Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 44. Rượu etylic

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Ngày gửi: 19h:43' 16-03-2018
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 173
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QÚY THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ
NỘI DUNG TRỌNG TÂM:
I. Tính chất vật lí.
II. Cấu tạo phân tử.
V. Điều chế.
III. Tính chất hóa học.
IV. Ứng dụng.
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
Là chất lỏng, không màu.
Rượu etylic tan vô hạn trong nước.
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
- Là chất lỏng, không màu , sôi ở 78,30C, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước.
- Là dung môi hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,vecni,…
Nhiệt độ sôi của rượu là 78.30 C , nhỏ hơn nhiệt độ sôi của nước ứng dụng: chưng cất rượu.
45O
14O
45 ml
100 ml
Rượu
Nước
Rượu 450
Rượu etylic
PHA CHẾ RƯỢU 450
Cho biết thể tích rượu etylic ban đầu?
Cho biết thể tích hỗn hợp rượu và nước?
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
- Độ rượu: là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
VD. Trong 100ml rượu 450 có chứa 45ml rượu etylic nguyên chất.
- Là chất lỏng, không màu , sôi ở 78,30Cnhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước
- Là dung môi hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…
Giải thích ý nghĩa các số 180 , 120 ghi trên nhãn của các chai rượu?
Bài tập: Có 98ml rượu etylic trong 280ml dung dịch rượu. Tính độ rượu của dung dịch rượu trên.
Trong 280ml dd rượu
Trong 100ml dd rượu

Trong 100ml dung dịch rượu có 35ml rượu nguyên chất.
Vậy độ rượu là 350 .
Giải:
98ml rượu etylic
?
x ml rượu etylic
?
V rượu nguyên chất
V dung dịch rượu
.100
x =
100 . 98
280
= 35(ml)
Để tính độ rượu của dung dịch rượu trên ta làm như thế nào ?
Công thức: Độ rượu =
Công thức:
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
- Độ rượu: là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
Công thức tính độ rượu:

Trong đó:
+ Đr : Độ rượu ( độ)
+ Vr : Thể tích rượu nguyên chất (ml)
+ Vhh : Thể tích hỗn hợp rượu và nước (ml)
- Là chất lỏng, không màu , sôi ở 78,30C,nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước
- Là dung môi hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…
Từ công thức tính Đr hãy suy ra công thức tính Vr , công thức tính Vhh?
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
Quan sát mô hình phân tử, hãy viết công thức cấu tạo của rượu etylic?
Dạng rỗng
Dạng đặc
CH3 – CH2 – OH
Hay (C2H5 - OH)
1. Công thức cấu tạo:
Công thức cấu tạo rút gọn:
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
CH3 – CH2 – OH
1. Công thức cấu tạo:
2. Đặc điểm cấu tạo :
CTCT rút gọn:
-Trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử H không liên kết với nguyên tử C mà liên kết với nguyên tử O tạo ra nhóm -OH.
Chính nhóm –OH này làm cho rượu có tính chất đặc trưng .
Nhận xét sự khác nhau của các nguyên tử H trong công thức rượu etylic?
Nhóm –OH là nhóm định chức, quyết định tính chất hóa học đặc trưng của rượu.
=>Như vậy, một chất được gọi là rượu nếu CTCT có nhóm –OH.
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
Rượu etylic có cháy không ?
Thí nghiệm.
Hiện tượng
Thí nghiệm: Đốt cháy rượu etylic
Dụng cụ : Giá thí nghiệm , chén sứ, ống nghiệm , diêm.
Hóa chất : Rượu etylic 90o, nước vôi trong .
Tiến hành :
+ Nhỏ vài giọt rượu vào chén sứ. Châm lửa đốt. Quan sát hiện tượng.
+ Úp miệng ống nghiệm trên ngọn lửa. Quan sát.
Xoay ống nghiệm lại, cho nước vôi trong vào, lắc nhẹ. Quan sát hiện tượng.
- Rượu etylic cháy cho ngọn lửa sáng, phản ứng tỏa nhiệt.
-Xuất hiện giọt nước nhỏ ở thành ống nghiệm.
- Nước vôi trong vẩn đục.
- Rượu etylic cháy cho ngọn lửa sáng, phản ứng tỏa nhiệt.

