Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Trình bày bìa sách

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thực
Ngày gửi: 21h:38' 24-02-2014
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 352
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo về dự
hội giảng vòngi năm học 2008 - 2009
Giáo viên thực hiên:
Lê Thị Thanh Mai
Môn : Mỹ thuật
Lớp 8
Bài 10: Vẽ trang trí
Trình bày bìa sách
I. Quan sát, nhận xét
?Em biết những loại sách nào, em hãy kể các loại sách mà em biết.

- sách thiếu nhi.

Có rất nhiều loại sách
- sách văn hoá nghệ thuật.

-S¸ch gi¸o khoa.

- S¸ch chÝnh trÞ.

-S¸ch kÜ thuËt.v.v………
-Sách thiếu nhi
-Sách thiếu nhi
-Sách thiếu nhi
Sách thiếu nhi.
-Sách thiếu nhi
-Sách văn học nghệ thuật.

-Sách văn học nghệ thuật.
-Sách văn học nghệ thuật.

-Sách văn học nghệ thuật.
-Sách văn học nghệ thuật.
-Sách giáo khoa.
-Sách giáo khoa.
-Sách giáo khoa.
-Sách kĩ thuật.
?Để thu hút được người đọc, bìa sách
phải được trình bầy như thế nào?

->Bìa sách phải đẹp và hấp dẫn.
?Bìa sách thể hiện nội dung cuốn sách qua điều gì?
->Qua h×nh vÏ, ch÷ vµ mµu s¾c.

?Trên bìa sách thường thể hiện những gì?
>Tên cuốn sách, tên tác giả, tên nhà xuất
bản,biểu trưng và hình minh hoạ.

? Chữ trên bìa sách có vai trò như
thế nào?
-> Rất quan trọng
?Hình minh hoạ trên bìa sách phải như thế nào?

-> Phù hợp với nội dung
?Màu sắc được sử dụng như thế nào?

->Phï hîp víi néi dung,cã thÓ rùc rì,
næi bËt hay ªm dÞu.

II. Cách trình bày bìa sách
- Em h·y quan s¸t b×a s¸ch vµ cho biÕt ®Ó
tr×nh bÇy ®­îc b×a s¸ch ta ph¶i lµm g×?
-B­íc 1: T×m hiÓu néi dung s¸ch.

-Bước 2: Sắp xếp bố cục:
+ +Phác các mảng hình
+Phác các mảng chữ
+Phác mảng tên và biểu trưng
+Phác mảng tên tác giả


-B­íc 1: T×m hiÓu néi dun s¸ch.

-Bước 3: Tìm,phác hoạ kiểu chữ
cho phù hợp với nội dung.

Kỹ năng
Làm
BàI THI
Bước 4: Tìm hình minh hoạ sao cho phù hợp với nội dung
Kỹ năng
Làm
BàI THI
-Bước 5: tìm màu cho chữ, màu hình minh hoạ và màu nền.
-Bước 1: Tìm hiểu nội dung sách.

-Bước 2: Sắp xếp bố cục:
+Phác các mảng hình
+Phác các mảng chữ
+ Phác mảng tên và biểu trưng
+Phác mảng tên tác giả


Bước 4: Tìm hình minh hoạ sao cho
Phù hợp với nội dung

-Bước 5: tìm màu cho chữ, màu hình
minh hoạ và màu nền.
-Bước 3: Tìm kiểu chữ cho phù hợp với
nội dung.

III. Bài tập thực hành

Em hãy trình bày một bìa sách có kích
cỡ: 14,5 x 20,5 cm; tên sách tự chọn.
Bài 10: Vẽ trang trí
TRìNH BàY BìA SáCH
i QUAN SáT NHậN XéT
ii CáCH TRANG TRí
Bước 1: Tìm hiểu nội dung sách
Bước 2: Sắp xếp bố cục:
Bước 3: Tìm kiểu chữ cho phù hợp với
nội dung.
Bước 4: Tìm hình minh hoạ sao cho phù
hợp với nội dung
Bước 5: tìm màu cho chữ, màu hình minh
hoạ và màu nền.
III. Bài tập thực hành
Em hãy trình bày một bìa sách có kích
cỡ: 14,5 x 20,5 cm; tên sách tự chọn.


Đánh giá bài vẽ theo tiêu
chuẩn sau:

-Bìa sách có thể hiện được nội dung cuốn sách không.
- Bố cục sắp xếp có hợp lý và đẹp không.
-Kẻ chữ và hình minh hoạ có đẹp và hợp nội dung không.
-Màu sắc có đủ đậm nhạt và phù hợp với nội dung không.
Giờ học kết thúc
xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể các em về dự.
Chúc các em học tập tốt,đạt kết quả cao.
Giờ học kết thúc
xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể các em về dự

Chúc các em học tập tốt,đạt kết quả cao
Avatar

hazzzzz

 

 
Gửi ý kiến