Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Kim Thắm
Ngày gửi: 23h:38' 24-12-2015
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 664
Số lượt thích: 0 người
HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973-1975)
Bi 30
GV: Kim Thắm TRƯỜNG THCS Hội An
I.Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ra sức chi viện cho miền Nam sau hiệp định Pa ri(giãm)

II.Miền Nam đấu tranh chống bình định lấn chiếm tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn

III.Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ

IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước(1954-1975)


1- Tình hình ta, địch ở miền Nam( Giãm))
a- Mĩ – Ngụy
-Mĩ: 29/3/1973 Mĩ đã phải cuốn cờ về nước nhưng chúng vẫn để lại 2 vạn cố vấn quân sự…
-Ngụy:Được Mĩ chi viện ra sức phá hoại hiệp định “Lấn chiếm”Và tràn ngập lãnh thổ.
II. Đấu tranh chống “Bình định- lấn chiếm” tạo thế và lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền nam
b- Về phía ta

-So sánh lực lượng trên chiến trường có lợi cho ta.
Trước tình hình đó Đảng ta đã làm gì?
- Nghị quyết 21 TƯ (7/1973) nêu rõ nhiệm vụ
+ Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân bằng bạo lực cách mạng
+ Đấu tranh trên cả 3 mặt trận:chính trị, ngoại giao, quân sự
2-Cuộc đấu tranh chống địch “Lấn chiếm”
Cuộc chiến đấu của quân dân Miền Nam chống địch “bình định –lấn chiếm” diễn ra ntn?
+ 1975 ta m? Chi?n d?ch dỏnh
du?ng 14 -Phu?c Long
6-1-1975
*K?t qu?:
=> ginh th?ng l?i l?n, gi?i phúng du?ng 14 v ton t?nh Phu?c Long
* ý nghia:
- S? l?n m?nh v kh? nang dỏnh th?ng c?a ta
- S? b?t l?c c?a quõn d?i Si Gũn
Chiến thắng Phước Long có
ý nghĩa lịch sử như thế nào?
Chiến thắng Phước Long
Sau hiệp định Pari lực lượng giữa ta và địch ở MN có sự thay đổi như thế nào?
Quân ngụy mất chổ dựa , viện trợ giãm
Ta : MB lớn mạnh, sản xuất, tiềm lực quốc phòng đủ điều kiện chi viện cho MN, vùng giảI phóng được mở rộng, tăng nguồn lực tại chỗ
III- GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM ,GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ
1- Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam
2-Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
* Chiến dịch Tây Nguyên.
* Chiến dịch Huế- Đà Nẵng.
* Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Vỡ sao ta dua ra k? ho?ch gi?i phúng Mi?n Namtrong hai nam, n?i dung c?a k? ho?ch ny l gỡ?
S? 9
1.cHủ TRƯƠNG, Kế HOạCH GIảI PHóNG
HOàN TOàN MIềN nAM
* Cuối năm 1974-đầu năm 1975 tình hình so sánh
lực lượng ở miền Nam chuyển biến mau lẹ
có lợi cho cách mạng.
*Trung ương đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn
miền Nam trong 2 năm 1975-1976
* Nhưng cũng nhấn mạnh” cả Năm 1975 là thời cơ”,
chỉ rõ ” nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975
thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”

Trong chuỷ trửụng keỏ hoaùch giaỷi phoựng MN coự nhửừng ủieồm naứo theồ hieọn sửù ủuựng ủaộn, saựng taùo vaứ linh hoaùt cuỷa ẹaỷng?
Sự đúng đắn: Kế hoạch GP hoàn toàn MN nhận
định đúng tình hình:
+ So sánh lực lượng có lợi cho ta
+ Tranh thủ thời cơ đánh nhanh để đỡ thiệt hại về
Người và của
Sự linh hoạt: kế hoạch đề ra giải phóng trong hai
năm 1975-1976 song lại nhấn mạnh nếu thời cơ
đến giải phóng Mn trong năm 1975
4/3/1975
* Chiến dịch Tây Nguyên
A.Diễn biến(4/3->24/3)
- 4 - 3 Đánh nghi binh ở KonTum , Plâycu.
- 10 - 3 Tiến công Buôn Mê Thuật, sau 2 ngày ta làm chủ thị xã
Quaõn d?ch ph?n ?ng yeỏu ụựt roi ruựt khoỷi Taõy Nguyeõn ,thửứa thaộng ta GP Bỡnh ẹũnh,Phuự Yeõn, Khaựnh hoứa
-> Ta tieõu dieọt hụn 10 vaùn quaõn ủũch, GP toaứn boọ Taõy nguyeõn.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Quân Giải phóng tiến vào Buôn Ma Thuột 11-3-1975
Lịch Sử 9
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Chiến dịch Tây Nguyên
- 14 -3 Thi?u ra rt kh?i Kon Tum, Pl y cu v tồn b? Ty nguyn v? gi? duyn h?i Nam Trung b?
Tổng Thống ngụy Nguyễn Văn Thiệu
Quân Ngụy rút chạy khỏi Tây Nguyên
* Chiến dịch Tây Nguyên
Lịch Sử 9
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
* Chiến dịch Huế- Đà Nẵng
Lịch Sử 9
Quân ta tấn
công địch
Quân ta tấn công địch bằng đường biển
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Quân ta qua cầu Tràng Tiền Huế
Quân ta tiến vào giải phóng cố đô Huế
sư đoàn tiến vào giải phóng Đà nẵng
Giải phóng Côn Đảo 4/1975
Diễn biến(21/3->29/3)
Ngày 21-3 Ta tiến công Huế
Ngày 26-3 ta giải phóng Huế, Thị xã Tam Kì
( Quãng Ngãi)
Ngày 29-3 ta tiến công và giải phóng Đà Nẳng
a. Diễn biến: (26/4->30/4)
- Sau thất bại liên tiếp Mĩ trực tiếp chỉ huy lập 3 tuyến phòng thủ:Phan Rang ,Xuân Lộc và TT Sài Gòn
- 16/4 ta phá vỡ tuến phòng thủ Phan Rang

