Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Robots. Lesson 7. Looking back & project

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HTML
Người gửi: Huỳnh Quốc Thái
Ngày gửi: 20h:27' 31-08-2018
Dung lượng: 8.2 MB
Số lượt tải: 240
Số lượt thích: 0 người


Welcome the teachers to our class!

Vinh My A Secondary School

Class: 6A

Thursday, May 19th 2016UNIT 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
Period 99: B.Population (B2,4)
* New words:
- Damage (v)
- Keep off (v)
- Collect (v)
- Pick (v)
- Throw (v)
- Save (v)
- Turn off (v)
: Làm hỏng
: Tránh khỏi, tránh xa
: Thu nhặt
: Hái
: Ném, v?t
: Tiết kiệm
: Tắt
MAN AND THE ENVIRONMENT
Unit 16:
B2: Listen and read:
2.Listen and read:

a/ Don’t throw trash on the street.
b/ Don’t pick flowers.
c/ Don’t damage trees.
d/ Don’t throw trash in the country.
e/ Keep off the grass.
f/ Save water.
g/ Collect paper.
h/ Collect bottles and cans.
Don`t
Do
We can help the environment by following these rules.
UNIT 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 4: B- Population (B2,4)Now match the rules with these signs:
Save water.
Don`t damage trees.
Don`t throw trash
on the street.
Collect bottles
and cans.
Keep off the grass.
Don`t pick flowers.
B
C
A
D
E
F
*Structure:
You should get up early.
You shouldn’t go to bed late.
UNIT 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 4: B- Population (B2,4)
Should
Should not/ Shouldn’t
+ V(inf.)
B4.Listen and repeat:
Lan: We shouldn’t leave our trash.
Ba: What are we going to do?
Nga: Put it in trash can.
Nam: There aren’t any trash cans.
Lan: Then we should put it in a bag and take it home.
UNIT 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 4: B- Population (B2,4)
B2: Listen and read:
We shouldn’t leave trash.
UNIT 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 4: B.Population (B2,4)
We shouldn’t cut down/ damage the trees.
UNIT 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 4: B.Population (B2,4)
We shouldn’t pick flowers.
UNIT 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 4: B.Population (B2,4)
We shouldn’t throw bottles away.
We should collect bottles.
UNIT 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 4: B.Population (B2,4)
We should save water.
UNIT 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 4: B.Population (B2,4)

We should keep off grass.
UNIT 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 4: B- Population (B2,4)

* Complete with should/ shouldn’t:
1. You ________ drive carefully on a busy road.
2. Jack ___________smoke heavily.
3. Children _____________ eat a lot of sugar.
4. You ____________ clean your teeth at least twice a day.
5. We __________ go to the dentist’s regularly.
should
shouldn’t
shouldn’t
should
should
UNIT 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 4: B- Population (B2,4)
HOMEWORK
- Learn new words and grammar by heart .
Write the answers in notebooks.
Make 5 sentences, using “should/shouldn’t”
- Prepare B5.
Thank you for your attention!
 
Gửi ý kiến