Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của ô-xtrây-li-a

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Vũ Ngọc Anh
Người gửi: Vũ Ngọc Anh
Ngày gửi: 17h:06' 19-03-2016
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Ái Trâm, đỗ đăng khoa)
TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Giáo viên thực hiện
Lê Thanh Long
Môn: Địa Lý 7


SÁCH ĐIỆN TỬ ĐỊA LÝ 7 THCS
D?A Lí THCSTác giả: Lê Thanh Long – Trường THCS Tân Xuân
ĐT: 01656604289; Email: lethanhlong23178@yahoo.com.vn
ĐỊA LÝ 7
- Nội dung kiến thức cơ bản
- Tranh ảnh, video, bản đồ, mô hình, biểu đồ…
- Câu hỏi luyện tập
( SÁCH DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG THCS )
Hóc Môn: tháng 3 - 2011

PHềNG GIO D?C V DO T?O HểC MễN
Địa lý 7
Đề thi
Giới thiệu
Website
Giáo án
Trở lại


D?A Lí THCS
Tỏc gi?: Lờ Thanh Long - Tru?ng THCS Tõn Xuõn
DT: 01656604289; Email: lethanhlong23178@yahoo.com.vn

D?A Lí L?P 7
Bài 1. Dân số
Bài 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới.
Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi.
Bài 3. Quần cư. Đô thị hoá.
PHẦN II. CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ
Chương II. Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà. (Bài 13, 14, 15, 16, 17, 18)
Chương I. Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng. (Bài 5, 6, 7, 8, 9, 19, 11, 12)
Chương III. Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc. (Bài 19, 20)
Chương IV. Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh. (Bài 21, 22)
Chương V. Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi. (Bài 23, 24)
PHẦN I. THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

D?A Lí THCSTác giả: Lê Thanh Long – Trường THCS Tân Xuân
ĐT: 01656604289; Email: lethanhlong23178@yahoo.com.vn

D?A Lí L?P 7
PHẦN III. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng.
Chương VII. Châu Mĩ (Bài 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)
Chương VI. Châu Phi (Bài 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)
Chương VIII. Châu Nam Cực (Bài 47)
Chương IX. Châu Đại Dương (Bài 48, 49, 50)
Chương X. Châu Âu (Bài 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)

D?A Lí THCSTác giả: Lê Thanh Long – Trường THCS Tân Xuân
ĐT: 01656604289; Email: lethanhlong23178@yahoo.com.vn
Chương IX. Châu Đại Dương
Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương.
Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương
Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-lia.

PHẦN III. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI
Ở CÁC CHÂU LỤC
TRANH
BẢN ĐỒ
VIDEO
MÔ HÌNH
BIỂU ĐỒ
THUẬT NGỮ


D?A Lí 7
3
26
71
9
25
66
19
9.2
71.8
27
41.5
31.5
Dựa vào bảng thống kê trang 148, em hãy nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia ở châu Đại Dương.
Các tiêu chí
Nước
KIỂM TRA BÀI CŨ


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A
I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH
II. KHÍ HẬU
Câu 1: Dựa vào hình 48.1 và lát cắt địa hình dưới đây, trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau:
- Địa hình có thể chia làm mấy khu vực?
- Đặc điểm địa hình và độ cao chủ yếu của mỗi khu vực.
- Đỉnh núi cao nhất nằm ở đâu? Cao khoảng bao nhiêu?


D?A Lí 7NỘI DUNG
TRANH
BẢN ĐỒ
VIDEO
THAM KHẢO
BIỂU ĐỒ
THUẬT NGỮ
TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A
TÊN KHU VỰC
ĐẶC ĐIỂM
VỊ TRÍ
Ở GIỮA
PHÍA ĐÔNG
PHÍA TÂY
Dãy Đông
Ô-xtrây-li-a
Đồng bằng
Trung Tâm
Cao nguyên
Tây Ô-xtrây-li-a
Trung bình 1.500m
Trung bình dưới 250m
Trung bình dưới 500m
- Núi cao, chạy dọc từ Bắc xuống Nam.
- Đỉnh cao nhất là Rao-đơ Mao.
Có caùc
bồn địa, sông, hồ.
- Có nhiều hoang mạc.
- Có các cao nguyên và dãy núi thấp.
ĐỘ CAO
I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A
I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A
II. KHÍ HẬU
Câu 2: Dựa vào các hình 48.1; 50.2 và 50.3, nêu nhận xét về khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau:

- Các loại gió và hướng gió thổi đến lục địa Ô-xtrây-li-a
- Sự phân bố lượng mưa trên lục địa Ô-xtrây-li-a. Giải thích sự phân bố đó.
- Sự phân bố hoang mạc ở lục địa Ô-xtrây-li-a. Giải thích sự phân bố đó.


