Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

RUNG CHUONG VANG LOP 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Nguyên Phát
Ngày gửi: 09h:56' 24-04-2016
Dung lượng: 20.1 MB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Chào mừng quý vị đại biểu-các thầy cô giáo-các em học sinh về dự !
Sẵn sàng !
Rung Chuông Vàng
Có 25 câu hỏi các em đọc câu hỏi và trả lời nhanh vào bảng
Nếu là câu hỏi trắc nghiệm các em lựa chọn và ghi đáp án đúng vào bảng
Nếu là câu hỏi tự luận các em ghi câu trả lời ngắn gọn
Em nào trả lời sai bị loại khỏi cuộc chơi .
Sau câu số 15 có thể xin cứu trợ . Hai bạn ở 2 lớp lên nhảy dây ,cứ nhảy được 10 cái thì 1 bạn được quay lại sàn thi đấu .Số bạn được quay lại sàn thi đấu phụ thuộc vào số lần bạn nhảy dây,sau câu 25 đội nào còn bao nhiêu bạn trên sàn thi đấu đội đó được từng đó điểm (Mỗi bạn ứng với 1 điểm )
luật chơi
3
23
9
17
5
19
1
25
21
2
22
18
4
20
24
6
1 0
12
14
7
16
15
13
11
8

Số bé nhất có 6 chữ số là số nào?
Đáp án : Số 100000
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Trong 3 từ sau, từ nào trái nghĩa với từ “đoàn kết”?
Đáp án: B. Chia rẽ
B. Chia rẽ
A. Cưu mang
C. Đỡ đần
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Đáp án: Tiếng sáo diều
Hình ảnh trên gợi cho em nhớ đến chủ điểm nào đã học trong môn học Tiếng Việt?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Đồng bằng Bắc Bộ có hình dạng gì?
B. Hình chữ nhật
A. Hình tam giác
C. Hình thang
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Đáp án: A. Hình tam giác
Nước tồn tại ở mấy thể?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Đáp án: 3 thể
Tổng của hai số chẵn là số chẵn hay số lẻ?
Đáp án: số chẵn
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng diễn ra năm nào?
Đáp án: Năm 40
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Tích của : 72 x 11 có kết quả là bao nhiêu?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Đáp án: 792
Để đảm bảo ATGT khi ngồi trên xe máy chúng ta bắt buộc phải làm gì?

Đáp án: §éi mò b¶o hiÓm
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa sông nào bồi đắp?
Đáp án: C.Sông Hồng và sông Thái Bình
B. Sông Thái Bình
A. Sông Hồng
C. Sông Hồng và sông Thái Bình
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Phần lớn câu hỏi dùng để làm gì?
Đáp án: A. Hỏi người khác
B. Tự hỏi mình
A. Hỏi người khác
C. Hỏi người khác và tự hỏi mình.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
How is the weather?

Đáp án: B.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
A. It is rainy
B. It is sunny
C. It is windy
Ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập là:
Đáp án: A. 2 - 9 - 1945
A. 2 -9 -1945
C. 2- 9 - 1975
B. 19- 8 - 1945
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Giải câu đố sau:
Mẹ thì sống ở trên bờ
Con sinh ra lại sống nhờ dưới ao
Có đuôi bơi lội lao xao
Mất đuôi tức khắc nhảy nhao lên bờ
(Là con gì?)
Đáp án: Con nòng nọc
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Trong các từ sau, từ nào dùng để tả da của người?
Đáp án: C. xanh xao
A. xanh lè
B. xanh nhạt
C. xanh xao
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Trong 3 cách viết sau, cách viết nào đúng?
Đáp án: C. Xanh Pê-téc-bua
A. Xanh pêtécbua
B. xanh Pê-téc-bua
C. Xanh Pê-téc-bua
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Sinh nhật chị của Hoa tròn 16 tuổi vào ngày 29/2/2004. Sinh nhật tiếp theo của chị vào ngày, tháng, năm nào?
Đáp án: 29/2/2008
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Chất giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A, D, E, K, …là:
Đáp án: B. chất béo
A. chất đạm
D. chất khoáng
B. chất béo
C. chất xơ
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Tích của số lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có ba chữ số là số chẵn hay số lẻ?
Đáp án: số chẵn
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Em hãy lắng nghe bài hát sau , viết tên bài hát , tên tác giả .
Đáp án: Em yªu hoµ b×nh
Nh¹c sÜ : NguyÔn §øc Toµn
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Vua nào thuở bé chăn trâu
Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành
Sứ quân dẹp loạn phân tranh
Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền.
Đáp án: Đinh Bộ Lĩnh
Nhân vật được nhắc đến trong 4 câu thơ trên là ông vua nào?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Hình sau gồm bao nhiêu hình tam giác?
Đáp án: 20 hình tam giác
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm trong c©u thơ sau:
Dï ai ®i ……vÒ ……
Nhí ngµy giç tæ mång m­êi th¸ng ba .
Đáp án: ng­îc , xu«i
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
được thành lập vào ngày, tháng, năm, nào?
Đội TNTP Hồ Chí Minh được
thành lập vào ngày15, tháng 05, năm
1941 Tại thôn Nà Mạ, xã Trưêng Hà,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Bài thể dục phát triển chung của lớp 4 có mấy động tác?
Đáp án :8 động tác
phần thi: Dành cho khán giả
đuổi hình bắt chữ
đây là gì
đây là gì?
đáp án: Học tủ
ngµy nhµgi¸oviÖt nam 20-11
Lá lành đùm lá rách
đây là gì?
Bài tập về nhà
HOME
đây là gì?
ngµy nhµgi¸oviÖt nam 20-11
Nhà cao cửa rộng
đây là gì?
ngµy nhµgi¸oviÖt nam 20-11
Đánh kẻ chạy đi
không ai đánh kẻ chạy lại
đây là gì
RUNG CHUÔNG VÀNG
PHẦN 2: chung søc
Hai đội cùng trả lời các câu hỏi ở ô hàng ngang,mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm . Trả lời sai không được điểm.Khi có 2 ô hàng ngang được mở đội nào trả lời được ô hàng dọc được 30 điểm. Khicó 4 ô hàng ngang được mở đội nào trả lời được ô hàng dọc được 20 điểm. Khicó 6 ô hàng ngang được mở đội nào trả lời được ô hàng dọc được 10 điểm.
giải ô chữ
V A N L A N G
C H O X ¤ I
T U Ổ I 1 5
A N H H Ù N G
L I Ệ T S Ĩ
H I S I N H
1
2
3
4
5
V
Õ
T
S
I
H
6
7
C H Â U Á
Á
8
M Ư U T R Í
U
V
O
T
H
I
A
S
U
Đây là ô chữ gồm có 7 chữ cái, là tên gọi đầu tiên
của đất nước ta?
Đây là ô chữ gồm có 5 chữ cái, nước Việt Nam
thuộc châu lục nào trên thế giới?
Ô chữ gồm có 6 chữ cái,CÈu Kh©y ¨n hÕt chÝn c¸i g× ?

