Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thắm
Ngày gửi: 16h:25' 27-03-2016
Dung lượng: 12.3 MB
Số lượt tải: 846
Số lượt thích: 0 người
thái thụy
g
d
GV: Nguyễn Thị Thắm
TRƯỜNG THCS QUẢNG PHƯƠNG
GD
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
VỀ THĂM LỚP DỰ GIỜ
CHÀO MỪNG 26 - 3
PHÒNG GD & ĐT QUẢNG TRẠCH
Tổng kết văn bản nhật dụng

I.KHáI NIệM VĂN BảN NHậT DụNG
* Khái niệm: Văn bản nhật dung không phải là khái niệm cụ thể loại
cũng không chỉ1 kiểu văn bản. Nó chỉ đề cập tới chức năng đề tài và tính cập nhật của nội dung văn bản.
* Đặc điểm: -Văn bản nhật dụng có thể sử dụng mội thể loại. mọi kiểu loại văn bản.
Tính cập nhật là 1 tiêu chuẩn đầu tiên và chủ yếu của văn bản nhật dụng.
-Nội dung, đề tài:Văn bản nhật dụng đề cập đến những vấn đề bức thiết hàng ngày đó là những vấn đề lâu dài của sự phát triển xã hội.
* ý nghĩa của việc học văn bản nhật dụng: Tạo điều kiện tích cực để thực giện nguyên tắc giúp HS hoà nhập với xã hội.

Kể tên các văn bản nhật dụng đã học trong chương trình toàn cấp và nêu rõ nội dung ?
Nhóm 2: Lớp 7
Nhóm 3 : Lớp 8
Nhóm 4: Lớp 9
Thời gian : 5 phút
Nhóm 1: Lớp 6
1.Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
2.Động Phong Nha
3.Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Văn bản
Nội dung
Lớp
- Nơi chứng kiến những sự kiện lịch sử bi tráng , hào hùng của thủ đô.
-Là kì quan thế giới cần được bảo vệ.
-Con người cần phải biết sống hoà hợp với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống.
Văn bản
Nội dung
Lớp
-Tình cảm thiêng liêng của cha mẹ đối với con cái. Vai trò của nhà trường đối với mỗi con người.
-Yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng của con người.
-Tình cảm anh em thân thiết và nỗi đau của những em nhỏ rơi vào cảnh ngộ gia đình li tán.
-Nét đẹp văn hoá truyền thống và những con người tài hoa xứ Huế
1.Cổng trường mở ra.
2. Mẹ tôi
3.Cuộc chia tay của những con búp bê
4. Ca Huế trên sông Hương
Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
Ôn dịch thuốc lá
Bài toán dân số
Văn bản
Nội dung
Lớp
-Tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ con người
-MQH giữa dân số và sự phát triển của xã hội
-Trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ trẻ em của cộng đồng quốc tế
-Nguy cơ chiến tranh hạt nhân và trách nhiệm ngăn chặn chiến tranh hạt nhân vì hòa bình
- Sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại trong phong cách Hồ Chí Minh.
3.Phong cách Hồ Chí Minh
1. Tuyên bố TG về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
2.Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
Hệ thống hoá nội dung văn bản nhật đã học
12 - Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.(1990)
10 - Bài toán dân số.( 1995)
13 - Đấu tranh cho một thế giới
hoà bình. (8 – 1986)
4 - Cổng trường mở ra.
5 - Mẹ tôi( 2000)
6 - Cuộc chia ta của những. con búp bê.(1992)
- Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử, danh
lam thắng cảnh.
- Giới thiệu danh lam thắng cảnh
- Quan hệ giữa thiên nhiên và con người
- Giáo dục, gia đình, nhà trường và trẻ em
- Vai trò của người phụ nữ


- Văn hoá dân gian
- Môi trường

- Chống tệ nạn ma tuý
- Dân số và tương lai nhân loại
- Hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc
- Quyền sống con người.

