào học tập, ngoài ra không làm một việc gì.
- Chỉ học trên lớp, thời gian còn lại vui chơi thoải mái.
- Ngoài giờ học ở trường, có kế hoạch tự học ở nhà, lao động giúp cha mẹ, vui chơi giải trí, rèn luyện thân thể.
Chọn ý thứ 3 là đúng vì phải cân đối giữa nhiệm vụ học tập với nhiệm vụ khác và phải có phương pháp học tập đúng đắn.
Tiết 25 Bài 15:
( Tiết 1 )
 
Gửi ý kiến