Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương III. §4. Rút gọn phân số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: G.a dạy trực tuyến
Người gửi: Vương Thị Mỹ Hòa
Ngày gửi: 22h:23' 08-04-2020
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 443
Số lượt thích: 0 người
Gv: Vương Thị Mỹ Hòa
SỐ HỌC 6
BÀI 4
RÚT GỌN PHÂN SỐ
Hãy dùng tính chất cơ bản của phân số
để điền vào các chỗ trống sau:
3
2
Hai câu trên ta làm như thế nào để có kết quả như vậy?
3
2
:4
:4
:7
:7
Cách làm như vậy gọi là rút gọn phân số
KIỂM TRA BÀI CŨ
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ

2 là gì của 28 và 42? 7 là gì của 14 và 21?
2 là ước chung của 28 và 42;
7 là ước chung của 14 và 21.
Vậy muốn rút gọn phân số
ta làm thế nào ?
b) Quy tắc: muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1)của chúng.


1/ Cách rút gọn phân số
28
=
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
Áp dụng rút gọn các phân số sau:
=
-5 : 5
10 : 5
-1
=
a/
2
-18 : (3)
33 : (3)
11
=
-6
b/
=
19 : 19
57 : 19
1
=
3
c/
=
36 : (12)
12 : (12)
=
=
3
1
3
d/
=
=
=
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
=
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
Áp dụng rút gọn các phân số sau:
=
-5 : 5
10 : 5
-1
=
a/
2
-18 : (3)
33 : (3)
11
=
-6
b/
=
19 : 19
57 : 19
1
=
3
c/
=
36 : (12)
12 : (12)
=
=
3
1
3
d/
=
=
=
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
=
Các phân số


không rút gọn được nữa.
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
=
2. Thế nào là phân số tối
giản?
a. Định nghĩa(sgk):
Phân số tối giản(hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và -1.
Trong các phân số sau phân số nào
là phân số tối giản?Vì sao?
Vì tử và mẫu của chúng chỉ có
ước chung là 1 và -1
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
2. Thế nào là phân số tối
giản?
a. Định nghĩa(sgk):
Phân số tối giản(hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và -1.
Ví dụ: Các phân số tối

giản là:


:2
:2
:7
:7
Ngoài cách làm trên còn có cách làm
nào khác không?
:14
:14
14 là gì của 28 và 42 ?
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
2. Thế nào là phân số tối
giản?
a. Định nghĩa(sgk):
Phân số tối giản(hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và -1.
:14
:14
14 = ƯCLN(28; 42)
Muốn rút gọn một phân số đã cho đến tối giản, ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho ƯCLN của chúng.
b. Nhận xét: (sgk)
Vậy muốn đưa một phân số về phân số tối giản ta làm như thế nào?
:14
VD: 14= ƯCLN(28; 42)
=>
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ

* là phân số tối giản
2. Thế nào là phân số tối
giản?
a. Định nghĩa(sgk):
Phân số tối giản(hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và -1.
b. Nhận xét: (sgk)
:14
VD: 14= ƯCLN(28; 42)

=>
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
- Khi rút gọn một phân số, ta thường
rút gọn phân số đó đến tối giản.
2. Thế nào là phân số tối
giản?
a. Định nghĩa(sgk):
Phân số tối giản(hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và -1.
b. Nhận xét: (sgk)
c. Chú ý: (sgk)
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
2. Thế nào là phân số tối
giản?
a. Định nghĩa(sgk):
Phân số tối giản(hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và -1.
b. Nhận xét: (sgk)
c. Chú ý: (sgk)

Bài 1: Rút gọn các phân số sau
c/
a/
b/
=
=
3. Luyện tập
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
2. Thế nào là phân số tối
giản?
a. Định nghĩa(sgk):
Phân số tối giản(hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và -1.
b. Nhận xét: (sgk)
c. Chú ý: (sgk)

Bài 1: Rút gọn các phân số sau
c/
a/
b/
=
=
3. Luyện tập
Một học sinh đã "rút gọn" nhưu sau:
Bạn đó giải thích: "Truước hết em rút gọn
Cho 10 , rồi rút gọn cho 5".
Dố em làm nhuư vậy đúng hay sai? Vỡ sao?
Bài 2(Bài 27. sgk)
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
2. Thế nào là phân số tối
giản?
a. Định nghĩa(sgk):
Phân số tối giản(hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và -1.
b. Nhận xét: (sgk)
c. Chú ý: (sgk)
Bài 1: Rút gọn các phân số sau
3. Luyện tập
Bài 2(Bài 27. sgk)
rung chuông vàng
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
2. Thế nào là phân số tối
giản?
a. Định nghĩa(sgk):
Phân số tối giản(hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và -1.
b. Nhận xét: (sgk)
c. Chú ý: (sgk)
Bài 1: Rút gọn các phân số sau
3. Luyện tập
Bài 2(Bài 27. sgk)
rung chuông vàng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
-140
Câu 1. Kết quả rút gọn phân
số đến tối giản là:
A.
2
14
2
-14
-1
7
B.
D.
1
7
C.
C
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
2. Thế nào là phân số tối
giản?
a. Định nghĩa(sgk):
Phân số tối giản(hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và -1.
b. Nhận xét: (sgk)
c. Chú ý: (sgk)
Bài 1: Rút gọn các phân số sau
3. Luyện tập
Bài 2(Bài 27. sgk)
rung chuông vàng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 2. 90 phút bằng:
3
2
C.
2
3
B.
3
5
D.
4
3
giờ
giờ
giờ
giờ
A.
A
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
2. Thế nào là phân số tối
giản?
a. Định nghĩa(sgk):
Phân số tối giản(hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và -1.
b. Nhận xét: (sgk)
c. Chú ý: (sgk)
Bài 1: Rút gọn các phân số sau
3. Luyện tập
Bài 2(Bài 27. sgk)
rung chuông vàng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 3. Các phân số bằng nhau trong
các phân số là:
-9
33
;
-3
-11
;
12
-44
A.
-9
33
=
-3
-11
C.
D.
-3
-11
=
12
-44
-9
33
=
12
-44
-9
33
=
-3
-11
=
12
-44
B.
B
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
2. Thế nào là phân số tối
giản?
a. Định nghĩa(sgk):
Phân số tối giản(hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và -1.
b. Nhận xét: (sgk)
c. Chú ý: (sgk)
Bài 1: Rút gọn các phân số sau
3. Luyện tập
Bài 2(Bài 27. sgk)
rung chuông vàng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22. 52
23.5
Câu 4: Cách rút gọn đúng là:
A.
9
16
=
32
42
=
3
4
B.
10+5
10+10
=
5
10
=
1
2
C.
D.
=
22. 5 .5
22.2.5
=
5
2
D
1. Cách rút gọn phân số:
a. Ví dụ
b. Quy tắc(sgk):
Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
BÀI 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
2. Thế nào là phân số tối
giản?
a. Định nghĩa(sgk):
Phân số tối giản(hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và -1.
b. Nhận xét: (sgk)
c. Chú ý: (sgk)
Bài 1: Rút gọn các phân số sau
3. Luyện tập
Bài 2(Bài 27. sgk)
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Học thuộc 4 Ý
2. Làm các bài tập SGK còn lại
 
Gửi ý kiến