- Chống chiến tranh bảo vệ hoà bình thế giới
Ôn dịch thuốc lá.( 1992)
Thông tin về ngày trái đất năm 2000.
Ñoù laø nhöõng vaán ñeà thöôøng xuyeân ñöôïc baùo ñaøi ñeà caäp, laø noäi dung chuû yeáu cuûa nhieàu nghò quyeát, chæ thò cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, cuûa nhieàu thoâng baùo, coâng boá cuûa caùc toå chöùc quoác teá.
? Những vấn đề, nội dung của các văn bản nhật dụng đã học có tính chất như thế nào
? Ñeà taøi, chuû ñeà cuûa caùc vaên baûn nhaät duïng ñaõ hoïc ñaõ ñaûm baûo nhöõng tieâu chuaån naøo?
Coù tính caäp nhaät thôøi söï. Caäp nhaät laø gaén vôùi cuoäc soáng böùc thieát, haèng ngaøy song tính böùc thieát phaûi gaén vôùi nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa coäng ñoàng, caùi thöôøng nhaät phaûi gaén vôùi nhöõng vaán ñeà laâu daøi cuûa söï phaùt trieån lòch söû xaõ hoäi.


Hãy nối tên văn bản với chủ đề tương ứng đã cho
Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
Động Phong Nha
Bức
thư
của
thủ
lĩnh
da
đỏ
1
2
4
3
"Đất là mẹ"
- Là nơi sản sinh, nuôi sống muôn loài.
- Cái gì con người làm cho đất đai là làm cho ruột thịt của mình.
- Con người cần sống hòa hợp với môi trường, đất đai và phải biết cách bảo vệ nó.
Cầu Long Biên thời xưa
Cầu Long Biên năm 1925
Từ năm 1902 đến năm 2002, cầu Long Biên giữ vai trò: chứng nhân, người làm chứng sống động của Thủ đô Hà Nội, một thế kỉ đầy đau thương và anh hùng của ND Việt Nam.
Tiết 132. Tổng kết phần văn bản nhật dụng
1. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
2.Ôn dịch thuốc lá
-Tác hại của bao bì ni lông đối với môi trường sống
-Tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ con người và kinh tế xã hội
- Mối quan hệ giữa dân số và sự phát triển của XH
3.Bài toán dân số
Người ta tính rằng, vứt bỏ một túi ni lông chỉ tốn 1 giây, nhưng nếu không có sự tác động bởi nhiệt độ cao của ánh sáng mặt trời thì phải mất từ 500 năm đến 1.000 năm mới có thể phân hủy được. Tuy nhiên, nếu đốt ni lông không đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường, nguy hại đến sức khỏe con người, động vật. Theo các nhà khoa học, trong một số loại túi ni lông có lẫn lưu huỳnh, dầu hỏa nguyên chất, khi bị đốt cháy, gặp hơi nước sẽ tạo thành axit sunfuric dưới dạng các cơn mưa axit, rất có hại cho phổi người và động vật. Tệ hơn, túi ni lông làm bằng nhựa t¸i chÕ có chứa clo, khi cháy tạo ra chất đioxin và axit clohiđric vô cùng độc hại.
Khoảng 4 tỷ người trong số 6,5 tỷ người trên thế giới sống ở Châu Á. Trong 10 nước có số dân lớn nhất trên thế giới có 7 nước thuộc Châu Á.
Hình ảnh nổ bom nguyên
tử ở Hirosima
Đám mây phóng xạ khổng lồ
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
* Ñoù laø nhöõng vaán ñeà thöôøng xuyeân ñöôïc baùo ñaøi ñeà caäp, laø noäi dung chuû yeáu cuûa nhieàu nghò quyeát, chæ thò cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, cuûa nhieàu thoâng baùo, coâng boá cuûa caùc toå chöùc quoác teá.
*Coù tính caäp nhaät thôøi söï. Caäp nhaät laø gaén vôùi cuoäc soáng böùc thieát, haèng ngaøy song tính böùc thieát phaûi gaén vôùi nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa coäng ñoàng, caùi thöôøng nhaät phaûi gaén vôùi nhöõng vaán ñeà laâu daøi cuûa söï phaùt trieån lòch söû xaõ hoäi.
Tổng kết phần văn bản nhật dụng
III. Hình thức văn bản nhật dụng
? Văn bản nhật dụng có hình thức đa dạng.
PTBĐ chính
Kiểu văn bản
- Phong cách Hồ Chí Minh.
- Đấu tranh cho một thế giới hoà bình.
- Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
- Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000.
- Ôn dịch, thuốc lá.
- Bài toán dân số.
- Cổng trường mở ra.
- Mẹ tôi.
- Cuộc chia tay của những con búp bê.
- Ca Huế trên sông Hương.
- Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
- Động Phong Nha.
- Bức thư của thủ lĩnh da đỏ.
Tên văn bản
9
8
7
6
Hình thức vb
Lớp

