Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

RUNG CHUONG VANG TINH HOC 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quang Liệu
Ngày gửi: 05h:46' 10-09-2011
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
Hội thi :
Rung Chuông Vàng
Khối 6
NĂM HỌC ; 2009 - 2010
Hết giờ
Câu 1: Để lưu nội dung thông tin trên trang tính ta thao tác như thế nào?
A Vào File New
B Vào File Save.
C Chọn nút (Save).
D C? cu b v cu c dng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 2: D? thốt kh?i chuong trình b?ng tính Microsot Excel ta thao tc:
A Vào File Save.
B Vào File Open.
C Vào File Exit
D Vo FileNew.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 3: Cc d?ng d? li?u du?i dy, d? li?u no thu?c d? li?u d?ng s?:
A 15A.
B 1212
C 12!
D A123B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 4: D? m? m?t b?ng tính m?i trn Excel ta ch?n nt l?nh no trn thanh cơng c??.
A Kích nút lệnh (Save)
B Kích nút lệnh (New )
C Kích nút lệnh (Format painter).
D Kích nt l?nh (Print).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 5: Gi? s? trong cc ơ A1, B1, C1, D1 l?n lu?t ch?a cc s? 6, 8, 10, 12. C?n tính t?ng cc s? trong cc ơ trn, cch nh?p hm no sau dy dng.
A = Sum(A1,C1,D1)
B =Sum(A1:D1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C =Average(A1:D1)
D =Max(A1:D1)
Hết giờ
Câu 6: Gi? s? trong cc ơ A1, A5, A7,A9 l?n lu?t ch?a cc s? 5, 10, 15, 20. Cơng th?c tính trung bình no sau du?c vi?t dng.
A = A1+A5+A7+A9/4.
B (A1+A5+A7+A9)/4.
C =(A9+A1+A5+A7)/4.
D =(A1+A5+A7+A9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 7: Gi? s? t?i cc ơ A2,B2,C2,D2 v A4,B4,C4,D4 l?n lu?t ch?a d? li?u 2, 4, 6, 8 v 5, 10, 15, 20. C?n tính trung bình cc s? trong cc ơ trn, cch nh?p hm no sau dy dng.
A =Average(A2:D4)
B =Average(A2:A4)
C = Average(D2:D4)
D =Average(A2:D2,A4:D4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 8: N?u trong m?t ơ tính cĩ cc kí hi?u # # # #, di?u dĩ cĩ nghia gì?
A Công thức nhập vào sai và Excel thông báo lỗi.
B Hàng chứa ô đó có độ cao quá rộng nên không hiển thị hết chữ số.
C Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số.
D Cu a ho?c cu b dng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 9: Gi? s? t?i cc ơ A3, B3, C3, D3 l?n lu?t ch?a d? li?u -10, 4, 5, 10. K?t qu? c?a hm tính gi tr? cao nh?t: =Max(A3:C3) l.
A -10
B 10
C 4
D 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 10: Gi? s? trong cc ơ A1, B1 l?n lu?t cĩ gi tr? 12 , 15. Cc cơng th?c sau cơng th?c no cho k?t qu? l 4.
A =Average(A1,B1,-12)
B =Average(B1,A1,-15)
C =Average(A1,B1,A1)
D =Average(A1,B1,B1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 11: Hm no sau dy cho k?t qu? nhu cơng th?c = (A1+B1+C1+D1+E1)/5
A =Average(A1:E1)/5
B = Average(A1:E1)
C =Average(A1:E1)*5
D =Sum(A1:E1,5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 12: Cc cch nh?p hm no sau dy dng.
A Average(5,A4,A2)
B =(Average(A1,A2,A2)
C =Average(A1,A2,-5))
D =Average(A1,A1,A2,A1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 13: Mu?n di chuy?n ph?n d? li?u trang tính, ta ph?i th?c hi?n theo du?ng d?n l?nh no sau dy?
A nhy vo nt ->chon v? trí m?i hy vo nt
B nhy vo nt
C nhy vo nt -> ch?n v? trí m?i hy vo nt
D c? a v c dng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 14: Mu?n can gi?a d? li?u ta s? d?ng nt l?nh no sau dy?
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 15: Nt l?nh no dng d? tơ mu ch? trong trang tính?
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 16: Mu?n d?nh d?ng ch? in nghing v g?ch chn ta s? d?ng nh?ng nt l?nh no?
A va`
B va`
C va`
D Cả ba ý trên
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 17: . D? thay d?i c? ch? trong trang tính ta ch?n nt l?nh no sau dy?
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 18: Khi khởi động Word ta nháy chuột vào nút lệnh?
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 19: Mở văn bản đã lưu trong máy tính ta dùng nút lệnh?
A Save
B New
C Open
D Copy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 20: Sao chép văn bản trong máy tính ta sử nút lệnh?
A Copy
B New
C Paste
D Save
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 21: Muốn lưu một văn bản trong máy tính ta sử nút lệnh?
A Copy
B New
C Save
D Paste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 22: Cho bi?t tn g?i c?a thanh ny:
A Thanh b?ng ch?n
B Thanh tr?ng thi
C Thanh cơng th?c
D Thanh cơng c?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 23: N?u ch?n d?ng th?i nhi?u kh?i ơ khc nhau, ta ch?n lh?i d?u tin v nh?n ch?n phím no d? l?n lu?t ch?n cc kh?i ơ ti?p theo
A Alt
B Ctrl
C Shift
D Phím no cung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 24: Để mở bảng tính mới , ta mở bằng cách:
A Nháy chuột Start ? All Programs ? Microsoft Office ? Microsoft Excel.
B Nháy biểu tượng trên màn hình
C Tất cả đều sai.
D Tất cả đều đúng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 25: Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm ..
Nút lệnh dùng để định dạng ............
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kiểu chữ đậm.
Hết giờ
Câu 1: Khi khởi động Word ta nháy chuột vào nút lệnh?
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Gửi ý kiến