PTHH:
C2H6O + 3O2 2CO2+ 3H2O
t0
?
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
1. Rượu etylic có cháy không ?
C2H6O + 3O2 2CO2 + 3H2O
t0
2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
Thí nghiệm
Hiện tượng
+ Có bọt khí thoát ra.
+ Mẩu Na tan dần.

Thí nghiệm : Phản ứng của rượu etylic với natri.
Dụng cụ: Giá thí nghiệm , kẹp gỗ , ống nghiệm, đèn cồn.
Hóa chất: Rượu etylic 90o , kim loại natri.
Tiến hành: Cho mẩu kim loại natri vào rượu etylic .
Phản ứng hóa học giữa rượu etylic với natri.
(Natri etylat)
Viết gọn
Na
H
2
+
+
Na
Phản ứng thế
2
2
2
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
1. Rượu etylic có cháy không ?
C2H6O + 3O2 2CO2 + 3H2O
t0
2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
Thí nghiệm
Hiện tượng
+ Có bọt khí thoát ra.
+ Mẩu Na tan dần.
PTHH:
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
1. Rượu etylic có cháy không ?
C2H6O + 3O2 2CO2 + 3H2O
t0
2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
3 . Phản ứng với axit axetic: (Bài 45: Axit axetic )
Nêu kết luận về tính chất hóa học của rượu etylic?
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
IV. ỨNG DỤNG :
Nêu một số ứng dụng của rượu etylic
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
IV. ỨNG DỤNG :
- Làm đồ uống (rượu, bia).
- Làm nhiên liệu để sản xuất được phẩm,
cao su tổng hợp, axit axetic.
- Làm nhiên liệu.
- Làm dung môi để pha chế vecni, nước
hoa
Hậu quả do uống nhiều rượu.
TÁC HẠI CỦA VIỆC UỐNG NHIỀU RƯỢU
Ảnh hưởng tới hệ thần kinh.
TÁC HẠI CỦA VIỆC UỐNG NHIỀU RƯỢU
Hạnh phúc gia đình đỗ vỡ
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
IV. ỨNG DỤNG :
V. ĐIỀU CHẾ:
1)Từ tinh bột hoặc đường
Tinh bột hoặc đường Rượu etylic
Lên men
Nêu phương pháp sản xuất rượu truyền thống?
Các bước tiến hành chưng cất rượu
Rắc men
ủ men
Chưng cất
chung c?t
Chưng cất
Thành rượu
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
(CTPT : C2H6O PTK: 46)
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
BÀI 44. RƯỢU ETYLIC
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
IV. ỨNG DỤNG :
V. ĐIỀU CHẾ:
1)Từ tinh bột hoặc đường
Tinh bột hoặc đường Rượu etylic
Lên men
2) Hóa hợp khí etilen với nước trong môi trường axit :
C2H4 + H2O C2H5OH
axit

CỦNG CỐ:
Bài tập 1: Trong 450ml dung dịch rượu etylic có 90ml rượu etylic. Tính độ rượu?
Bài tập 2: Trong các chất sau, chất nào tác dụng với natri ?
CỦNG CỐ:
C. CH3- CH2- OH
A. CH3- CH3
B. CH3- O - CH3
D. C6H6
Bài tập 3: Trong các công thức sau, công thức tổng quát của rượu là:
A. CnH2n
D. CnH2n+1 - OH
B. CnH2n +2
C. CnH2n - 2
Bài tập 4: Muốn pha 200ml rượu 400 cần bao nhiêu ml rượu etylic nguyên chất?
CỦNG CỐ:
Bài giải:
Số lít rượu etylic cần dùng để pha chế 200ml rượu 400 là:
- Vr =
Đr x Vhh
100
=
40 x 200
100
=
80 (ml)
- Số lít rượu etylic cần dùng là 80ml
HỆ THỐNG KIẾN THỨC
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
 Học thuộc tính chất vật lí, CTCT, tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế rượu etylic
 Làm bài tập 3,4,5 SGK-Tr 139
 Nghiên cứu nội dung bài ‘Axit axetic”
 
Gửi ý kiến