Tổng kết phần văn bản nhật dụng
III. Hình thức văn bản nhật dụng
? Văn bản nhật dụng có hình thức đa dạng.
--> Thuyết minh kết hợp bình luận
--> Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm
a,Mỗi lần có dịp đứng trên cầu Long Biên , tôi lại say mê ngắm nhìn mùa xanh bãi mía , nương dâu , bãi ngô , vườn chuối phía Gia Lâm không bao giờ chán mắt . Cái màu xanh cần lao ấy gợi bao yêu thương và yên tĩnh trong tâm hồn . Khi chiều xuống , nhìn về phía Hà Nội , thấy những ánh đèn mọc lên như sao sa, gợi lên bao quyến rũ và khát khao .
b,Tại Việt Nam 50 % nam giới và 3,4% nữ giới hút thuốc lá (theo thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế Giới cao nhất châu Á. 26% thanh thiếu niên có độ tuổi từ 15 – 24 hút thuốc lá. Trên 40% nam cán bộ y tế và 1,3 % nữ cán bộ y tế hút thuốc lá. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, 10% dân số Việt Nam nghĩa là vào khoảng 7,5 triệu người Việt Nam sẽ chết sớm do hút thuốc lá. Cũng theo ước tính của Tổ chức Sức khỏe Thế Giới, tới năm 2020 số người Việt Nam chết do sử dụng thuốc lá sẽ nhiều hơn số người chết do HIV/AIDS, lao, tai nạn giao thông và tự tử cộng lại!
( Theo t¹p chÝ y khoa )
? Xác dịnh phương thức biểu đạt của đoạn văn trên ? Đoạn văn sử dụng kết hợp các PTB Đ nào ? Từ đó , em hãy nêu nhận xét về hình thức của VB nhật dụng ?
Cầu Long Biên
c, Bức tường, bậc thềm, vòm cầu kiều hay những trụ rồng hùng vĩ bằng đá - đánh dấu vương triều xa xưa trong Hoàng Thành. Mái cong vút, những bức chạm khắc sơn son thiếp vàng trên gỗ ghi lại những giấc mơ trong hàng ngàn đình chùa Việt. Còn những nhịp cầu sắt kia duyên dáng làm sao? Có sáng tạo kỹ thuật nào hoà nhập với nhịp điệu không gian nhuần nhuyễn hơn thế? Có biểu đồ chịu lực nào được biểu diễn bằng chất liệu sắt thép uyển chuyển hơn thế - Cầu Long Biên vượt lên chức năng giao thông trở thành kiệt tác điêu khắc - kiến trúc - kết cấu thép trong cùng một thứ gắn bó với Hà Nội trăm năm qua - Nó xứng đáng được coi là một trong những biểu tượng của thành phố luôn dịch chuyển nhưng vẫn đọng lại, ngưng lại những ký ức không tên.
 
