Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Robots. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị hà
Ngày gửi: 18h:28' 11-10-2016
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
GV: Phạm Thị Thanh
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh về tham dự buổi học hôm nay.
THCS Sao Vàng(6A)
Remenber !
We use………………………… for things that are bad to do.
We use………………………… for things that are good to do.
Should
Shouldn’t
?
Unit 6: OUR TET HOLIDAY
Period 44: Acloser look 2.
1. Lookt at the pictures and complete the sentences with should or shouldn’t.
1.Children ………………climb trees
1
2
3
4
2.We …………help old people.
3.Students ...................cheat at exams.
4. We …………clean our house before Tet.
shouldn’t
shouldn’t
should
should
Unit 6: OUR TET HOLIDAY
Period 44: Acloser look 2.
2. At the TV studio, Phong sees these signs. Complete the sentences with should or shouldn’t.
1
2
3
4
1. You ……………keep quiet.
should
2. You …………….eat or drink.
Shouldn’t
3. You ………..knock before you enter.
should
4. You ……………..run in the studio.
Shouldn’t
Unit 6: OUR TET HOLIDAY
Period 44: Acloser look 2.
3. Now look at these Tet activities. Tick (V) the activities children should do at Tet. Cross (X) the activities they shouldn’t.
1
2
3
4
5
6
7
8
Unit 6: OUR TET HOLIDAY
Period 44: Acloser look 2.
4. Use the activities in part 3, write down the sentences.
Example :
Picture 6: We should make a wish.
Picture 1: Phong should behave well.
Pictur 2: We shouldn’t eat lots of sweets.
Pictue 3: We should plant trees.
Picture 4: We shouldn’t break things.
Picture 5: We should go out with friends.
Picture 7: We shouldn’t fight.
Picture 8: We shouldn’t play cards all night.
Unit 6: OUR TET HOLIDAY
Period 44: Acloser look 2.
II.Will/ Will not (won’t) express intentions:
1. Read Phong’s letter to Tom and write full sentences in the two columns:
Will
Won’t
Eg: My father will repaint our house.
Eg: We won’t buy banh chung.
Unit 6: OUR TET HOLIDAY
Period 44: Acloser look 2.
2. Phong is thinking about his tet. Write sentences about what he will or won’t do. (part 3):
Eg :Phong will visit relatives.
Unit 6: OUR TET HOLIDAY
Period 44: Acloser look 2.
2. Phong is thinking about his tet. Write sentences about what he will or won’t do. (part 3):
Eg :Phong will visit relatives.
*Phong will get some lucky money.
*Phong will go out.
* Phong won’t study.
* Phong won’t give a present.
Unit 6: OUR TET HOLIDAY
Period 44: Acloser look 2.
3. Write some sentences to express intentions or give for advices to talk about tet’s activities:
Eg:
I should clean my house .
I will buy new clothes.
*Homework: write sentences to use “ should/ shouldn’t or use will/ won’t.
 
Gửi ý kiến