Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Review 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Phúc
Ngày gửi: 12h:22' 31-08-2021
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
Welcome to English exchange
Dung Hop Primary School
Nghia Dung, March 21st
Part 1: Greeting


Each group introduce about their names’ group, and each
member must introduce about himself/ herself( 5 minutes).
Part 2 : Knowledge.


There are 15 questions. Each correct answer you
get 1 marks. Each question you can think about
30 second.
Wednesday, March 21st 2018
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday, March 21st 2018
Question 1: Where are you from?
Answer: I am from England.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday, March 21st 2018
Question 2: Complete the sentences.

What ---- do you go to school?
I go to school at 6.30.
Answer: Time
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday, March 21st 2018
Question 3: Complete the sentence.
There --- four pencils on the table.
Answer: are
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday, March 21st 2018
Question 4: Listen and write

I like.......
Answer: noodle
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday, March 21st 2018
Question 5: Complete the sentence.

Do you want to play hide-and-seek?
………, I do

Answer: Yes
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday, March 21st 2018
Question 6: What does he do?
Answer: he is a doctor.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday, March 21st 2018
Question 7: I can ............
Answer: swim
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday, March 21st 2018
Question 8: Reorder the sentence.

yesterday./ What/ do/ did/ you
Answer: What did you do yesterday?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday,March 21st 2018
Question 9: Why do you want to go to the bookshop?

A. Because I want to buy some food.
B. Because I want to buy some books.
C. Because I want to buy some noodles.


Answer: B. Because I want to buy some books.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday, March 21st 2018
Question 10: Reorder the sentence .

When is Teacher’s day in Vietnam ?
Answer: November 20th
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday, March 21st 2018
Question 11: Listen and write

Answer: farmer
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday, March 21st 2018
Question 12: Complele the sentence.

How ----- does she go swimming?
Always
Answer: Often.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday, March 21st 2018
Question 13: Complete the sentence.

I can playing the ……………………
Answer: piano
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday, March 21st 2018
Question 14:Choose the correct answer.
What ……………your father do last night?

A. Did B. Do C. Does


Answer: A. Did
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wednesday, March 21st 2018
Question 15: Listen and complete.
There are ……………..students in my class
Answer: twenty-five .
Wednesday , March 21st 2018
PART 3: AUDIENCE.Wednesday , March 21st 2018
PART 4: SPEAKINGEach team appoint two students and talk about
your family.
Wednesday , March 21st 2018
thanks for
your coming

Wednesday , March 21st 2018
PART 4: SPEAKINGEach team give a person and talk about your
family.
Wednesday , April 19th, 2017
a
b
a
b
a
b
Listen and choose the corect answer.
1.
3.
2.
Wednesday , April 19th, 2017THANKS FOR


YOUR COMING ! 
Gửi ý kiến