KTS Trần Duy ánh
d, CÇu Long Biªn b¾c qua s«ng Hång , Hµ Néi , ®­îc khëi c«ng x©y dùng vµo n¨m 1898 vµ hoµn thµnh sau 4 n¨m , do kiÕn tróc ­ ng­êi Ph¸p Ðp – phen thiÕt kÕ...CÇu Long Biªn khi míi kh¸nh thµnh , mang tªn Toµn quyÒn Ph¸p ë §«ng D­¬ng lóc bÊy giê lµ §u- me vµ ng­êi d©n th­êng gäi lµ cÇu §u-me...ChiÒu dµi cÇu lµ 2290m ( kÓ c¶ phÇn dÉn víi chÝn nhÞp dµi vµ m­êi nhÞp ng¾n ).
Theo Thóy Lan – B¸o Ng­êi Hµ Néi
Tổng kết phần văn bản nhật dụng
III. Hình thức văn bản nhật dụng
? Văn bản nhật dụng có sự
kết hợp các phương thức biểu đạt.
? Văn bản nhật dụng có hình thức đa dạng.
--> Thuyết minh kết hợp bình luận
--> Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm
Tổng kết phần văn bản nhật dụng

III. Hình thức văn bản nhật dụng:
IV. Phương pháp học văn bản nh?t d?ng:
? 1. Đọc kĩ các chú thích.
? 2. Tạo thói quen liên hệ:
+ Với bản thân
+ Với cộng đồng
Tổng kết phần văn bản nhật dụng

III. Hình thức văn bản nhật dụng
IV. Phương pháp học văn bản
nh?t d?ng
? 1. Đọc kĩ các chú thích.
? 2. Tạo thói quen liên hệ.

? 3. Có ý kiến quan niệm riêng, có thể đề xuất giải pháp.

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

III. Hình thức văn bản nhật dụng
IV. Phương pháp học văn bản
nh?t d?ng
? 1. Đọc kĩ các chú thích
? 2. Tạo thói quen liên hệ

? 3. Có ý kiến quan niệm riêng, có thể đề xuất giải pháp.
? 4. Vận dụng các môn học khác để hiểu văn bản nhật dụng và ngược lại.
Bài 12:
Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.
Chương I:
Sinh vật và môi trường
6
S?c hu? di?t kh?ng khi?p c?a bom nguyờn t?
(Hỡnh ?nh minh ho? bi Chi?n tranh th? gi?i th? hai - L?ch s? 8)
Tiết 133
Tổng kết phần văn bản nhật dụng
(tiếp theo)
III. Hình thức văn bản nhật dụng:
IV. Phương pháp học văn bản
nh?t d?ng:
? 1. Đọc kĩ các chú thích
? 2. Tạo thói quen liên hệ.

? 3. Có ý kiến quan niệm riêng, có thể đề xuất giải pháp.
? 4. Vận dụng các môn học khác để hiểu văn bản nhật dụng và ngược lại.
? 5. Căn cứ vào đặc điểm hình thức của văn bản và phương thức biểu đạt để phân tích tác phẩm.
1. Động Phong Nha
(Thuyết minh)
a. Cốt truỵên, nhân vật, tình huống.
2. Cuộc chia tay của những con búp bê
(Tự sự)
c. Cảm xúc, tình cảm.
b. Đối tượng, phương pháp thuyết minh.
d. Luận điểm, luận cứ, lập luận
3. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
(Nghị luận)
4. Cổng trường mở ra
(Biểu cảm)

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

III. Hình thức văn bản nhật dụng:
IV. Phương pháp học văn bản
nh?t d?ng:
V. Luyện tập:
Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông vứt xuống cống làm tắc các đường cống dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải. Đặc biệt bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, ca - mi - đi gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi. Nguy hiểm nhất là chất đi - ô - xin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh.
(Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000)
- N?i dung: Tác h?i c?a bao bì nilông v?i môi tru?ng v s?c kho? con ngu?i.
- Phương thức biểu đạt chính: Thuyết minh.
Tổng kết phần văn bản nhật dụng

