Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 47. Chất béo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Trường Long (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:31' 28-03-2014
Dung lượng: 32.4 MB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
Trnh băy tnh ch?t ha h?c c?a axit axetic.
KI?M TRA BĂI CU
Băi 47: CH?T BĨO
Trong co th? d?ng v?t, ch?t bĩo t?p trung nhi?u ? m m?.
I. CH?T BĨO C ? DĐU ?
? th?c v?t, ch?t bĩo t?p trung nhi?u trong qu? vă h?t.
Th nghi?m: Cho văi gi?t d?u an l?n lu?t văo câc ?ng nghi?m d?ng nu?c, c?n 960, gi?m an, xang, l?c nh? vă quan sât.
II. CH?T BĨO C NH?NG TNH CH?T V?T L QUAN TR?NG NĂO ?
II. CH?T BĨO C THĂNH PH?N VĂ C?U T?O NHU TH? NĂO ?
Ch?t bĩo + nu?c
Glixerol + câc axit bĩo
t0, P
Viết gọn: C3H5(OH)3
- Các axit béo là axit hữu cơ có công thức chung là R-COOH, trong đó R- có thể là C17H35- ; C17H33- ; C15H31- v.v….
CH2
CH2
CH
OH
OH
OH
CH2
CH
CH2
HO
HO
HO
R-COOH

R-COOH +

R-COOH
(rượu đa chức)
(R-COO)3C3H5
+ H2O
Axit, to
3
Ch?t bĩo
Nang lu?ng
(kJ/g)
Bi?u d? so sânh m?c nang lu?ng t?a ra
khi oxi ha th?c an
19
38
17
Dng r?i
Sai r?i
Sai r?i
Sai r?i
Hêy ch?n cđu dng nh?t trong câc cđu sau:
a) D?u an lă este
b) D?u an lă este c?a glixerol
c) D?u an lă m?t este c?a glixerol vă axit bĩo
d) D?u an lă h?n h?p nhi?u este c?a glixerol vă câc axit bĩo
Dng r?i
Sai r?i
Hêy ch?n nh?ng phuong phâp c th? lăm s?ch v?t d?u an dnh văo qu?n âo:
a) Gi?t b?ng nu?c
b) Gi?t b?ng xă phng
c) T?y b?ng c?n 960
d) T?y b?ng xang
Dng r?i
Dng r?i
a) Ch?t bĩo khng tan trong nu?c nhung tan du?c trong benzen, d?u h?a
b) Ph?n ?ng xă phng ha lă ph?n ?ng th?y phđn este trong mi tru?ng ki?m t?o ra Glixerol vă h?n h?p mu?i c?a câc axit bĩo
c) Ph?n ?ng c?a ch?t bĩo v?i nu?c trong mi tru?ng axit lă ph?n ?ng th?y phđn nhung khng ph?i ph?n ?ng xă phng ha.
Băi t?p:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