Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 4. Communication

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: unit 7 anh 9 lesson 4
Người gửi: Lê Thị Thúy Là
Ngày gửi: 09h:42' 01-02-2021
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 0 người
welcome to our class
welcome to our class

:
Welcome all of teachers and students
6
UNIT 7: RECIPES & EATING HABITS
Lesson 4: COMMUNICATION
Lesson plan for English 9
MATCHING


*Look at the picture. Answer the questions. 
1.Can you guess the name of the dish in the picture?
- pumpkin, celery, shallots, butter, salt, cream
2.What do you think the ingredients are for this dish?
- Pumpkin soup
2.a Now listen to the first part of a talk where Mi is presenting how to prepare the ingredients. Check your answers.
Keys: pumpkin, celery, shallots, butter, salt, cream
a kilo
two
2 sticks
2 tablespoons
2 tablespoons
a pinch
peel
chop
Peel
slice
leaves
3.a Read the steps to make the dish. Rearrange them into the correct order.
a. Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes.
b. Heat the butter in a deep pan, add the shallots and celery and stir fry for
a few minutes.
c. Purée the soup in a mixer until it is smooth.
d. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves.
e. Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes.
f. Add 750ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is
tender. Cool for 10 minutes.
3b. Listen to the second part of the talk and check your answer.
1-b. Heat the butter in a deep pan, add the shallots and celery and stir fry for a few minutes.
2-e. Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes.
3-f. Add 750ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes.
4-c. Purée the soup in a mixer until it is smooth.
5-a. Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes.
6-d. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves.
3c. Listen to the second part again. What are the health benefits of this dish?
- a good source of fibre, minerals, and vitamins, especially vitamin A
- improve your eyesight and protect yourself from certain cancers
4.a Work in groups. Choose a dish you like. Discuss its ingredients, how to prepare it and the steps to cook it. Write your ideas on a large sheet of paper.
Name of the dish:…………………..
Ingredients:………………………………………………………….
Preparation:…………………………………………………………..
Steps:………………………………………………………………..
Benefits of the dish:…………………………………………………
………………………………………………………………………...
b. Organize a gallery walk. Move around to each group and listen to their presentation. Vote for the best dish.
15
HOMEWORK
- Do all the exercises again
- Prepare Unit 7 : Skills 1
 
Gửi ý kiến