Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Quyền và nghĩa vụ học tập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Hà
Ngày gửi: 18h:49' 28-04-2020
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 211
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI PHÒNG HỌC ZOOM
GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 HK2
Câu 1: BiĨn bo hiƯu ng b gm my loi thng dơng?
Câu 1: Có 3 loại biển báo thông dụng: - Biển báo cấm. - Biển báo nguy hiểm. - Biển hiệu lệnh.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Những biển báo sau thuộc loại nào? Nêu ý nghĩa của từng loại biển ?
110a
305
210
2/. Nội dung bài học :
KIỂM TRA BÀI CŨ
Đáp án:
110a Cấm đi xe đạp
210 Giao nhau với đường sắt có rào chắn
305 Đường dành cho người đi bộ
Câu 2:
Biển báo cấm
Biển hiệu lệnh
Biển báo nguy hiểm
2/. Nội dung bài học :
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy nhaọn xét hành vi của những người trong bức ảnh sau?
KIỂM TRA BÀI CŨ

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phầnlớn ở công học tập của các em.”
Tiết 25 – Bài 15
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
HỌC TẬP (t1)
I/.Truyện đọc
" Quyền học tập của trẻ em ở huyện đảo Cô Tô"
TI?T 25 - BI 15
QUY?N V NGHIA V? H?C T?P
" Quyền học tập của trẻ em ở huyện đảo Cô Tô"
I/.Truyện đọc
TI?T 25 - BI 15
QUY?N V NGHIA V? H?C T?P
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự lễ khai giảng tại trường THCS Giảng Võ - Hà Nội
2/. Nội dung bài học :
1/ Truyện đọc :
TI?T 25 - BI 15
QUY?N V NGHIA V? H?C T?P
Nguyễn Thị Ngọc Minh
Huy chương vàng Olympic Hoá Quốc tế năm 2007
Nguyễn Quốc Nam Phương,
15 TUỔI DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH QUỐC TẾ
- Để được thành công như những bạn học sinh đó chúng ta cần phải làm gì?

Trả lời:
Để đạt thành công như thế chúng ta cần phải học tập và phải học thật giỏi.
2/. Nội dung bài học :
1/ Truyện đọc :
a/ Ý nghĩa của việc học tập:
TI?T 25 - BI 15
QUY?N V NGHIA V? H?C T?P
Thảo luận nhóm:
1/ Tại sao chúng ta phải học tập? – Nhóm 1
Nhóm 1 : Nhờ học tập chúng ta mới có hiểu biết có kiến thức, mới tiến bộ và trở thành người có ích cho gia ñình vaø xaõ hoäi.
2/ Em học để làm gì ? Nếu không đi học sẽ bị thiệt thòi như thế nào? – Nhóm 2-3
Thời gian thảo luận: 3 phút
ĐÁP ÁN:
Nhóm 2-3: Em học tập để có kiến thức nhằm xây dựng cho tương lai của bản thân và đất nước. Neáu khoâng ñi hoïc seõ khoâng bieát chöõ, khoâng coù hieåu bieát...

Việc học tập đối với mỗi ngưuời là vô cùng quan trọng.

- Có học tập, chúng ta mới có kiến thức, có hiểu biết, đưuợc phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
2/. Noäi dung baøi hoïc :
a/ Ý nghĩa của việc học tập:
TI?T 25 - BI 15
QUY?N V NGHIA V? H?C T?P
b/ Quy định của pháp luật về học tập .
2/. Nội dung bài học :
a/YÙ nghóa cuûa vieäc hoïc taäp:
TI?T 25 - BI 15
QUY?N V NGHIA V? H?C T?P
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Beù Hoa 9 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh. Hàng ngày, nhìn các bạn tung tăng đến lớp, Hoa thích lắm, xin ba mẹ cho mình đi học. Ba mẹ Hoa phân vân không biết phải làm thế nào…
Hỏi: Theo em, bạn Hoa có quyền được đi học không? Nếu có, Hoa có thể học ở đâu?
HỌC SINH KHIẾM THÍNH, KHIẾM THỊ HÁT QUỐC CA
2/. Noäi dung baøi hoïc :


2: /. Noäi dung baøi hoïc :
a/YÙ nghóa cuûa vieäc hoïc taäp
b/ Quy định của pháp luật về học tập :
H?c t?p l quy?n v nghia v? c?a m?i cụng dõn.
* Quy?n:
TI?T 25 - BI 15
QUY?N V NGHIA V? H?C T?P
Tình huống:
Lan học xong lớp 9 bậc THCS và muốn tiếp tục thi vào THPT để học cao hơn nữa. Biết được điều này, bố Lan nói:
-Học nhiều mà làm gì?
Lan nói:
-Nhưng con muốn học cao hơn để sau này có một tương lai tốt đẹp hơn.
Bố Lan lại nói:
-Mày nhìn bố mày đây này, bố có được học hết lớp 9 như mày đâu mà cũng nuôi được chúng mày bằng đây. Không học hành gì cả, ở nhà lao động giúp đỡ bố mẹ rồi lấy chồng.
Theo em, Lan cĩ quyền đi học n?a hay không?
- Nếu Lan muốn đi học tiếp Lan sẽ làm gì ?

