Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Châu Ngọc Huyền
Ngày gửi: 21h:03' 09-11-2016
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 316
Số lượt thích: 0 người
Bài 7: Một số tính chất
CỦA ĐẤT TRỒNG
Nguyễn Hoàng Linh
Trần Mai Ngọc Hằng

Nguyễn Thị Ý Nhi
Nguyễn Nhã Khanh
Châu Ngọc Huyền
Bài 7
Keo đất và khả năng hấp thụ của đất
Phản ứng của dụng dịch đất
Độ phì nhiêu của đất
keo đất
khả năng hấp thụ của đất
Chua
Kiềm
Khái niệm
Phân loại
Khái niệm
Phân loại
Độ chua hoạt tính
Độ chua tiềm tàng
SƠ ĐỒ TƯ DUY
I. KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CỦA ĐẤT
1. Keo đất:
- những phân tử có kích thước dưới 1 µm
a) Khái niệm
- không tan trong nước
- ở trạng thái huyền phù (trạng thái lơ lửng trong nước )
* Có khả năng tham gia phản ứng trao đổi với dung dịch đất. Đây là cơ sở của quá trình trao đổi chất giữa đất và cây trồng


I. KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CỦA ĐẤT
1. Keo đất:
a) Khái niệm
b) Cấu tạo
Gồm 4 lớp :
- 1 nhân
- Lớp ion quyết định điện
- Lớp ion bất động
- Lớp ion khuếch tán
Nhân
Nhân
1 nhân
Lớp ion quyết định điện
Lớp ion bất động

Lớp ion khuếch tán

keo âm
keo dươnq
- Nhân: nằm tronq cùnq của keo đất qồm các chất parafin.
- Lớp ion quyết định điện: quyết định điện tích của keo.
- Lớp ion bất độnq: manq điện tráo dấu với lớp ion quyết định điện.
- Lớp ion khuếch tán: manq điện trái dấu với lớp ion quyết định điện,và trao đổi ion với dunq dịch đất.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I. KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CỦA ĐẤT
1. Keo đất:
2. Khả nănq hấp thụ của đất:
-Là khả nănq qiữ lại chất dinh dưỡnq, các phần tử nhỏ: hạt limon, hạt sét,...
- Hạn chết sự rửa trôi của chúnq dưới tác độnq nước mưa, nước tưới,...
II. PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT
- chỉ tính chua, kiềm, hoặc trung tính của đất:
+ [H+] > [OH-] : phản ứng chua
+ [H+] = [OH-] : phản ứng trung tính
+ [H+] < [OH-] : phản ứng kiềm
1. Phản ứng chua:
a) Độ chua hoạt tính :
-Là độ chua do H+ trong dung dịch đất gây nên
- Được biểu thị bằng pH(H20 )
b) Độ chua tiềm tàng:
-Là độ chua do H+ và Al3 trên bề mặt keo đất gây nên.
II. PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT
1. Phản ứng chua:
2. Phản ứng kiềm
-Do đất chứa muối Na2 CO3 và CaCO3 ,... thủy phân tạo thành NaOH và Ca(OH)2 làm cho đất hóa kiềm.
- Ý nghĩa: Dựa vào phản ứng của đất, người ta trồng cây, bón phân, vôi để cài tạo độ phì nhiêu của đất
PTHH : Na2CO3 + 2H2O ---> 2NaOH +H2O + CO2
Một số hình ảnh về đất phèn
Một số hình ảnh về đất kiềm (đất mặn )
III. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT
1. Khái niệm:
Là khả năng của đất, cung cấp đồng thời và không ngừng nước, chất dinh dưỡng, không chứa chất độc hại, đảm bảo cho cây đạt năng suất cao.
III. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT
1. Khái niệm:
* Các yếu tố quyết định định độ phì nhiêu của đất :
+ Nước
+ Calxi
+ Lân
III. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT
1. Khái niệm:
2. Phân loại:
- Độ phì nhiêu tự nhiên: độ phì nhiêu được hình thành dưới thảm thực vật tự nhiên, không có sự tác động của con người
- Độ phì nhiêu nhân tạo: được hình thành trong hoạt động sản xuất của con người
* Trong sản xuất để sản xuất nông, lâm nghiệp ngoài độ phì nhiêu của đất cần có các điều kiện :
+ giống tốt
+thời tiết thuận lợi
+ chế độ chăm sóc tốt, hợp lý
tự nhiên
Nhân tạo
III. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT
1. Khái niệm:
2. Phân loại:
* Biện pháp cải thiện độ phì nhiêu của đất :
+ Bón phân:
- Phân xanh
- Phân chuồng
+ giữ nước trong đất : trồng cây che đất
Củng cố
Câu 1, 2, 3, 4 SGK/24
No_avatar

Cười nhăn răng

 

 
Gửi ý kiến