Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Phương
Ngày gửi: 11h:09' 10-12-2018
Dung lượng: 8.9 MB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
HỘI THI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀM YÊN
HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP HUYỆN
Tuyen Quang is a mountainous province in the ……….. of Viet Nam.
HẾT GIỜ
Câu 1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Tuyen Quang is a mountainous province in the ……….. of Viet Nam.
HẾT GIỜ
Đáp án Câu 1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Uncle Ho used to live and work in Tan Trao…….
HẾT GIỜ
Câu 2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Uncle Ho used to live and work in Tan Trao…….
HẾT GIỜ
Đáp án câu 2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Which river is in Tuyen Quang province?
HẾT GIỜ
Câu 3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Which river is in Tuyen Quang?
HẾT GIỜ
Đáp án câu 3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ham Yen is also well known for special agriculture
product is ……………
HẾT GIỜ
Câu 4
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ham Yen is also well known for special agriculture
product is ……………
HẾT GIỜ
Đáp án câu 4
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
One of the most popular fetival in
Tuyen Quang province is …..
HẾT GIỜ
Câu 5
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
One of the most popular fetival in
Tuyen Quang province is …..
HẾT GIỜ
Đáp án câu 5
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Where is Tuyen Quang?
HẾT GIỜ
Câu 6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Where is Tuyen Quang?
HẾT GIỜ
Đáp án câu 6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Do cities offer a higher ................of living ?
HẾT GIỜ
Câu 7
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Do cities offer a higher ................of living ?
HẾT GIỜ
Đáp án câu 7
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
What is the tree associated with the famous
historical site of our homeland?
HẾT GIỜ
Câu 8
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
What is the tree associated with the famous
historical site of our homeland?
HẾT GIỜ
Đáp án câu 8
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

What do we often go through before
entering a village?
HẾT GIỜ
Câu 9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

What do we often go through before
entering a village?
HẾT GIỜ
Đáp án câu 9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

In the ................area, Life is simple,
people are friendly and the air is clean.
HẾT GIỜ
Câu 10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

In the ................area, Life is simple,
people are friendly and the air is clean.
HẾT GIỜ
Đáp án câu 10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Who used to wear the Ao dai by tradition?
HẾT GIỜ
Câu 11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Who used to wear the Ao dai by tradition?
HẾT GIỜ
Đáp án câu 11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Today, many Vietnamese women often prefer to wear
modern clothing at work because it is … .?
HẾT GIỜ
Câu 12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Today, many Vietnamese women often prefer to wear
modern clothing at work because it is … .?
HẾT GIỜ
Đáp án câu 12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
When did Jeans at last become high fashion clothing?
HẾT GIỜ
Câu 13
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
When did Jeans at last become high fashion clothing?
HẾT GIỜ
Đáp án câu 13
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Today, many Vietnamese women often prefer
to wear modern clothing at work because it is … .
HẾT GIỜ
Câu 14
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Today, many Vietnamese women often prefer
to wear modern clothing at work because it is … .
HẾT GIỜ
Đáp án câu 14
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Where does the Kimono come from?
HẾT GIỜ
Câu 15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Where does the Kimono come from?
HẾT GIỜ
Đáp án câu 15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
The Ao dai consists of a long silk tunic
that is slit on the sides and worn over …
HẾT GIỜ
Câu 16
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
The Ao dai consists of a long silk tunic
that is slit on the sides and worn over …
HẾT GIỜ
Đáp án câu 16
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Do cities offer a higher ................of living ?
HẾT GIỜ
Câu 17
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Do cities offer a higher ................of living ?
HẾT GIỜ
Đáp án câu 17
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
What is the tree associated with the famous
historical site of our homeland?
HẾT GIỜ
Câu 18
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
What is the tree associated with the famous
historical site of our homeland?
HẾT GIỜ
Đáp án câu 18
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

What do we often go through before
entering a village?
HẾT GIỜ
Câu 19
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

What do we often go through before
entering a village?
HẾT GIỜ
Đáp án câu 19
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

In the ................area, Life is simple,
people are friendly and the air is clean.
HẾT GIỜ
Câu 20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

In the ................area, Life is simple,
people are friendly and the air is clean.
HẾT GIỜ
Đáp án câu 20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
Gửi ý kiến