Traû lôøi:
Lan vaãn coù quyeàn ñi hoïc tieáp tuïc.
Neáu muoán ñi hoïc tieáp Lan neân tìm caùch giaûi thích cho ba hieåu hoïc taäp laø quyeàn vaø nghóa vuï cuûa moãi ngöôøi.
2/. Nội dung bài học :
b. Quy định của pháp luật về học tập
Quyen:
Mọi công dân có thể học không hạn chế, từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học;
Cú th? h?c b?t kỡ ngnh ngh? no thớch h?p v?i b?n thõn;
Cú th? h?c b?ng nhi?u hỡnh th?c, h?c su?t d?i.TI?T 25 - BI 15
QUY?N V NGHIA V? H?C T?P


" Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Công dân có quyền học văn hoá và học nghề bằng nhiều hình thức"...( trích Điều 59 - Hiến pháp 1992)
"Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập"(trích Điều 9 Luật Giáo dục)


Tình huống:
Oồ lớp 6 nọ, An và Khoa tranh luận với nhau về quyền học tập.
An nói: "Học tập là quyền của mình thì mình học cũng được mà không học cũng được chẳng sao, không ai được bắt mình phải học".
Nếu em là Khoa, em sẽ giải thích với An như thế nào?
TRẢ LỜI:
Neáu em laøø Khoa em seõ noùi vôùi An laø hoïc taäp khoâng nhöõng laø quyeàn lôïi maø coøn laø nghóa vuï cuûa moãi coâng daân.
Những qui định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ học tập
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (12-8-1991)
“ Trẻ em có quyền được học tập và có bổn phận học hết chương trình giáo dục phổ cập.Trẻ em học bậc tiểu học trong các trường , lớp quốc lập không phải trả học phí. Cha mẹ, người đỡ đầu có trách nhiệm tạo điều kiện tốt cho con em học tập. Nhà nước có chính sách đảm bảo quyền học tập của trẻ em, khuyến khích trẻ em học tập tốt và tạo điều kiện để trẻ em phát triển năng khiếu.”(điều 10 )
Luật Phổ cập giáo dục tiểu học (1991)
“Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục tiểu học bắt buộc từ lớp 1 đến hết lớp 5 đối với tất cả trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi “ (điều 1 )
b. Quy định của pháp luật về học tập .
- Trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục tiểu học, là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục nước ta.
2/. Nội dung bài học :
* Nghĩa vụ :
* Quyền :
- Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập của mình, đặc biệt là ở bậc giáo dục tiểu học.
TI?T 25 - BI 15
QUY?N V NGHIA V? H?C T?P

2/Baøi taäp:
1/ H·y ®äc c¸c néi dung ë cét 1 vµ ®¸nh dÊu X vµo cét 2 vµ cét 3 mµ em cho lµ ®óng
x
X
X
X
X
X
X
X
TI?T 25 - BI 15
QUY?N V NGHIA V? H?C T?P
3/ Bài tập
BàI 2.
Kể những hình thức học tập mà em biết ?
TI?T 25 - BI 15
QUY?N V NGHIA V? H?C T?P
3/ Bài tập
Bài b
Nhửừng hỡnh thửực hoùc taọp:
Hoùc ụỷ trửụứng, lụựp.
Hoùc ụỷ lụựp hoùc tỡnh thửụng
Hoùc phoồ caọp.
Vửứa hoùc vửứa laứm.
Hoùc tửứ xa.
Hoùc ụỷ trung taõm giaựo duùc thửụứng xuyeõn....TI?T 25 - BI 15
QUY?N V NGHIA V? H?C T?P
HỌC Ở TRƯỜNG, Ở LỚP.
HỌC TỪ XA
"Chúng em chào cô ạ!".
LỚP HỌC DÀNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT
LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG
LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG
LỚP HỌC BỔ TÚC
Bài tập 3: Ô chữ diệu kì
- Dựa vào phần gợi ý và giải đáp ô chữ.
- Trả lời đúng các em được thưởng một tràng pháo tay.

BTc:
Ô
CHỮ
DIỆU

Quyền và nghĩa vụ này gắn liền với học sinh

Ô
CHỮ
DIỆU

Quyền và nghĩa vụ này gắn liền với học sinh

Ô
CHỮ
DIỆU

2. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện để công dân được học tập, thể hiện tính chất gì?

Ô
CHỮ
DIỆU

2. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện để công dân được học tập, thể hiện tính chất gì?

Ô
CHỮ
DIỆU

3. Đây là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân nước ta ?

3. Đây là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân nước ta
Ô
CHỮ
DIỆU


4. Đây là khoảng thời gian học sinh được nghỉ học
Ô
CHỮ
DIỆU


4. Đây là khoảng thời gian học sinh được nghỉ học
Ô
CHỮ
DIỆU


Ô
CHỮ
DIỆU

* Nhà nước ta thực hiện chính sách gì trong giáo dục?

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
1/ Học bài, chuẩn bị phần nội dung bài học tiếp theo.
2/ Tìm những câu nói về học tập.
3/ Chuẩn bị phần bài tập.
Trân trọng kính chào
Chân thành cám ơn thầy cô và các em học sinh
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