Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thúy Phương
Ngày gửi: 20h:22' 19-04-2020
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 310
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC EM
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC GDCD lớp 9
GV: Nguyễn Thúy Phương
Kiểm Tra Bài Cũ
Trò Chơi Ô Chữ
Trò chơi Ô chữ
?
?
?
?
?
1
2
3
4
5
?
?
6
7
Câu 1: Điền vào chỗ trống: “Lao động là 1 nghĩa vụ … của mỗi công dân đối với Tổ Quốc. Ai cũng phải tùy khả năng mình mà tự nguyện tự giác tham gia lao động, góp phần xây dựng nước nhà.”
Câu 2: Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra cái gì?
Câu 3: Mọi công dân có quyền gì khi sử dụng sức lao động của mình để chọn ngành nghề phù hợp với bản thân?
Câu 5: Lao động là quyền và nghĩa vụ của ai?
Câu 4: Lao động là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của ai?
Câu 6: Nhà nước đã đưa ra cái gì để khuyến khích, tạo điều kiện và giúp đỡ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước?
Câu 7: Điền vào chỗ trống: “Lao động là quyền và ... của công dân.”
T H I Ê N G L I Ê N G
C Ủ A C Ả I
T Ự D O
Đ Ấ T N Ư Ớ C
C Ô N G D Â N
N G H Ĩ A V Ụ
C H Í N H S Á C H
BÀI 14 :
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN
(Tiết 2)
Tình huống 1:
Lan và Huệ là 1 đôi bạn thân học cùng lớp 9A, một hôm Lan qua nhà Huệ chơi thấy mẹ nhờ Huệ lau nhà cho sạch sẽ. Huệ đã cãi lại mẹ rằng: “Trẻ em có quyền học tập, vui chơi, có quyền được chăm sóc, nuôi dạy và không phải làm gì.” nên Huệ đã không chịu lau nhà. Nếu em là Lan em sẽ làm gì?
Tình huống 2:
Hôm nay Xuân đi đổ rác vô tình biết được cô lao công hay quét rác ở công viên gần nhà mình là mẹ của bạn Thư trong lớp. Xuân đã lên lớp kể lại với Đạt (bạn thân của Thư) và khuyên đừng chơi với Thư nữa. Nếu em là Đạt em sẽ làm gì?
ĐẶT VẤN ĐỀ
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
Khái niệm lao động
Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân
3. Chính sách của Nhà nước về lao động
BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN (T2)
Đây là những hoạt động gì?
Đây là những hoạt động gì?
Làm mây tre đan xuất khẩu
Chạm khắc đá
Học nghề thêu ren xuất khẩu
Sản xuất thép
? D?u l ho?t d?ng d?u tu s?n xu?t kinh doanh, d?y ngh?, h?c ngh?, t?o cụng an vi?c lm cho ngu?i lao d?ng c?a cỏc t? ch?c, cỏ nhõn trong v ngoi nu?c.
 Nhận xét:
Nhà nước có chính sách gì đối với lao động?
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
3. Chính sách của Nhà nước về lao động
Nờu m?t s? chớnh sỏch khuy?n khớch c?a Nh nu?c d?i v?i lao d?ng?
BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN (T2)
Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm cả người định cư ở nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để giải quyết việc làm cho người lao động. Các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề, để có việc làm, sản xuất, kinh doanh thu hút lao động đều được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ.
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
3. Chính sách của Nhà nước về lao động
Nờu m?t s? chớnh sỏch khuy?n khớch c?a Nh nu?c d?i v?i lao d?ng?
BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN (T2)
Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm cả người định cư ở nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để giải quyết việc làm cho người lao động. Các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề, để có việc làm, sản xuất, kinh doanh thu hút lao động đều được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ.
Miễn giảm thuế với các hoạt động dạy nghề cho người tàn tật.
Hỗ trợ vốn hoặc cho vay vốn
- U tiên giảm thuế, cho thuê đất, nhà xưởng, giá rẻ với các doanh nghiệp nước ngoài mới vào Việt Nam đầu tư…
 Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi
Nêu một số chính sách Nhà nước đối với lao động?
?T?o vi?c lm cho ngu?i lao d?ng, lm giu cho d?t nu?c, thỳc d?y d?t nu?c phỏt tri?n, thu hỳt d?u tu nu?c ngoi, v h?i nh?p trờn tru?ng qu?c t?.
Những chính sách của Nhà nước nhằm mục đích gì ?
Điều 5: "…Mọi hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút lao động đểu được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ."
