Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 13. Films and cinema

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Bình
Ngày gửi: 16h:41' 01-05-2009
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 295
Số lượt thích: 0 người
Speaking
Unit 13: Films and cinema
Unit 13 ( Speaking )
1.Pre – speaking
*Activity 1: How much do you like each kind of films?

Example:
A: How much do you like
science fiction films?
B: + I like them very much.
+ I don’t like them very much.
+ I don’t like them at all.
-+Science fiction films
+Cartoon films
+Horror films
+Detective films
+Thrillers
Unit 13 ( Speaking )
1.Pre – speaking
*Activity 2
List
some useful adjectives
+ FOR

- AGAINST
*good fun
*
*terrifying
*moving
*interesting
*exciting
*boring
*violent
(vui vẻ)
(cảm động)
( thú vị )
(sợ, sợ hãi)
(buồn chán)
(có tính chất bạo lực)
(sôi động)
[`terifaiiη ]
[`vaiələnt]
Unit 13 ( Speaking )
2. While – speaking
*Activity 1: Find out what your friends feel about
each kind of film.
Asking for opinions
+What do you think
of +Noun?
+How do you feel about + Noun?
Giving opinions
+I think S + V
+In my opinion, S + V
+S + V
+I don’t think so. S + V
+I don’t agree with you. S +V
Unit 13 ( Speaking )
2. While – speaking
* Activity 1: Find out what your friends feel about each kind of film.
Example:
A: What do you think of horror films?
B: Oh, I find them really terrifying./ Oh, I think they are very terrifying.
C: I don’t quite agree with you/ I don’t think so. I find them very interesting/ They are very interesting
*Kinds of films
-detective films
science fiction films
love story films
cartoon films
war films
thrillers
action films
*Useful adjectives
-interesting
-moving
-good fun
-exciting
-violent
-boring
-terrifying

Unit 13 ( Speaking )
2. While – speaking
*Activity 2: Find out his/her preferences for films.
Prefer ( doing ) something to ( doing ) something:
Thích ( làm ) gì hơn ( làm ) gì
Example: I prefer (reading) books to (watching) T.V.
A: Which do you prefer, detective films or science fiction films?
B: Well, it is difficult to say. But I suppose I prefer science
fiction films to detective ones.
Detective films, science fiction films, love story films, cartoon films, war films, thrillers, action films
Tom & Jerry
Romeo and Juliet
Sherlock Holems
Unit 13 ( Speaking )
3. Post – speaking

Choose one of the animals below to talk about one of three films
1.I saw “ Titanic” on TV
last night.
Example
2.It is a love story film.
3.It is about a tragic love.
4.Jack and Jose are the main characters.
5.I find it very interesting and I prefer it to other films
because it is moving
HOMEWORK
 revise some kinds of films.
 do task 2 and 4 again.
 prepare for listening
THANK YOU VERY MUCH FOR ATTENDING THE LESSON!
 
Gửi ý kiến