Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

review 3 English 4 sách mới bgd 2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Ngày gửi: 11h:12' 21-03-2019
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
Wellcome to class 4B
Teacher: Nguyen Hong Hanh
Group: Grade 2-3
WARM- UP:
LUCKY NUMBER
1
2
3
4
5
Look and complete
It is ……………………….in the morning.
seven thirty
Look and complete
He is a ……………………..
factory Worker
Look and complete
Lucky number
Look and complete
………………………. is fun for many children.
Childrens’ day
Look and complete
…………………. is a good drink for us.
Orange juice
Wednesday, March 20th 2019
REVIEW 3
Part1- listen and number / page 36
Part 2- Read and complete/ page 36
Part 3- Read and match/ page 37
Part 5- Write about your father or mother / page 37
Wednesday, March 20th 2019
REVIEW 3
Part 1: Listen and number / page 36
flowers
eight o’clock
Banh chung
Lucky money
water
Wednesday, March 20th 2019
REVIEW 3
Part 1: Listen and number / page 36
1
2
3
4
5
flowers
eight o’clock
Banh chung
Lucky money
water
Wednesday, March 20th 2019
REVIEW 3
Part 2- Read and complete / page 36
It is five (1)............ now. Hoa`s family is already awake. The (2)........... is at the dining table now.
Hoa and her father like eating eggs and bread, and (3)............. tea for breakfast. Her mother likes eating Banh Chung and meat, and dringking (4) ............
They are ready to leave for work at (5)............... O`clock.
Orange juice
drinking
thirty
seven
family
Wednesday, March 20th 2019
REVIEW 3
Part 3- read and match / page 37
What time do you get up every morning?
What does your mother do?
Would you like some orange juice?
When’s teachers’ day?
What does your brother look like?
He’s tall and thin.
It’s on the twentieth of November.
She’s a nurse.
Yes, please.
Six or six thirty.
Wednesday, March 20th 2019
REVIEW 3
Write about your mother or father
My father is Mr …………… He is ………………… years old. He is a ……………and works in ……………………He likes ……………… For breakfast and …………...for dinner.
Name
age
job
workplace
Favourite Food / drink
Wednesday, March 20th 2019
REVIEW 3
Part 5: Write about your mother or father
My mother is Mrs Thuy. She is fifty three Years old. She is a farmer and works in the fiels. She likes Quang noodles for breakfast and rice, pork for dinner.
Learn the old lesson by heart
Do exercises on text book
Prepare for new period
HOME LINK:
Thank you for
your attending
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Hãy thử nhiều lựa chọn khác