Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thầy Nguyễn Đức Anh
Ngày gửi: 00h:33' 21-03-2017
Dung lượng: 728.0 KB
Số lượt tải: 84
Số lượt thích: 0 người
Trường trung học phổ thông THANH BA
Tổ: toán - tin
kính chào quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh
Giỏo viờn: Nguy?n D?c Anh
Các phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với đường thẳng ?
Cách 1:
Cách 3:
Cách 4:
Cách 2: Sử dụng phương pháp véc tơ

TRẢ LỜI
Lần lượt là vec tơ chỉ phương của a và b
Kiểm tra bài cũ
T’37: ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC VÔÙI MAËT PHAÚNG (t2)

V. Phép chiếu vuông góc và định lí ba đường vuông góc
1. Phép chiếu vuông góc.
+) Hình (H’) là hình chiếu vuông góc của hình (H) trên (P), ta thường nói (H’) là hình chiếu của (H) trên (P).
+) Cách xác định hình chiếu của một đường thẳng a trên mp(P):
+) Phép chiếu vuông góc có mọi tính chất của phép chiếu song song.
b) Nhận xét :
a
a’
a
a
Ví dụ:
A
B
B`
A`
b`
b
2) D?nh lý ba du?ng vuụng gúc:
H
K
3) GểC GI?A DU?NG TH?NG V M?T PH?NG:
+) Nếu a vuông góc với (P) thì góc giữa a và (P) bằng .
A
H
+) Nếu a không vuông góc với (P) thì góc giữa a và (P) là góc giữa a và hình chiếu a’ của nó trên (P).
Định nghĩa:
Cho đường thẳng a và mặt phẳng (P).
S
Ví dụ:
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Định nghĩa
Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng
Củng cố bài học
Tính chất
Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Phép chiếu vuông góc và định lý ba đường vuông góc
Phép chiếu vuông góc
Định lý ba đường vuông góc
Góc giữa đuờng thẳng với mặt phẳng
Câu 1:
Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA (ABC),  ABC vuông tại B. Gọi H là hình chiếu của A lên SB.
Khẳng định nào sau đây sai ?
A. SA  (ABC)


B. SB  (SAC)


C. BC  (SAB)


D. AH  (SBC)


Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông. Cạnh bên SA vuông góc với đáy.
Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. AC  SD
B. BD  SB
C. CD  SC
D. BD  SC

Khẳng định nào sau đây sai ?
A. SA  (SBC)
B. SB  (SAC)
C. BC  (SAC)
D. SC  AB
Câu 3:
Cho hình chãp S.ABC, c¸c tam gi¸c SAB, SAC, SBC vu«ng t¹i S.

Ví dụ :
b) Cho tam giác ABC đều cạnh a , có SA = a. Tính góc giữa SH và mặt phẳng ( ABC )
S
A
B
C
H
K
I
a)Tìm hình chiếu của các cạnh SA,SC và BD trên mp(ABCD)
VD: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a,
SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD)
b) Chứng minh:
c) Chứng minh:

d) Cho Tính góc giữa đường thẳng
SC và mp(ABCD), SC và mp(SAB)

 
Gửi ý kiến