Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Recycling

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Ngân
Ngày gửi: 15h:34' 22-11-2018
Dung lượng: 9.7 MB
Số lượt tải: 311
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Tử Long)
ENGLISH 8
UNIT 10:RERCYCLING .
LESSON 4: READ
Games : " Join forces "
What can be reused or recycled ?
paper
drink cans
bottles
glass
plastic bags
1
2
3
4
5
30
20
15
15
10
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
BẮT ĐẦU
clothes
10
6
UNIT 10: RECYCLING
LESSON 4: READ
household waste (n):
/ ˈhaʊshəʊld weɪst/
Unit 10:RECYCLING
Lesson 4: READ
1. VOCABULARY
lốp xe
tire/ˈtaɪə/ (n):
pipe / paɪp/ (n):
ống nhựa
floor overing (n):
tấm lót sàn nhà
chất thải trong nhà
garden waste (n):
/ˈɡɑːdn̩ weɪst/
chất thải ngoài vườn
deposit/ dɪˈpɒzɪt/(n):
tiền đặt cọc
dung / dʌŋ/(n):
phân súc vật
refill /ˌriːˈfɪl/ (v):
làm đầy lại
Melt/ melt/ (v):
làm tan chảy
CHECK VOCABULARY
tire
pipe
floor covering
household waste
garden waste
dung
refill
melt
deposit
Unit 10: RECYCLING
Lesson 4: READ
1, Vocabulary
Unit 10:RECYCLING
Lesson 4: READ
tire
pipe
floorcovering
household waste
garden waste
deposit
2, Prediction.
dung
refill
melt
WORK IN GROUPS TO COMPLETE THE SENTENCES
a,____________ are recycled to make pipes and floor coverings.
c,____________ are cleaned and refilled.
b,____________ are bought back for recycling.
d,____________ is made into compost.
e,____________is broken up, melt and made into new glassware.

Unit 10: RECYCLING
Lesson 4: READ
1, Vocabulary
Unit 10:RECYCLING
Lesson 4: READ
tire
pipe
floorcovering
household waste
garden waste
deposit
2, Prediction.
dung
refill
melt
READ AND CHECK
a,____________ are recycled to make pipes and floor coverings.
c,____________ are cleaned and refilled.
b,____________ are bought back for recycling.
d,____________ is made into compost.
e,____________is broken up, melt and made into new glassware.

3, Read and check.
Unit 10: RECYCLING
Lesson 4: READ
1, Vocabulary
Unit 10:RECYCLING
Lesson 4: READ
2, Prediction.
3, Read and check.
a,Car tiresare recycled to make pipes and floor recoverings.
bMilk bottlesare cleaned and refilled with milk.
c,Glassis broken up, melted and made into new glassware.
d,Drink cansare brought back for recycling.
e,Household and garden wasteis made into compost.


4, Comprehension questions.
Work in groups to answer the questions:
What do people do with empty milk bottles?
What happens to the glass when it is sent to the factories?
What did the Oregon government do to prevent people from throwing drink cans away?
What is compost made from?
If you have recycling story to share, how can you share it?
a
I.Vocabulary:
Game:
2
1
a
1
c
4
TEAM A
TEAM B
8
d
e
b
3
5
7
6
a, What do people do with empty milk bottles?
Empty bottles are cleaned and refilled.
b,What happens to the glass when it is sent to the factories?
The glass is broken up,melted and made into new glassware.
c, What did the Oregon government do to prevent people from throwing drink cans away?
The Oregon government made a new law that there must be a deposit on all drink cans.
d, What is compost made from?
Compost is made from household and garden waste.

e, If you have recycling story to share, how can you share it?
If we have a recycling story to share, we can call or fax the magazine at 5.262.456.
Unit 10: RECYCLING
Lesson 4: READ
1, Vocabulary
Unit 10:RECYCLING
Lesson 4: READ
2, Prediction.
3, Read and check.
.


4, Comprehension questions.
a,Empty bottles are cleaned and refilled.
b,The glass is broken up, melted and made into new glassware.
c,The Oregon government made a new law that there must be a deposit on all drink cans.
d,Compost is made from household and garden waste.
e,If we have a recycling story to share, we can call or fax the magazine at 5.262.456.
5, Speaking
SPEAKING
A,
B,
C,
D,
The bye bye song

Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye. Bye, bye.
Thank you for your attention!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