Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phúc Vĩnh
Ngày gửi: 13h:51' 03-07-2021
Dung lượng: 13.6 MB
Số lượt tải: 258
Số lượt thích: 0 người
LỊCH SỬ
QUYẾT CHÍ RA ĐI
TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
I. QUÊ HƯƠNG VÀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA NGUYỄN TẤT THÀNH
Câu hỏi: Em biết gì về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành ?
Nguyễn Tất Thành
Sinh ngày 19/5/1890
Tại Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Hồi nhỏ tên Người là Nguyễn Sinh Cung
Cụ là một nhà nho yêu nước, học rộng, đỗ Phó Bảng và sống bằng nghề dạy học
(1863-1929)
Cụ là một phụ nữ có học, đảm đang chăm lo cho chồng con hết mực
(1868-1900)
Quê nội của Người ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An
Hồi nhỏ Cung sống ở quê ngoại tại Làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An
Lúc nhỏ, Cung thông minh, ham hiểu biết và hay hỏi những điều mới lạ
Năm 1895, Cung theo cha mẹ về sống tại Huế Năm 1898, Người bắt đầu học chữ Hán ở lớp của cha
Sau khi mẹ mất năm 1900, Người về quê nội được theo cha gặp nhiều nhà yêu nước như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu……..
Năm 1809, trở lại Huế, Người học tại trường Quốc học Huế
Người chứng kiến nỗi thống khổ của dân ta dưới ách đô hộ của thực dân.
Ở Huế,Người cũng được tiếp xúc với nền văn hóa mới, các tư tưởng tiến bộ, các thầy giáo yêu nước, sách báo phương Tây,….
2.Vì sao Nguyễn Tất Thành không đi theo con đường của các bậc tiền bối ?
3.Trước tình hình đó, Nguyễn Tất Thành đã quyết định phải làm gì?
II. MỤC ĐÍCH RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN TẤT THÀNH
1. Nguyễn Tất Thành khâm phục lòng yêu nước của những ai?
THẢO LUẬN NHÓM 4
5 PHÚT
Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2019
Lịch sử
* Nguyễn Tất Thành khâm phục lòng yêu nước của:
Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.
Phan Bội Châu
Phan Chu Trinh
Hoàng Hoa Thám
Tại sao Nguyễn Tất Thành không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước tiền bối?
Vì con đường cứu nước của họ chưa đúng đắn, cụ thể là:
Cụ Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật để đánh đuổi giặc Pháp, điều này là vô cùng nguy hiểm.
Cụ Phan Châu Trinh yêu cầu người Pháp làm cho nước ta giàu có, văn minh, đó là điều không thể thực hiện được.
Cụ Hoàng Hoa Thám vì tổ chức đấu tranh lẻ loi nên phong trào cũng bị thất bại.
Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2019
Lịch sử
Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.
Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2019
Lịch sử
Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.
- Trước tình hình đó, Nguyễn Tất Thành đã quyết định phải làm gì?
Trước tình hình đó, Nguyễn Tất Thành đã quyết định: Ra đi tìm đường mới, cứu nước, cứu dân.
Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2019
Lịch sử
Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.
Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước?
Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước vì:
Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên tại vùng quê có truyền thống yêu nước, và trong lúc đất nước đang bị thực dân pháp đô hộ nên người sớm có lòng yêu nước.
Vì các con đường cứu nước của các bật tiền bối đều thất bại.
III. Ý CHÍ QUYẾT TÂM RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN TẤT THÀNH
Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2019
Lịch sử
Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.
* Đóng cảnh Nguyễn Tất Thành và Tư Lê.
Một bạn đóng vai Nguyễn Tất Thành.
Một bạn đóng vai Tư Lê.

. Nguyễn Tất Thành đã lường trước được những khó khăn gì khi đi ra nước ngoài?
.Nguyễn Tất Thành ra đi ở bến cảng nào? Vào ngày tháng năm nào?
. Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước?
THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI - 3 PHÚT
Bến cảng Nhà Rồng đầu thế kỉ XX
* Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc ra đi trên con tàu nào, với cái tên gì?
Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin, với cái tên là Văn Ba.
Tàu Dô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin
Người lấy tên là Văn Ba và làm phụ bếp trên tàu
Ngày 5/6/1911, Văn Ba rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước
Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2019
Lịch sử
Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
Ghi nhớ:
Năm 1911, với lòng yêu nước thương dân, Nguyễn Tất Thành đã từ cảng Nhà Rồng quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.
TRÒ CHƠI
1
2
3
4
5
6
7
1.Quê hương của Bác Hồ thuộc tỉnh nào?
7. Bác Hồ ra di tìm du?ng c?u nu?c m?i v?i mong mu?n......... dn t?c kh?i p b?c, l?m than.
6. Trên chiếc tàu đi ra nước ngoài, Bác Hồ lấy tên là gì ?
4. Viết tiếp tên con tàu Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước: La-tu-sơ ……………………..
3. Baùc Hoà ra ñôøi trong hoaøn caûnh nöôùc nhaø bò giaëc
naøo ñoâ hoä ?
2. Ñeå ñöôïc ra nöôùc ngoaøi, Baùc Hoà ñaõ nhaän laøm coâng vieäc gì ?
5. Teân moät nhaø yeâu nöôùc muoán döïa vaøo Nhaät ñeå choáng Phaùp ?
ô chữ kì diệu
1
2
3
4
5
6
7
ô chữ kì diệu
*5/6/1911 Bác Hồ rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.
Đọc tập truyện “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng để hiểu thêm về quê hương và thời niên thiếu của Bác Hồ.
 
Gửi ý kiến