Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Review 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nhi
Ngày gửi: 15h:48' 16-08-2020
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 543
Số lượt thích: 0 người
morning

Good …….
noon

Good after…
ve
Good e…ning
are
Where … you from?
from
I’m … Malaysia.
is
Where … she from?
ese

I am Vietnam…
Japan
I’m ……ese
stra

I’m Au…lian.
nationality

What … are you?
- I’m Vietnamese.
day

What … is it today?
- It’s Monday.
date
What is the … today?
- It’s the first of June.
r

Janua…y.
br

Fe….uary
M

…arch
gust

Au….
c
It’s the se…ond of May.
of
It’s the fifth … July.
When’s
…. your’s birthday?
- It’s in December.

is
When … your birthday?
- It’s on the fifth of September.
can
What … you do?
- I can sing.
dance
I can ….
swim
He can …
badminton
He can play …
volleyball
We can play…
she
What can … do?
- She can swim.
is
Where … your school?
- It’s in Xuan Dieu Road.
in
Where is your house?
- It’s … Phu Yen District.
e
Stre…t
i
d…strict
o
My house is in Hoa Ban R…ad
class

What …. are you in?
- I’m in class 4A.
she

What class is … in?
- She is in class 4B.
doing

What do you like ….?
- I like cooking.
swimming

I like ….
playing

She likes …. chess.
What

….. is your hobby?
- I like collecting stamps.
taking

Mary likes ….. photos.
2 1 4 5 3

do 1/ What 2/ doing?3/ you 4/ like5/
subjects

What …… do you have today?
- I have Music.
Maths

He has …… everyday.
Science

We have …….on Mondays.
When

…..do you have IT?
- I have IT on Thursday.
b

When ….she have English?
do
b. does
on

I have Music …. Tuesdays.
are

What ….you doing?
- I am watching TV.
painting

What is she doing?
- She is …..masks
They are (They’re)

What are they doing?
- …..making puppets.
were

Where….you yesterday?
- I was at the park.
was

Where …..she last week?
- She was at home.
did

What ….she do yesterday?
- She played games.
watched

What ….you do yesterday?
- I ….TV.
2 4 3 1

last week? 1/ What 2/ you do 3/ did 4/
2 4 3 1

last week? 1/ What 2/ you do 3/ did 4/
c

Yesterday, she … chess.
Play
plays
c. played
 
Gửi ý kiến