Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngyễn Thanh Thảo
Ngày gửi: 14h:41' 09-03-2017
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 641
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Kim Anh, Phan Hoàng Anh)
Chào các em học sinh lớp 7A
Giáo viên : Nguyeãn Thò Thanh Thaûo

5/ Ong là người có công lao to lớn trong việc đại phá 29 vạn quân Thanh, ông là ai ?
5. Quang Trung
2/ Ñeâm moàng 3 teát Kæ Daäu quaân ta haï ñoàn naøy cuûa giaëc ?
2. Hạ Hồi
4/ Khi quân Thanh kéo vào nước ta, ta rút khỏi .
4.Thăng Long
3/ Tướng giặc cầm đầu qun Thanh
vào xâm lược nước ta năm 1788 tên gì ?
3. Toân Só Nghò
TRÒ CHƠI NGÔI SAO MAY MẮN
TIẾT 56 - BÀI 26
QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
KINH ĐÔ PHÚ XUÂN
Chiếu của vua Quang Trung gửi
La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp
Lệnh chỉ về thủy lợi Vua Quang Trung gửi
xuống huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín,
xã Sơn Nam Thượng
Chữ Nôm là chữ tượng hình, sử dụng chữ Hán để ghi âm tiếng Việt, chữ Nôm được ông cha ta cải biên từ chữ Hán , chữ Nôm phát triển mạnh vào thời nhà Trần khoảng thế kỉ XIII. Người có công phát triển chữ Nôm là Hàn Thuyên ( tức là Nguyễn Thuyên thời Trần ).
Gia Dịnh
Thuỷ binh
Bộ binh
Tượng binh
Kị binh
Súng thần công thời Tây Sơn
Hiện được trưng bày tại bảo tàng Quang Trung (Bình Định)
Một số loại dao kiếm thời Tây Sơn
Thuyền Đại Hiệu, một loại thuyền chiến cỡ lớn có trang bị
hỏa lực mạnh của Tây Sơn
Lễ bang giao với nhà Thanh
17
Thảo luận : 3`
Em hãy tóm tắt những nét chính về công lao của vua Quang Trung ?
Hình 60 (SGK) Tượng đài Quang Trung (tại gò Đống Đa – Hà Nội)
Công chúa Lê Ngọc Hân, con gái thứ chín vua Lê Hiển Tông. Ngọc Hân sinh năm 1770, là người có sắc đẹp và nết na . Năm 1786, lễ cưới công chúa Ngọc Hân và Nguyễn Huệ đã được tổ chức ở Thăng Long.
Lúc Ngọc Hân lấy Nguyễn Huệ, bà 16 tuổi còn Nguyễn Huệ đã 33 và đã có nhiều đời vợ. Sau khi lên ngôi vua, năm 1789, Nguyễn Huệ đã phong bà làm Bắc cung hoàng hậu. Ngọc Hân mất năm Kỷ Mùi (1799). Hai người con của bà sau này đều bị triều đình nhà Nguyễn giết hại.
Công chúa Lê Ngọc Hân
1
2
3
4
5
6
7
1. Vua Quang Trung dùng …...làm chữ viết chính thức của dân tộc.
2. Câu thơ sau ca ngợi ai ?
“Mà nay áo vải, cờ đào
Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình.
3. Thời Quang Trung, nơi để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm dùng làm tài liệu học tập.
4. Vua Quang Trung đã có biện pháp gì để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.
5. Ai laø ngöời ñaõ laäp ra Vieän Suøng Chính?
6. Tên công chúa,vợ của vua Quang Trung
7. Triều đại của Hoàng đế Quang Trung.
C H Ữ N Ô M
Q U A N G T R U N G
V I Ệ N S Ù N G C H Í N H
C H I Ế U K H U Y Ế N N Ô N G

N G U Y Ễ N T H I Ế P
L Ê N G Ọ C H Â N
T Â Y S Ơ N
Trò chơi Giải ô chữ
DẶN DÒ

- Về nhà học bài và chuẩn bị phần lịch sử địa phương Lâm Đồng

-Nhóm 1+2: - Vaøi neùt veà lòch söû phaùt trieån kinh teá Laâm
Ñoàng.( töø trang 203- 215)
- Nhóm 3 +4: Caùc nghaønh kinh teá chuû yeáu ôû Laâm Ñoàng.( töø trang 216-333)


TI?T H?C K?T THC
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em
học sinh lớp 7A
KÍNH CHÀO QÚY THẦY CÔ
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
Thảo luận : 2`
Vì sao mở cửa ải thông thương chợ búa" thì công thương nghiệp được phát triển ?
“Mở cửa ải tức là để buôn bán trao đổi hàng hóa với các nước khác, “thông chợ búa” để nhân dân trong nước trao đổi mua bán sản phẩm của mình làm ra. Lưu thông hàng hóa trong nước và nước ngoài khiến cho hàng hoá không ngưng đọng , đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân. Việc buôn bán trong nước ngoài nước phát triển tạo điều kiện cho thủ công nghiệp phát triển. Thủ công nghiệp phát triển tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC
EM ĐÃ THEO DÕI BÀI
GIẢNG NÀY
No_avatar

Mình thấy chỉ toàn là hình ảnh thôi Cau màyCau mày

 
Gửi ý kiến