Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Ân
Ngày gửi: 00h:42' 26-11-2015
Dung lượng: 37.6 MB
Số lượt tải: 733
Số lượt thích: 1 người (Lê Anh)
BÀI 16
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ
TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945).
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
( Tiết 3)
TIẾT 26
BÀI 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DCCH RA ĐỜI
I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945
II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ 9/1939 ĐẾN 3/1945
III. CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
1. Khởi nghĩa từng phần (3/1945 – 8/1945)
2. Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày Tổng khởi nghĩa
3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
IV. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐƯỢC THÀNH LẬP (2/9/1945)
V. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
III. CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
Ở Châu Âu, phát xít Đức bị tiêu diệt
III. CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
a. Phát xít Nhật đầu hàng, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
- Ngày 15/8/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh, quân Nhật và tay sai ở ĐD hoang mang, suy sụp Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến
Nhật đầu hàng Đồng minh
15/8/1945
Quân Đồng minh vào Việt Nam
5/9/1945
Thời gian của thời cơ cách mạng
“Lúc này thời cơ đã tới, dù có hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”
III. CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
a. Phát xít Nhật đầu hàng, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
13/8/1945, TW Đảng và Tổng bộ Việt Minh
Lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc
Ra “Quân lệnh số 1”, phát động Tổng khởi nghĩa
Lập kế hoạch Tổng khởi nghĩa
14-15/8/1945, Hội nghị Toàn quốc của Đảng
16- 17/8/1945, Đại hội Quốc dân Tân Trào
Tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa
Cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng VN
Thông qua 10 chính sách của Việt Minh
Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa
III. CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
a. Phát xít Nhật đầu hàng, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
Ngày 16 đến 17-8-1945, Đại hội quốc dân ở Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa
III. CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
b. Diễn biến Tổng khởi nghĩa
Bắc Giang
Hải Dương
Hà Tĩnh
Quảng Nam
Thái Nguyên
16/8, đơn vị Giải phóng quân tiến về giải phóng Thái Nguyên
18/8, đã có 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong cả nước
Bắc Giang
Hải Dương
Hà Tĩnh
Quảng Nam
Thái Nguyên
HUẾ 23/8
SÀI GÒN
25/8
HÀ NỘI
19/8
19/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội
Đồng Nai Thượng
Hà Tiên
28/8, cách mạng thắng lợi trên cả nước
Bắc Giang
Hải Dương
Hà Tĩnh
Quảng Nam
Thái Nguyên
HUẾ 23/8
SÀI GÒN
25/8
HÀ NỘI
19/8
19/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội
Đồng Nai Thượng
Hà Tiên
28/8, cách mạng thắng lợi trên cả nước
30/8, vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ
Quang cảnh lễ thoái vị của vua Bảo Đại
IV. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐƯỢC THÀNH LẬP (2/9/1945)
- 28/8, Uỷ ban Dân tộc giải phóng ViN cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước VNDCCH
- 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Nơi Bác Hồ soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập
Chính phủ lâm thời nước VNDCCH năm 1945
IV. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐƯỢC THÀNH LẬP (2/9/1945)
NỘI DUNG CHÍNH CỦA TNĐL
Tuyên bố thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Khẳng định nhân dân Việt Nam đã giành chính quyền từ tay Nhật, xóa bỏ mọi đặc quyền của Pháp ở Việt Nam
Khẳng định ý chí sắt đá của nhân dân Việt Nam quyết giữ vững nền độc lập tự do
V. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
1. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI
CHỦ QUAN
KHÁCH QUAN
Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam
Đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng cộng sản Đông Dương
Quá trình chuẩn bị lâu dài trong 15 năm (1930 – 1945)
Tinh thần quyết tâm, đoàn kết toàn dân và sự sáng tạo, chớp thời cơ trong KN
Quân Đồng minh đánh bại phe phát xít, đặc biệt là phát xít Nhật
V. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
2. Ý NGHĨA LỊCH SỬ
VỚI NƯỚC TA
VỚI THẾ GIỚI
Lập nên nước Việt Nam DCCH
Mở ra kỉ nguyên mới; kỉ nguyên độc lập, tự do; nhân dân làm chủ đất nước
Đảng CS Đông Dương trở thành đảng cầm quyền
Góp phần vào chiến thắng CNPX
Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của CNĐQ
Cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng
V. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Đảng phải có đường lối đúng đắn
Tập hợp rộng rãi lực lượng yêu nước trong mặt trận chung
Linh hoạt, sáng tạo trong đấu tranh giành chính quyền
1. Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước ?
Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
2. Hà Nội giành được chính quyền khi nào ?
Ngày 19/8/1945
3. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng tám 1945 ?
Bài tập củng cố
4. Hội nghị lần thứ 8, BCH TƯ Đảng (5/1941) đã khẳng định nhiệm vụ của cách mạng là nhiệm vụ gì ?
Nhiệm vụ giải phóng dân tộc
Đảng và MT Việt Minh đã linh hoạt, sáng tạo chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền
BÀI TẬP VỀ NHÀ
TÌM HIỂU VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH
KẾT THÚC BÀI
"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam".
Hồ Chí Minh
Avatar

Bai giang cong phu va hay! cam on ban

 

 
Gửi ý kiến