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A
II. KHÍ HẬU
- Các loại gió và hướng gió thổi đến lục địa Ô-xtrây-li-a.


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A
II. KHÍ HẬU
- Các loại gió và hướng gió thổi đến lục địa Ô-xtrây-li-a.
Gió mùa:
- Thổi theo hướng:Tây Bắc và Đông Bắc
Gió Tây ôn đới:
- Thổi theo hướng Tây Bắc
Gió Tín phong:
- Thổi theo hướng Đông Nam


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A
- Xác định vị trí của 3 trạm trên lược đồ hình 50.2


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A
II. KHÍ HẬU
- Sự phân bố lượng mưa trên lục địa Ô-xtrây-li-a. Giải thích sự phân bố đó.
Mưa trên 1501mm:
Giải thích? (Quan sát đường xích đạo)
Mưa từ 1001 đến 1500mm:
Giải thích? (Quan sát hướng gió)
Mưa từ 501 đến 1000mm:
Giải thích? (Quan sát địa hình)
- Mưa dưới 250mm:
- Giải thích?


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A
- Mưa trên 1501mm:
- Mưa từ 1001 đến 1500mm:
- Mưa dưới 250mm:
Pa-pua Niu Ghi-nê
Khí hậu xích đạo mưa lớn quanh năm
Rìa bắc và đông bắc lục địa
Có gió mùa hoạt động và một phần gió tín phong đi qua biển
Sâu trong lục địa
Hiệu ứng phơn, nằm trong vùng áp cao chí tuyến khó gây mưa.
- Mưa từ 501 đến 1000mm:
Một phần diện tích bắc, nam và đông nam của lục địa
Ảnh hưởng của địa hình, mưa hết ở sườn đón gió


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A
- Mưa trên 1501mm:
Pa-pua Niu Ghi-nê
Khí hậu xích đạo mưa lớn quanh năm


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A
- Mưa từ 1001 đến 1500mm:
Rìa bắc và đông bắc lục địa
Có gió mùa hoạt động và một phần gió tín phong đi qua biển


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A
- Mưa từ 501 đến 1000mm:
Một phần diện tích bắc, nam và đông nam của lục địa
Ảnh hưởng của địa hình, mưa hết ở sườn đón gió


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A
- Mưa dưới 250mm:
Sâu trong lục địa
Hiệu ứng phơn, nằm trong vùng áp cao chí tuyến khó gây mưa.


D?A Lí 7TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A
- Mưa trên 1501mm:
- Mưa từ 1001 đến 1500mm:
- Mưa từ 501 đến 1000mm:
- Mưa dưới 250mm:
Pa-pua Niu Ghi-nê
Khí hậu xích đạo mưa lớn quanh năm
Rìa bắc và đông bắc lục địa
Có gió mùa hoạt động và một phần gió tín phong đi qua biển
Một phần diện tích bắc, nam và đông nam của lục địa
Ảnh hưởng của địa hình, mưa hết ở sườn đón gió
Sâu trong lục địa
Hiệu ứng phơn, nằm trong vùng áp cao chí tuyến khó gây mưa.


D?A Lí 7CỦNG CỐ
II. KHÍ HẬU
- Từ ven biển vào sâu trong nội địa lượng mưa thay đổi như thế nào? Vì sao?
- Lượng mưa vùng ven biển phía bắc khác với vùng ven biển phía nam như thế nào? Vì sao?
- Lượng mưa vùng ven biển phía tây khác với vùng ven biển phía đông như thế nào? Vì sao?


D?A Lí 7
NỘI DUNG
TRANH
BẢN ĐỒ
VIDEO
MÔ HÌNH
BIỂU ĐỒ
THUẬT NGỮ
* KIỂM TRA BÀI CŨ
* BÀI MỚI
* CỦNG CỐ
* DẶN DÒ
Hoàn chỉnh bài thực hành.
Học bài 49: tuần sau kiểm tra 15 phút
Chuẩn bị bài 51: Thiên nhiên châu Âu
Quan sát lược đồ Hình 51.1 và 51.2, đọc và trả lời các câu hỏi in nghiêng trong sách giáo khoa trang 154, 155.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Bài học đến đây kết thúc
Xin cám ơn các thầy cô về dự giờ thăm lớp

Gv: Lê Thanh Long
Hẹn gặp lại
 
Gửi ý kiến