III,Hình thức của văn bản nhật dụng:
IV, Phương pháp học văn bản nhật dụng:
V, Luyện tập:
II.Nội dung của văn bản nhật dụng:
I.Khái niệm văn bản nhật dụng:
1.Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
2.Động Phong Nha
3.Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
- Nơi chứng kiến những sự kiện LS bi tráng, hào hùng của thủ đô Hà Nội
-Là kỳ quan TG, cần phải được b.vệ,
- Con người phải biết sống hoà hợp với TN và bảo vệ MT sống
1.Cổng trường mở ra
2.Mẹ tôi
3.Cuộc chia tay của những con búp bê
4.Ca Huế trên sông Hương
-Tình cảm thiêng liêng của cha mẹ đối với con cái. Vai trò của nhà trường đối với mỗi con người
-Yêu thương, kính trọng cha mẹ là t/cảm thiêng liêng của con người
-Tình cảm anh em thân thiết và nỗi đau của những em nhỏ rơi vào cảnh ngộ gia đình li tán
-Nét đẹp văn hoá truyền thống và những con người tài hoa xứ Huế
1. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
2.Ôn dịch thuốc lá
3.Bài toán dân số
-Tác hại của bao bì ni lông đối với MT
-Tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ con người
-MQH giữa DS và sự p/triển của XH
1. Tuyên bố TG về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
2.Đấu tranh cho một TG HB
3.Phong cách HCM
-Trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ trẻ em của cộng đồng quốc tế
-Nguy cơ chiến tranh hạt nhân và trách nhiệm ngăn chặn chiến tranh hạt nhân vì hòa bình
- Sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa Vhoá nhân loại trong p/cách HCM
-Di tích lịch sử
Thuyết minh
-Bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.
-Danh lam thắng cảnh
-Mối quan hệ giữa thiên nhiên với con người.
- Trao đổi.
-Bảo vệ đất đai và môI trường sống.
-Giáo dục;gia đình, trẻ em trong xã hội hiện nay.
-Tự sự ,miêu tả,biểu cảm
-Vai trò của giáo dục và người mẹ đối với trẻ em.
- Hậu quả của tình trạng li hon trong xã hội hiện nay.
-Văn hoá dân gian truyền thống.
-Thuyết minh.
-Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc.
-Bảo vệ môi trường sống.
-Thuyết minh.
-Môi trường bị ô nhiểm bởi chất thải sinh hoạt và khói thuốc lá.
-Dân số và tương lai loài người
- Bàn luận
-Sự gia tăng dân số và tệ nạn xã hội.
-Quyền trẻ em
Đề cập ,bàn luận vấn đề
-Hiện nay trên thế giới vẫn chưa được hưởng quyền của mình;Hoà bình là nguyện vọng chính đáng của nhân
loại
- Chống chiến tranh,bảo vệ hoà bình.
-Hội nhập văn hoá thế giới giữ gìn văn hoá dân tộc.
Bản Sắc văn hoá dân
tộc trong thời đại hội
nhập Quốc tế.
-Chống tệ nạn ma tuý, thuốc lá.
1.Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
2.Động Phong Nha
3.Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
- Nơi chứng kiến những sự kiện LS bi tráng, hào hùng của thủ đô Hà Nội
-Là kỳ quan TG, cần phải được b.vệ,
- Con người phải biết sống hoà hợp với TN và bảo vệ MT sống
1.Cổng trường mở ra
2.Mẹ tôi
3.Cuộc chia tay của những con búp bê
4.Ca Huế trên sông Hương
-Tình cảm thiêng liêng của cha mẹ đối với con cái. Vai trò của nhà trường đối với mỗi con người
-Yêu thương, kính trọng cha mẹ là t/cảm thiêng liêng của con người
-Tình cảm anh em thân thiết và nỗi đau của những em nhỏ rơi vào cảnh ngộ gia đình li tán
-Nét đẹp văn hoá truyền thống và những con người tài hoa xứ Huế
1. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
2.Ôn dịch thuốc lá
3.Bài toán dân số
-Tác hại của bao bì ni lông đối với MT
-Tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ con người
-MQH giữa DS và sự p/triển của XH