Sau khi th?a thu?n kớ cam k?t v?i cụng ti trỏch nhi?m h?u h?n Hong Long v? cụng vi?c, ti?n cụng, th?i gian lao d?ng v cỏc di?u ki?n khỏc, Ch? Ba du?c nh?n vo cụng ti. Lm vi?c du?c hon m?t thỏng, th?y cú noi khỏc cụng vi?c cung nhu th? nhung tr? cụng cao hon, ch? dó tu ý thụi vi?c m khụng bỏo tru?c cho Giỏm d?c cụng ti.
? Tình huống
Bản cam kết giữa chị Ba và Giám đốc công ti TNHH Hoàng Long được gọi là gì? Chị Ba có tự ý thôi việc được không?
Bản cam kết giữa chị Ba và công ti trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long là hợp đồng lao động vì:

+ Đó là sự thỏa thuận giữa hai bên (Chị Ba là người lao động) và công ti (người sử dụng lao động)
+ Bản cam kết có thể hiện một số nội dung chính của hoạt động (việc làm, tiền công, thời gian,…)
+ Chị Ba tự ý thôi việc không báo trước là vi phạm hợp đồng lao động
- Khi lm vi?c t?i m?t noi no dú, c?n ph?i cú h?p d?ng lao d?ng.
- N?i dung co b?n c?a m?t h?p d?ng lao d?ng: Ngu?i lao d?ng v ngu?i s? d?ng lao d?ng c?n tuõn th? cỏc di?u kho?n dó th?a thu?n trong h?p d?ng lao d?ng.
- Vi ph?m h?p d?ng lao d?ng cú th? b? x? lớ tru?c phỏp lu?t.
Hợp đồng lao động là gì?
Bộ luật Lao động- Di?u 26:

H?p d?ng lao d?ng l van b?n th?a thu?n gi?a ngu?i lao d?ng v ngu?i s? d?ng lao d?ng v?:
cụng vi?c ph?i lm, ki?n lao d?ng, th?i gian lm vi?c, th?i gian ngh? ngoi, ti?n luong, d?a di?m lm vi?c, th?i h?n h?p d?ng, b?o hi?m xó h?i . quy?n v nghia v? c?a m?i bờn trong quan h? lao d?ng.
3. Chính sách của nhà nước về lao động
BÀI 14 :
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN (Tiết 2)
Bộ luật lao động gồm 17 chương, 198 điều.
- C?m nh?n tr? em du?i 15 tu?i vo lm vi?c
C?m ngu?i s? d?ng lao d?ng du?i 18 tu?i lm nh?ng cụng vi?c n?ng nh?c, nguy hi?m ho?c ti?p xỳc v?i cỏc ch?t d?c h?i.
- C?m l?m d?ng s?c lao d?ng c?a ngu?i lao d?ng du?i 18 tu?i.
C?m cu?ng b?c, ngu?c dói ngu?i lao d?ng.
Di?u 119-121: Quy định đối với lao động chuưa thành niên
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
3. Chính sách của Nhà nước về lao động
BÀI 14 :
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN (Tiết 2)
4. Pháp luật nghiêm cấm:
- C?m nh?n tr? em du?i 15 tu?i vo lm vi?c.
C?m ngu?i s? d?ng lao d?ng du?i 18 tu?i lm nh?ng cụng vi?c n?ng nh?c, nguy hi?m ho?c ti?p xỳc v?i cỏc ch?t d?c h?i.
- C?m l?m d?ng s?c lao d?ng c?a ngu?i lao d?ng du?i 18 tu?i.
C?m cu?ng b?c, ngu?c dói ngu?i lao d?ng.
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
? : Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ, em cần phải làm gì?
- Tu dưỡng phẩm chất;
- Học tập chăm chỉ để trau dồi kiến thức, rèn luyện kĩ năng;
- Giúp đỡ bố mẹ công việc nhà phù hợp với điều kiện sức khỏe bản thân;
- Tích cực tham gia lao động tập thể ở trường, lớp, thôn xóm khi được vận động.
X
X
X
X
X
X
X
X
Câu 1: “Trong xã hội ta, không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Người nấu bếp, người quét rác cũng như thầy giáo, kĩ sư, nếu làm tròn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau..” Đó là câu nói của ai?
A. Hồ Chí Minh

B. Cao Bá Quát
C. Võ Nguyên Giáp
D. Trần Phú
A. Hồ Chí Minh
B. Cao Bá Quát
C. Võ Nguyên Giáp
D. Trần Phú
Câu 2: Pháp luật nhà nước Việt Nam ta cấm nhận trẻ em chưa đủ bao nhiêu tuổi vào làm việc?
