Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Robots. Lesson 4. Communication

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị hà
Ngày gửi: 18h:26' 11-10-2016
Dung lượng: 622.5 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
Unit 7: Television
Lesson 6: SKILL 2
- giraffe [dʒi`rɑ:f](n): Hươu cao cổ
- squirrel [`skwirəl](n): Con sóc
- spotted [`spɔtid](adj): lốm đốm
- compare [kəm`peə] (v): So sánh
- habit [`hæbit](n): thói quen
- comment [`kɔment](n,v): Bình luận
I. Vocabulary:
II. Listening 1. Listen and tick.

2. Listen and tick True or false.

3. What are your TV-watching habits?

I like….
I usually watch….( your favourite programme)
I usually leave the TV on…./ turn off the TV ….
I think I have good /bad TV watching habits.
III. Writing
I do not watch much TV. I only spend one or two hours a day watching TV. I spend most of my free time on outdoor activities. I usually watch the VTV news on VTV1 channel. I usually turn off the TV when I do not watch it. I think I have good TV watching habits.
Suggested writing:
 
Gửi ý kiến