Hàng ngang này có 6 ô chữ, tuổi trăng rằm
là tuổi bao nhiêu?
Đây là ô chữ gồm có 6 chữ cái, là một trong những phẩm chất quý của người chiến sĩ hoạt động trong lòng địch?
Chết vì mục đích cao cả gọi là gì?
- từ này gồm có 6 chữ cái.
Ngày 27 / 7 hàng năm cả nước ta đều tưởng nhớ
đến những người này? - từ này gồm có 6 chữ cái.
Từ này gồm có 7 chữ cái, là danh hiệu cao quý mà Nhà nước ta phong tặng cho các bà mẹViệt Nam có con là liệt sĩ?
Về đích
Luật chơi : Có 10 câu hỏi ,các đội có quyền lựa chọn câu hỏi và trả lời.Mỗi em lựa chọn 1câu , trả lời đúng được 10 điểm , trả lời sai bạn trong đội có quyền trả lời ,trả lời đúng được 5 điểm . Trả lời sai đội bạn trả lời .nếu đội bạn trả lời đúng cộng thêm 5 điểm ,trả lời sai bị trừ 5 điểm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lớp không khí bao quanh trái đất gọi là gì?
Đáp án: C. khí quyển
A. Sinh quyển
B. thủy quyển
C. khí quyển
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Số trung bình cộng của 5 số sau là số nào?
22; 28; 34; 40; 46
Đáp án: 34
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Ai là người tổ chức và chỉ huy trận Bạch Đằng năm 938?
Đáp án:
Ngô Quyền
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Tranh " Cá chép "
thuộc dòng tranh dân gian nào ?
Đáp án:
Tranh dân gian Đông Hồ.
Đáp án: 10
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
400 số
Tính 2010 - 5-5-5-5-..- 5
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Đáp án : 17 ch? s?
T? 1 d?n 70 có bao nhiêu ch? s? 5?
Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

A. xơ xuất
B. sơ lược
C. sơ sài
D. xơ mít
Đáp án: A. xơ xuất
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Đỉnh núi nào được gọi là “nóc nhà”
của Tổ quốc ta?
B. Phan-xi-păng
A. Hoàng Liên Sơn
C. Hy-ma-lay-a
Đáp án: B. Phan-xi-păng
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về
Thăng Long vào năm nào?
A. Năm: 1009
B. Năm: 1010
C. Năm: 1011
Đáp án: B
SEA GAMES 24 được tổ chức tại nước nào?
Đáp án: C. Thái Lan
B. Lào
C. Thái Lan
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
A. Vi?t Nam

BUỔI GIAO LƯU ĐÃ KẾT THÚC
BUỔI GIAO LƯU ĐÃ KẾT THÚC
Xin chúc mừng! Bạn là người chiến thắng
Tr­êng TiÓu häc MỸ LC
Xin chào Tạm biệt.
hẹn gặp lại !
Xin chúc mừng! Bạn là người chiến thắng
 
Gửi ý kiến