*Chiến dịch Hồ Chí Minh
Lịch Sử 9
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Tư lệnh : Đại tướng Văn Tiến Dũng
Chính ủy : Phạm Hùng
Phụ trách công tác quần chúng và tiếp quản
Nguyễn V Linh
Võ Văn Kiệt
Lịch Sử 9
*Quân giải phóng từ
miền Tây tiến về Sài Gòn
- 21 -4 Gii phng Xun Lc. Mi h?n lo?n
Ngy 26/4 chi?n d?ch HCM b?t d?u. Nam dồn qun chđ lc cđa ta tin vo TTSG nh chim cc c quan u no cđa ch

* Chiến dịch Hồ Chí Minh
SÂN BAY XUÂN LỘC
Lịch Sử 9
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Cảnh hổn loạn tháo chạy khỏi Sài Gòn
Lịch Sử 9
Cảnh hổn loạn tháo chạy khỏi Sài Gòn
Lịch Sử 9
Cảnh hổn loạn tháo chạy khỏi Sài Gòn
Lịch Sử 9
SÀI GÒN
Nguyễn Hữu An
Lê Trọng Tấn
Lê Đức Anh
Vũ Lăng
Nguyễn Hòa
Hoàng Cầm
- 27 4 nh vo vng ven Si Gn.
- 28 -4 Ta tn cng sn bay Tn Sn Nht.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Lịch Sử 9
Chiến dịch Hồ Chí Minh
Sư đoàn 10 quân đoàn 3 đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất
- 30 - 4 :
+ 9gi 30` Dng Vn Minh ku gi ngng bn.
+ 10 gi45` Xe tng ta tin vo dinh c Lp.

Lịch Sử 9
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
* Chiến dịch Hồ Chí Minh
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
* Chiến dịch Hồ Chí Minh
Đội trưởng Bùi Quang Thận cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập
+11gi 30` Chin dch H ch Minh ton thng, Si Gn ỵc gii phng.
- 2 - 5 Nam B v miỊn Nam hon ton gii phng.
Chiến dịch Hồ Chí Minh
Lịch Sử 9
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Lịch Sử 9
Tổng thống Dương Văn Minh trên đường ra đài phát thanh
Lịch Sử 9
Tổng thống Dương Văn Minh ở đài phát thanh
Tổng thống Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu hàng
b- ý nghĩa:
- Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng các tỉnh còn lại.
- Tạo thời cơ lớn cho nhân dân Lào và Campuchia gải phóng đất nước.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Chiến dịch Hồ Chí Minh


IV. ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước
(1954-1975)


1- ý nghĩa Lịch Sử
Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 0 năm chiến tranh giải phóng dân tộc Thống nhất nước nhà.

Mở ra kỷ nguyên mới lịch sử dân tộc -kỉ nguyên độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa Xã hội
Tác động đến nước Mĩ và thế giới, cổ vũ mạnh mẽ đến tình hình các nước trên thế giới....
2.Nguyên nhân thắng lợị
- Sự lãnh đạosáng suốt của đảng đứng đầu là Hồ Chí Minh với đường lối chính trị quân sự đúng đắn sáng tạo.
Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước, tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân và dân.
Có hậu phương lớn miền Bắc không ngừng lớn mạnh chi viện đầy đủ kịp thời cho CMMN
- Tinh thần đoàn kết giữa ba nước Đ D sự ủng hộ của các nước XHCN và lực lượng hòa bình dân chủ thế giới...
C?NG C?
Sau hiệp định Pa ri 1973, Mĩ rút về nước ,Miền Bắc được khắc phục hậu quả chiến tranh,phát triển kinh té và chi viện cho miền Nam. Miền Nam Sau Hi?p d?nh Pa-ri 1973 ,Mi rỳt quõn v? nu?c, mi?n B?c kh?c ph?c h?u qu? chi?n tranh, phỏt tri?n kinh t? v chi vi?n cho mi?n nam. Trong khi dú mi?n nam d?y m?nh d?u tranh ch?ng d?ch "bỡnh d?nh-l?n chi?m", t?o th? v l?c ti?n t?i gi?i phúng hon ton.
Cu?c t?ng ti?n cụng v n?i Xuõn 1975 m d?nh cao l chi?n d?ch H? Chớ Minh, dó ginh th?ng l?i hon ton. Dú l th?ng l?i cú ý nghia to l?n k?t thỳc cu?c khỏng chi?n ch?ng Mi c?u nu?c v m? ra ki nguyờn m?i c?a l?ch s? dõn t?c - k? nguyờn d?t nu?c d?c l?p, th?ng nh?t, di lờn ch? nghia xó h?i.
No_avatar

Ko xác thực

No_avatar

Bài dài nhưng học sinh ít hiểu quá

 

No_avatar

sao chúng mình toàn bình luận cùng ngày nhỉMỉm cười

 
Gửi ý kiến