1. Tuyên bố TG về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
2.Đấu tranh cho một TG HB
3.Phong cách HCM
-Trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ trẻ em của cộng đồng quốc tế
-Nguy cơ chiến tranh hạt nhân và trách nhiệm ngăn chặn chiến tranh hạt nhân vì hòa bình
- Sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa Vhoá nhân loại trong p/cách HCM
`Trên cơ sở
nội dung các
văn bản nhật dụng
đã học,
em hãy xác định
và điền các
thông tin phù hợp
vào các cột
tương ứng
trong bảng sau
1.Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
2.Động Phong Nha
3.Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
- Nơi chứng kiến những sự kiện LS bi tráng, hào hùng của thủ đô Hà Nội
-Là kỳ quan TG, cần phải được b.vệ,
- Con người phải biết sống hoà hợp với TN và bảo vệ MT sống
- Di tích lịch sử
- Danh lam thắng cảnh
- MQH giữa TN với con người
- Thuyết minh
- Thuyết minh
- Trao đổi
- Bảo tồn, tôn tạo di tích LS và danh lam thắng cảnh
- Bảo vệ đất đai và môi trường sống
1.Cổng trường mở ra
2.Mẹ tôi
3.Cuộc chia tay của những con búp bê
4.Ca Huế trên sông Hương
-Tình cảm thiêng liêng của cha mẹ đối với con cái. Vai trò của nhà trường đối với mỗi con người
-Yêu thương, kính trọng cha mẹ là t/cảm thiêng liêng của con người
-Tình cảm anh em thân thiết và nỗi đau của những em nhỏ rơi vào cảnh ngộ gia đình li tán
-Nét đẹp văn hoá truyền thống và những con người tài hoa xứ Huế
- Giáo dục; gia đình; trẻ em trong xã hội hiện nay
-Văn hoá dân gian truyền thống
- Thuyết minh
- Tự sự, miêu tả, biểu cảm
Vai trò của giáo dục và người mẹ đối với trẻ em.
Hậu quả của tình trạng ly hôn trong XH hiện nay
- Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc
1. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
2.Ôn dịch thuốc lá
3.Bài toán dân số
-Tác hại của bao bì ni lông đối với MT
-Tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ con người
-MQH giữa DS và sự p/triển của XH
1. Tuyên bố TG về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
2.Đấu tranh cho một TG HB
3.Phong cách HCM
-Quyền trẻ em
-Bảo vệ MT sống
-Chống tệ nạn thuốc lá và ma tuý
-DS và tương lai của loài người
Thuyết
minh
- Bàn luận
-Trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ trẻ em của cộng đồng quốc tế
-Nguy cơ chiến tranh hạt nhân và trách nhiệm ngăn chặn chiến tranh hạt nhân vì hòa bình
-Hội nhập VHTG
giữ gìn bản sắc VH
dân tộc
-Chống chiến tranh,
bảo vệ hoà bình
- Sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa Vhoá nhân loại trong p/cách HCM
- Đề cập, bàn luận vấn đề
- Hiện nay, trên TG vẫn còn trẻ em chưa được hưởng quyền của mình.; hoà bình là nguyện vọng chính đáng của nhân loại.
-Bản sắc VHDT trong thời đại hội nhập QTế
- Môi trường bị ô nhiễm bởi chất thải sinh hoạt và khói thuốc lá
- Sự gia tăng dân số và tệ nạn XH
II- Hệ thống hoá nội dung các văn bản
Viết đoạn hội thoại , trong đó có sử dụng phép nói giảm nói tránh.
Bài tập về nhà
Bài tập về nhà:
* Củng cố- dặn dò:
1.Nắm vững nội dung bài học.
2.Qua các văn bản nhật dụng đã học ,hãy trình bày hiểu biết của em về một số vấn đề xã hội cần quan tâm hiện nay.

Tiết học kết thúc
Chúc các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc !
Chúc các em học giỏi, chăm ngoan !
Avatar

văn bản nhật dụng lớp 9

Mối quan hệ giữa dân số và sự phát triển của xã hội
Trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ trẻ em của cộng đồng quốc tế

Phong cách Hồ Chí Minh

 
Gửi ý kiến