D. 15.
B. 14
C. 18.
A. 16
D. 15.
B. 14
C. 18.
A. 16
Câu 3: Theo em nguồn thu nhập từ hoạt động lao động nào sau đây trái pháp luật?
A. Vận chuyển Ma túy.
B. Phục vụ nhà hàng.
C. Lao công
D. Truyền dạy nghề thêu.
A. Vận chuyển Ma túy.
B. Phục vụ nhà hàng.
C. Lao công
D. Truyền dạy nghề thêu.
Câu 4: Những hành vi nào sau đây bị pháp luật nghiêm cấm?
A. Từ chối nhận trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc.
B. Lạm dụng, bóc lột sức lao động của trẻ em.
C. Tự do chọn học nghề đúng với khả năng của bản thân.
D. Khuyến khích, tạo điều kiện việc làm cho người dân
E. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề để trục lợi.
Câu 5: Hằng, 16 tuổi, học hết lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hằng muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Theo em, Hằng có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách sau đây?
A. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
B. Xin vào biên chế, làm việc ở các cơ quan nhà nước.
C. Vay tiền ngân hàng để mở công ty.
D. Xin làm hợp đồng ở các công ty lớn.
A. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
B. Xin vào biên chế, làm việc ở các cơ quan nhà nước.
C. Vay tiền ngân hàng để mở công ty.
D. Xin làm hợp đồng ở các công ty lớn.
Câu 6: Trong các quyền sau, quyền nào là quyền Lao động?
B. Quyền được tự do kinh doanh và thuê mướn lao động.
C. Quyền sử dụng đất.
A. Quyền sở hữu tài sản.
D. Quyền được thành lập công ty.
B. Quyền được tự do kinh doanh và thuê mướn lao động.
C. Quyền sử dụng đất.
A. Quyền sở hữu tài sản.
D. Quyền được thành lập công ty.
Câu 7: Ngày quốc tết lao động là ngày nào?
C. 01/05
B. 07/05.
A. 06/05
D. 08/06.
C. 01/05
B. 07/05.
A. 06/05.
D. 08/06.
Câu 8: Hành vi nào sau đây của người sử dụng lao động vi phạm Luật Lao động?
C. Kéo dài thời gian thử việc và không trả đủ tiền công theo thỏa thuận
B. Nghỉ việc dài ngày không có lí do.
A. Đi xuất khẩu lao động chưa hết thời gian đã trốn về nước.
D. Tự ý bỏ việc không báo trước.
C. Kéo dài thời gian thử việc và không trả đủ tiền công theo thỏa thuận.
B. Nghỉ việc dài ngày không có lí do.
A. Đi xuất khẩu lao động chưa hết thời gian đã trốn về nước.
D. Tự ý bỏ việc không báo trước.
Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em sẽ làm gì?
? : Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ, em cần phải làm gì?
- Tu dưỡng phẩm chất;
- Học tập chăm chỉ để trau dồi kiến thức, rèn luyện kĩ năng;
- Giúp đỡ bố mẹ công việc nhà phù hợp với điều kiện sức khỏe bản thân;
- Tích cực tham gia lao động tập thể ở trường, lớp, thôn xóm khi được vận động.
LAO ĐỘNG
- Hoạt động có mục đích, chủ yếu và quan trọng nhất của con người.
- Quyền và nghĩa vụ của công dân.
- Tự do sử dụng sức lao động để: học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội và đem lại nguồn thu nhập cho bản thân và gia đình.
Có nghĩa vụ lao động: nuôi sống bản thân, gia đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước.
Là nghĩa vụ đối với: bản thân, gia đình, xã hội, đất nước của mỗi công dân.
- Nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN
LAO ĐỘNG
- Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân .
- Nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.
Sử dụng người lao động dưới 18 tuổi vào làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.
- Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ đối với các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học để có việc làm, sản xuất, kinh doanh thu hút lao động.
CẤM
- Cưỡng bức, ngược đãi người lao động.
Tìm ca dao tục ngữ nói về lao động
Lao động là vinh quang
(Hồ Chí Minh)
Hãy chứng minh câu nói trên là đúng.
* HU?NG D?N V? NH
Học bài, làm các bài tập còn lại ở SGK
Ôn bài.
- Học kỹ bài cũ Xem trước bài 15:
+ Đọc nội dung bài
+ Xem bài tập
+ Tìm hiểu, tham khảo về các Pháp lệnh xử lí, trách nhiệm pháp lí của công dân.
 
Gửi ý kiến