Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Huỳnh Ngọc Hạp
Người gửi: Đinh Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:12' 25-09-2012
Dung lượng: 757.0 KB
Số lượt tải: 385
Số lượt thích: 0 người
LỚP 10A
KÍNH CHAØO QUÍ THAÀY COÂ
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi
Đáp án
Cho tam giác vuông OMH ( H = 90 )
H
M
O
α
Biết MOH = α , OM = 13; OH = 12 ; MH = 5 .
TÝnh :
5
12
13
Chương hai : TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ
Bài 1 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ
(từ 00 đến 1800 )
0
1
1
- 1
x
y
? Quan sát hình bên trả lời các câu hỏi sau :
- Nửa đường tròn được gắn vào đâu ?
- Có tâm như thế nào ?
- Có bán kính bằng bao nhiêu ?
-Vị trí của nó so với trục Ox?
- Nửa đường tròn được gắn vào hệ trục Oxy
- Có tâm trùng với gốc O
- Có bán kính bằng 1
- Nằm phía trên trục hoành
Nửa đường tròn
như thế gọi là :
Nửa đường tròn đơn vị
*Nửa đường tròn đơn vị
0
1
1
x
0
M
Giả sử M(x;y) . Hãy chứng tỏ rằng :
sin α = y ; cos α = x ; tan α = ; cot α =
-1
α
y
Cho nửa đường tròn đơn vị và góc nhọn α
α
α
x
y
O
M
H
K
α
y
x
1
1
-1
K
HỌAT ĐỘNG 1
1/Định nghĩa
Khi đó :
*sinα =
?
y
*cosα =
?
x
*tanα =
?
*cotα =
?
( tung độ của M )
( hoành độ của M )
( x ≠ 0 )
( y ≠ 0 )
Chú ý
1
-1
1
(SGK)
…?
…?
…?
…?
Ví dụ : Trên nửa đường tròn đơn vị

a) cho điểm M b) cho ®iÓm M

và MOx= α . Vµ MOx = 120
Tính :
T×m täa dé diÓm M:
…?
…?
Thực hiện họat động 2
x
y
O
M
H
α
y
x
M
x
-x
α
α
Nội dung
a)Tìm liên hệ giữa 2 gãc α và α
α và α là hai góc bù nhau
1
-1
1
Gợi ý :
- Tìm quan hệ giữa và ; và
- Kết luận quan hệ giữa và
x
y
O
M
H
α
y
x
M
x
-x
α
b) Hãy so sánh các giá trị lượng giác của hai góc α và α/
Vậy
1
-1
1
HỌAT ĐỘNG 2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Từ hoạt động trên hãy nêu tính chất về giá trị lượng giác của hai góc bù nhau
?
*TÍNH CHẤT
Nếu hai góc bù nhau thì sin của chúng bằng nhau, còn côsin, tang, và côtang của chúng đối nhau.
*TÍNH CHẤT
Nếu hai góc bù nhau thì sin của chúng bằng nhau, còn côsin, tang, và côtang của chúng đối nhau.
Ví dụ
Cho góc α biết :

Tính các giá trị lượng giác
của góc bù với góc α ?
Giải :
Góc bù với α có số đo là 150
nên ta có:
3
150
sin
150
cos
150
cot
,
3
1
150
cos
150
sin
150
tan
2
3
30
cos
150
cos
,
2
1
30
sin
150
sin
= -
=
-
=
=
-
=
-
=
=
=
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
CỦNG CỐ :
Nhóm 1;3;5 : Trên nữa đường tròn đơn vị cho

M
Và MOx = α , tính các giá trị lượng giác của góc α ?
Nhóm 2;4;6 : cho α= 60 và
Hãy tính các giá trị lượng giác của góc bù với góc α
DẶN DÒ :
Xem phần nội dung đã học.
Làm bài tập 2 trang 43
( Hướng dẫn : vận dụng tinh chất hai góc bù nhau )
- Xem tiếp mục 2 trang 42.
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
 
Gửi ý kiến