Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 11. Our greener world. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quế Lâm
Ngày gửi: 21h:15' 23-03-2017
Dung lượng: 14.2 MB
Số lượt tải: 619
Số lượt thích: 0 người
Class: 6A
Teacher:
Welcome to our class today!
Thursday, March 23th 2017
Period 89. Unit 11
Our greener world
Lesson 3. A Closer Look 2
If you use less paper, you will save a lot of trees.
I. GRAMMAR:
Ex1: If you use less paper, you will save a lot of trees.
Ex2: If it rains tomorrow, we will stay at home.
FORM:
USE:
If - clause
main clause
* NOTICE:
Chỉ sự việc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Mệnh đề chính có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề If.
Ex1: You will save a lot of trees If you use less paper.
Ex2: We will stay at home If it rains tomorrow.
If it (be) __________ sunny next week, we (plant) _________________ the vegetables.
If we (recycle) _____________more, we (help) _______________our Earth.
We (save) ________________ a lot of trees if we (not waste) __________________ so much paper.
More people (have) ______________ fresh water if we only (use) ___________ the water we need.
If the river (not be) ______________ dirty, there (be) _____________more fish.
If + S + V (present simple), S + will + V-infi
is
will plant
recycle
will help
will save
don’t waste
will have
use
isn’t
will be
Ex 2 (P.52)
II. GRAMMAR:
Ex 3 (P.52)
Model: 1. We pollute the air. We have breathing problems.

If + S + V (present simple), S + will + V-infi
2. People pollute the water. A lot of fish die.
3. We cut down trees in the forest. There are more floods.
4. The soil is polluted. Plant die.
5. There is noise pollution. People and animals have hearing problems.
If we pollute the air, we will have breathing problems.
If people pollute the water, a lot of fish will die.
If we cut down trees in the forest, there will be more floods.
If the soil is polluted, plant will die.
If there is noise pollution, people and animals will have hearing problems.
Ex 4(P.52)
FUNNY MATCHING
If + S + V (present simple), S + will + V-infi
Homework:
1. Review the structures.
2. Do the exercises 5.
3. Prepare Communication.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